Excel

Excel is een soort verbinding. Excel-gegevens weergeven in uw app:

  1. Maak de Excel-gegevens op als een tabel.
  2. Bewaar het Excel-bestand in een cloudopslagaccount zoals Box, Dropbox, Google Drive, OneDrive of OneDrive voor Bedrijven.
  3. Koppel het cloudopslagaccount en voeg de Excel-tabel vervolgens toe als een gegevensbron.
  4. Geef deze informatie in uw app weer door automatisch een app te genereren of door bijvoorbeeld een besturingselement Galerie toe te voegen en te configureren.

Opmerking: wanneer u verbinding hebt gemaakt met de Excel-tabel vanuit PowerApps, wordt de nieuwe kolom __PowerAppsId__ gemaakt, met een unieke id voor elke rij van de Excel-tabel.

Overzicht van de cloudopslagverbinding toont u hoe u de verbinding kunt toevoegen, hoe u een Excel-tabel als een gegevensbron kunt toevoegen en hoe u de Excel-gegevens in uw app kunt gebruiken.

Raadpleeg het overzicht van verbindingen voor PowerApps voor meer informatie over het verbinden met andere typen gegevens.

Bekende beperkingen

Lees deze beperkingen door voor informatie over het delen van Excel-gegevens binnen uw organisatie.