Microsoft Translator

Voeg de Microsoft Translator-connector toe om vertaalde tekst in een besturingselement Labelin uw app weer te geven. U kunt bijvoorbeeld een invoertekstvak maken waarin de gebruiker tekst kan invoeren die moet worden vertaald. In een ander label kunt u de vertaalde tekst weergeven.

In dit onderwerp wordt uitgelegd hoe u de Microsoft Translator-verbinding maakt en hoe u de Microsoft Translator-verbinding gebruikt in een app en worden de beschikbare functies toegelicht.

Opmerking: deze connector is beperkt tot 150 aanroepen per gebruiker per dag.

 

Wat u nodig hebt om te beginnen

Verbinden met Microsoft Translator

 1. Open PowerApps, selecteer Nieuw en maak vervolgens een lege app. Kies de telefoon- of tabletindeling. De tabletindeling biedt meer werkruimte:

  Een lege app openen

 2. Klik of tik in het rechterdeelvenster op het tabblad Gegevens en klik of tik vervolgens op Gegevensbron toevoegen.

 3. Selecteer Nieuwe verbinding en selecteer vervolgens Microsoft Translator:

  Verbinden met Microsoft Translator

  Verbinden met Microsoft Translator

 4. Selecteer Verbinden. De verbinding wordt weergegeven onder Gegevensbronnen:

  Verbinden met Microsoft Translator

De Microsoft Translator-verbinding gebruiken in uw app

Tekst vertalen

 1. Selecteer Text in het menu Insert en selecteer vervolgens Text input. Wijzig de naam van het besturingselement voor tekstinvoer in Source:

  Naam wijzigen

 2. Voeg een vervolgkeuzelijst toe (menu Invoegen > Besturingselementen), wijzig de naam in TargetLang en plaats deze onder Source.

 3. Stel de eigenschap Items van TargetLang in op de volgende formule:

  MicrosoftTranslator.Languages()

 4. Voeg een label toe, plaats dit onder TargetLang en stel de eigenschap Text in op de volgende formule:

  MicrosoftTranslator.Translate(Source.Text, TargetLang.Selected.Value)

 5. Typ tekst in het vak Source en selecteer een taal in TargetLang. In het label wordt de tekst die u hebt ingevoerd, weergegeven in de gekozen taal:

  Tekst vertalen van het Engels naar het Spaans

Vertaalde tekst uitspreken

Als u dat nog niet hebt gedaan, voert u de stappen in de vorige sectie uit om tekst te vertalen. In de volgende stappen worden dezelfde besturingselementen gebruikt.

 1. Stel de eigenschap Items van de vervolgkeuzelijst TargetLang in op de volgende formule:

  MicrosoftTranslator.SpeechLanguages()

 2. Wijzig de naam van het tweede label (niet het vak Source) in Target.

 3. Voeg een audiobesturingselement toe (menu Invoegen > Media) en stel de eigenschap Media in op de volgende formule:

  MicrosoftTranslator.TextToSpeech(Target.Text, TargetLang.Selected.Value)

 4. Druk op F5 of selecteer de knop Voorbeeld ( ). Typ tekst in het vak Source, selecteer een taal in TargetLang en selecteer vervolgens de afspeelknop in het audiobesturingselement.

  De app speelt een audioversie van de ingevoerde tekst af in de gekozen taal.

 5. Druk op Esc om terug te gaan naar de standaardwerkruimte.

De brontaal detecteren

In de volgende stappen worden dezelfde tekstbesturingselementen Source en Target gebruikt. U kunt desgewenst nieuwe besturingselementen maken door enkel de namen in de formule bij te werken.

 1. Selecteer het tekstbesturingselement Target en stel de eigenschap Text in op de volgende formule:

  MicrosoftTranslator.Detect(Source.Text).Name

 2. Typ tekst in Source.

  Het label geeft de taal aan van de tekst die u hebt getypt. Het label geeft bijvoorbeeld Frans aan als u bonjour typt of Italiaans als u ciao typt.

De beschikbare functies weergeven

Deze verbinding bevat de volgende functies:

Functienaam Beschrijving
Languages Hiermee worden alle talen opgehaald die Microsoft Translator ondersteunt
Translate Vertaalt tekst naar een opgegeven taal met Microsoft Translator
Detect Detecteert de brontaal van de tekst
SpeechLanguages Hiermee worden de beschikbare talen voor spraaksynthese opgehaald
TextToSpeech Zet een opgegeven tekst om in spraak als een audiostream in de wave-indeling

Talen

Get languages: hiermee worden alle talen opgehaald die Microsoft Translator ondersteunt

Invoereigenschappen

Geen.

Uitvoereigenschappen

Eigenschapsnaam Gegevenstype Vereist Beschrijving
Coderen Tekenreeks Nee
Naam Tekenreeks Nee

Translate

Tekst vertalen: vertaalt tekst naar een opgegeven taal met Microsoft Translator

Invoereigenschappen

Naam Gegevenstype Vereist Beschrijving
query Tekenreeks Ja Te vertalen tekst
languageTo Tekenreeks Ja Code van doeltaal (bijvoorbeeld: 'fr')
languageFrom Tekenreeks Nee Brontaal (indien niet opgegeven probeert Microsoft Translator deze automatisch te detecteren) (bijvoorbeeld: en)
categorie Tekenreeks Nee Vertaalcategorie (standaard: 'algemeen')

Uitvoereigenschappen

Geen.

Detect

Taal detecteren: detecteert de brontaal van de tekst

Invoereigenschappen

Naam Gegevenstype Vereist Beschrijving
query Tekenreeks Ja Tekst waarvan de taal wordt geïdentificeerd

Uitvoereigenschappen

Eigenschapsnaam Gegevenstype Vereist Beschrijving
Coderen Tekenreeks Nee
Naam Tekenreeks Nee

SpeechLanguages

Talen voor spraak ophalen: hiermee worden de beschikbare talen voor spraaksynthese opgehaald

Invoereigenschappen

Geen.

Uitvoereigenschappen

Eigenschapsnaam Gegevenstype Vereist Beschrijving
Coderen Tekenreeks Nee
Naam Tekenreeks Nee

TextToSpeech

Tekst-naar-spraak: zet een opgegeven tekst om in spraak als een audiostream in de wave-indeling

Invoereigenschappen

Naam Gegevenstype Vereist Beschrijving
query Tekenreeks Ja Te converteren tekst
taal Tekenreeks Ja Taalcode om spraak te genereren (bijvoorbeeld: 'en-us')

Uitvoereigenschappen

Geen.

Nuttige koppelingen

Bekijk alle beschikbare verbindingen.
Meer informatie over het toevoegen van verbindingen aan uw apps.