SQL Server-pictogram

Maak in Azure of een on-premises database verbinding met SQL Server, zodat u gegevens daaruit kunt weergeven in PowerApps.

Vereisten

 • Registreer u voor PowerApps, installeer PowerApps Studio, open de toepassing en meld u aan met dezelfde referenties die u hebt gebruikt om u te registreren.
 • Verzamel de volgende informatie voor een database die ten minste één tabel met een primaire sleutel bevat:

  • de naam van de database
  • de naam van de server waarop de database wordt gehost
  • een geldige gebruikersnaam en geldig wachtwoord om verbinding te maken met de database
  • het type verificatie dat nodig is om verbinding te maken met de database

  Als u deze informatie niet hebt, vraag er dan naar bij de beheerder van de database die u wilt gebruiken.

 • Voor een on-premises database identificeert u een gegevensgateway die met u is gedeeld (of maakt u er een).

  Opmerking: gateways en on-premises verbindingen kunnen alleen worden gemaakt en gebruikt in de standaardomgeving van de gebruiker.

Automatisch een app genereren

 1. Klik of tik in PowerApps Studio op New in het menu File (aan de linkerkant).

  Optie New in het menu File

 2. Klik of tik onder Start with your data op de pijl-rechts aan het einde van de rij met connectors.

 3. Als u al een verbinding hebt met de database die u wilt gebruiken, klikt of tikt u erop en gaat u naar stap 7 in deze procedure.

 4. Klik of tik op New connection en klik of tik vervolgens op SQL Server.

  SQL Server-verbinding toevoegen

 5. Voer een van de volgende stappen uit:

  • Geef Connect directly (cloud services) op en typ of plak de servernaam, de databasenaam, de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de database die u wilt gebruiken.

   Verbinding maken met een database in Azure

  • Geef Connect using on-premises data gateway op, typ of plak de servernaam, de databasenaam, de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de database die u wilt gebruiken en geef het verificatietype en de gateway op.

   Verbinding maken met een on-premises database

   Opmerking: als u geen gateway hebt, installeert u er een en klikt of tikt u op Refresh gateway list.

 6. Klik of tik op Connect.

 7. Klik of tik op een optie onder Choose a dataset, klik op of tik op een optie onder Choose a table en klik of tik op Connect.

  PowerApps maakt een app die gegevens op drie schermen weergeeft. U krijgt een voorstel over het soort gegevens dat wordt weergegeven, maar wellicht moet u de gebruikersinterface aan uw behoeften aanpassen.

 8. Pas de app aan met behulp van technieken die vergelijkbaar zijn met de technieken die worden beschreven in Een app maken vanuit Excel, te beginnen met het wijzigen van de app-indeling.

Een volledig nieuwe app bouwen

 1. Meld u aan bij powerapps.com met hetzelfde account dat u hebt gebruikt om u te registreren voor PowerApps.

 2. Klik of tik in de linkernavigatiebalk op Connections:

  Verbindingen beheren

 3. Klik of tik in de rechterbovenhoek op New connection en klik of tik vervolgens op SQL Server.

 4. Voer een van de volgende stappen uit:

  • Geef Connect directly (cloud services) op en typ of plak de servernaam, de databasenaam, de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de database die u wilt gebruiken.

   Verbinding maken met een database in Azure

  • Geef Connect using on-premises data gateway op, typ of plak de servernaam, de databasenaam, de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de database die u wilt gebruiken en geef het verificatietype en de gateway op.

   Verbinding maken met een database in Azure

   Opmerking: als u geen gateway hebt, installeert u er een en klikt of tikt u op het pictogram met de pijl die met de klok mee beweegt om de lijst te vernieuwen.

 5. Klik of tik op Maken om de verbinding te maken.

 6. Maak een app met behulp van de technieken die vergelijkbaar zijn met de technieken die worden beschreven in Een volledig nieuwe app maken.

Een bestaande app bijwerken

 1. Open in PowerApps Studio de app die u wilt bijwerken.

 2. Klik of tik op het lint, in het tabblad Weergeven, op Gegevensbronnen.

 3. Klik of tik in het rechterdeelvenster op Gegevensbron toevoegen.

  Gegevensbron toevoegen

 4. Klik of tik op New connection, klik of tik op SharePoint en klik of tik op Connect.

 5. Voer een van de volgende stappen uit:

  • Geef Connect directly (cloud services) op en typ of plak de servernaam, de databasenaam, de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de database die u wilt gebruiken.

   Verbinding maken met een database in Azure

  • Geef Connect using on-premises data gateway op, typ of plak de servernaam, de databasenaam, de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de database die u wilt gebruiken en geef het verificatietype en de gateway op.

   Verbinding maken met een database in Azure

   Opmerking: als u geen gateway hebt, installeert u er een en klikt of tikt u op het pictogram met de pijl die met de klok mee beweegt om de lijst te vernieuwen.

 6. Klik of tik op Connect.

 7. Onder Choose a dataset klikt of tikt u op een optie.

 8. Schakel onder Choose a table een of meer selectievakjes in en klik of tik op Connect.

Volgende stappen