Office 365 Outlook

Als u verbinding maakt met Office 365 Outlook, kunt u, naast andere taken, e-mailberichten weergeven, verzenden, verwijderen en beantwoorden.

U kunt besturingselementen, zoals knoppen en labels, toevoegen om deze functies in uw app uit te voeren. U kunt aan de app bijvoorbeeld tekstvakken voor invoer toevoegen, waarmee om gegevens van de e-mail wordt gevraagd, zoals de ontvanger, het onderwerp en de hoofdtekst. Vervolgens kunt u een knop Verzenden toevoegen om de e-mail te verzenden.

In dit onderwerp wordt beschreven hoe u Office 365 Outlook als verbinding kunt toevoegen, Office 365 Outlook als gegevensbron aan uw app kunt toevoegen en deze gegevens in verschillende besturingselementen kunt gebruiken.

Belangrijk: sinds dit artikel is geschreven, worden de functies voor agenda en contactpersonen niet meer ondersteund.

 

Wat u nodig hebt om te beginnen

Verbinding maken met Office 365

 1. Voeg een gegevensverbinding toe en selecteer Office 365 Outlook:

  Verbinding maken met Office 365

 2. Selecteer Connect en als u wordt gevraagd om aan te melden, voert u uw werkaccount in.

De verbinding met Office 365 Outlook is gemaakt en aan uw app toegevoegd. U kunt de verbinding nu gebruiken.

De verbinding met Office 365 Outlook in uw app gebruiken

E-mail weergeven

 1. Selecteer in het menu Invoegen de optie Galerie en selecteer vervolgens het besturingselement Tekstgalerie.

 2. Stel de eigenschap Items in op de volgende formule:

  Office365.GetEmails({fetchOnlyUnread:false})

  Het besturingselement voor de galerie wordt automatisch gevuld met een aantal e-mails.

 3. Stel in de galerie de eigenschap Text van het eerste label in op ThisItem.From. Stel het tweede label in op ThisItem.Subject. Stel het derde label in op ThisItem.Body. U kunt ook de grootte van de labels aanpassen.

  Het besturingselement voor de galerie wordt automatisch gevuld met de nieuwe eigenschappen.

 4. Voor deze functie is een aantal optionele parameters beschikbaar. Stel de eigenschap Items van de galerie in op een van de volgende formules:

  Office365.GetEmails({fetchOnlyUnread:false})
  Office365.GetEmails({fetchOnlyUnread:false, top:2})
  Office365.GetEmails({folderPath:"Sent Items", fetchOnlyUnread:false, top:2})
  Office365.GetEmails({folderPath:"Sent Items", fetchOnlyUnread:false, top:2, searchQuery:"powerapps"})
  Office365.GetEmails({folderPath:"Deleted Items", fetchOnlyUnread:false, top:2, skip:3})

E-mail verzenden

 1. Selecteer Text in het menu Insert en selecteer vervolgens Text input. Doe dit drie keer om drie verschillende besturingselementen voor tekstinvoer te maken. Rangschik ze in een kolom:

 2. Wijzig de naam in:

  • inputTo
  • inputSubject
  • inputBody
 3. Selecteer in het menu Invoegen de optie Besturingselementen en selecteer vervolgens Knop. Stel de eigenschap OnSelect in op de volgende formule:

  Office365.SendEmail(inputTo.Text, inputSubject.Text, inputBody.Text)

 4. Verplaats de knop, zodat deze onder de overige besturingselementen wordt weergegeven en stel de eigenschap Tekst in op E-mail verzenden.

 5. Druk op F5 of selecteer de knop Voorbeeld ( ). Typ een geldig e-mailadres in inputTo en typ de door u gewenste tekst in de andere twee besturingselementen voor Tekstinvoer.

 6. Selecteer E-mail verzenden om de e-mail te verzenden. Druk op Esc om terug te gaan naar de standaardwerkruimte.

E-mail verwijderen

 1. Selecteer in het menu Invoegen de optie Galerie en selecteer vervolgens het besturingselement Tekstgalerie.

 2. Stel de eigenschap Items in op de volgende formule:

  Office365.GetEmails({fetchOnlyUnread:false})

  Het besturingselement voor de galerie wordt automatisch gevuld met een aantal e-mails.

 3. Stel in de galerie de eigenschap Text van het eerste label in op ThisItem.Id. Stel het tweede label in op ThisItem.Subject. Stel het derde label in op ThisItem.Body.

 4. Selecteer het eerste label in de galerie en wijzig de naam ervan in EmailID:

  Het deelvenster Opties sluiten

 5. Selecteer het derde label in de galerie en voeg een knop toe (menu Invoegen). Stel de eigenschap OnSelect van de knop in op de volgende formule:

  Office365.DeleteEmail(EmailID.Text)

 6. Druk op F5 of selecteer de knop Voorbeeld ( ). Selecteer een van de e-mails in de galerie en klik op de knop.

  OPMERKING: hiermee wordt de geselecteerde e-mail uit uw Postvak IN verwijderd. Let dus goed op wat u selecteert.

 7. Druk op Esc om terug te gaan naar de standaardwerkruimte.

E-mail markeren als gelezen

In deze sectie wordt gebruikgemaakt van dezelfde besturingselementen als in E-mail verwijderen.

 1. Stel de eigenschap OnSelect van de knop in op de volgende formule:

  Office365.MarkAsRead(EmailID.Text)

 2. Druk op F5 of selecteer de knop Voorbeeld ( ). Selecteer een van de ongelezen e-mails en klik op de knop.

 3. Druk op Esc om terug te gaan naar de standaardwerkruimte.

De beschikbare functies weergeven

Deze verbinding bevat de volgende functies:

Functienaam Beschrijving
GetEmails Hiermee worden e-mails uit een map opgehaald
SendEmail Hiermee wordt een e-mailbericht verzonden
DeleteEmail Hiermee wordt een e-mailbericht verwijderd met behulp van de bericht-id
MarkAsRead Hiermee wordt een e-mailbericht gemarkeerd als gelezen
ReplyTo Hiermee kunt u op een e-mailbericht reageren
GetAttachment Hiermee wordt de berichtbijlage op id opgehaald
OnNewEmail Hiermee wordt een stroom geactiveerd als er een nieuwe e-mail binnenkomt
SendMailWithOptions Hiermee wordt een e-mail met meerdere opties verzonden en wordt gewacht tot de ontvanger de e-mail met een van de opties heeft beantwoord.
SendApprovalMail Hiermee wordt een e-mail met goedkeuring verzonden en wordt gewacht op een antwoord van de ontvanger.

GetEmails

E-mails ophalen: hiermee worden e-mails uit een map opgehaald

Invoereigenschappen

Naam Gegevenstype Vereist Beschrijving
folderPath Tekenreeks Nee Het pad van de map waaruit berichten worden opgehaald (standaard: Postvak IN)
top Geheel getal Nee Aantal op te halen e-mails (standaard: 10)
fetchOnlyUnread Booleaanse waarde Nee Alleen ongelezen e-mails ophalen? (standaard: waar)
includeAttachments Booleaanse waarde Nee Indien ingesteld op waar, worden de bijlagen samen met het e-mailbericht opgehaald. (standaard: onwaar)
searchQuery Tekenreeks Nee Zoekquery om e-mails te filteren
skip Geheel getal Nee Aantal e-mails dat moet worden overgeslagen (standaard: 0)
skipToken Tekenreeks Nee Skip-token om een nieuwe pagina op te halen

Uitvoereigenschappen

Eigenschapsnaam Gegevenstype Vereist Beschrijving
value Matrix Ja E-mailberichten ontvangen die de volgende eigenschappen kunnen bevatten:
 • From (optioneel)
 • To (vereist)
 • Subject (vereist)
 • Body (vereist)
 • Importance (optioneel): Laag, Normaal of Hoog
 • HasAttachment (optioneel)
 • Id (optioneel)
 • IsRead (optioneel)
 • DateTimeReceived (optioneel)
 • Attachments (optioneel): er wordt een bijlage ontvangen. Eigenschappen van bijlagen zijn onder meer: Id (vereist), ContentType (vereist), Naam (vereist), ContentBytes (vereist).
 • Cc (optioneel)
 • Bcc (optioneel)
 • IsHtml (optioneel)

SendEmail

E-mail verzenden: er wordt een e-mailbericht verzonden

Invoereigenschappen

Naam Gegevenstype Vereist Beschrijving
emailMessage Ja E-mailbericht-instance die de volgende eigenschappen kan bevatten:
 • Bijlage (optioneel): er wordt een bijlage verzonden. Eigenschappen van bijlagen zijn onder meer: Naam (vereist) en ContentBytes (vereist).
 • From (optioneel)
 • Cc (optioneel)
 • Bcc (optioneel)
 • Subject (vereist)
 • Body (vereist)
 • Importance (optioneel): Laag, Normaal of Hoog
 • IsHtml (optioneel): waar of onwaar invoeren
 • Aan (vereist): e-mailadressen worden gescheiden door een komma.

Uitvoereigenschappen

Geen.

DeleteEmail

E-mail verwijderen: er wordt een e-mailbericht op id verwijderd

Invoereigenschappen

Naam Gegevenstype Vereist Beschrijving
messageId Tekenreeks Ja Id van het te verwijderen bericht.

Uitvoereigenschappen

Geen.

MarkAsRead

Markeren als gelezen: hiermee wordt een e-mailbericht gemarkeerd als gelezen

Invoereigenschappen

Naam Gegevenstype Vereist Beschrijving
messageId Tekenreeks Ja Id van het bericht dat als gelezen moet worden gemarkeerd

Uitvoereigenschappen

Geen.

ReplyTo

Bericht beantwoorden: hiermee wordt op een bericht gereageerd

Invoereigenschappen

Naam Gegevenstype Vereist Beschrijving
messageId Tekenreeks Ja Id van het te beantwoorden bericht
comment Tekenreeks Ja Hiermee wordt de opmerking beantwoord
replyAll Booleaanse waarde Nee Hiermee worden alle ontvangers beantwoord

Uitvoereigenschappen

Geen.

GetAttachment

Bijlage ophalen: hiermee wordt de berichtbijlage op id opgehaald

Invoereigenschappen

Naam Gegevenstype Vereist Beschrijving
messageId Tekenreeks Ja Id van het bericht
attachmentId Tekenreeks Ja Id van de te downloaden bijlage

Uitvoereigenschappen

Geen.

OnNewEmail

Bij nieuwe e-mail: hiermee wordt een stroom geactiveerd als er een nieuwe e-mail binnenkomt

Invoereigenschappen

Naam Gegevenstype Vereist Beschrijving
folderPath Tekenreeks Nee Op te halen e-mailmap: (standaard: Postvak IN, Postvak IN\ToMe enzovoort)
to Tekenreeks Nee E-mailadressen van ontvanger
from Tekenreeks Nee Van-adres
importance Tekenreeks Nee Urgentie van de e-mail (Hoog, Normaal, Laag) (standaard: Normaal)
fetchOnlyWithAttachment Booleaanse waarde Nee Hiermee worden alleen e-mails met een bijlage opgehaald
includeAttachments Booleaanse waarde Nee Hiermee worden bijlagen opgenomen
subjectFilter Tekenreeks Nee De tekenreeks waar in het onderwerp op moet worden gelet.

Uitvoereigenschappen

Eigenschapsnaam Gegevenstype Vereist Beschrijving
value Matrix Nee

SendMailWithOptions

E-mail met opties verzenden: hiermee wordt een e-mail met meerdere opties verzonden en wordt gewacht totdat de ontvanger antwoordt met een van de opties.

Invoereigenschappen

Naam Gegevenstype Vereist Beschrijving
optionsEmailSubscription Ja Abonnementsaanvraag voor e-mailopties, waaronder:
 • NotificationUrl (optioneel)
 • Message (optioneel)

Uitvoereigenschappen

Eigenschapsnaam Gegevenstype Vereist Beschrijving
id Tekenreeks Nee
resource Tekenreeks Nee
notificationType Tekenreeks Nee
notificationUrl Tekenreeks Nee

SendApprovalMail

E-mail met goedkeuring verzenden: hiermee wordt een e-mail met goedkeuring verzonden en wordt gewacht op een antwoord van de ontvanger.

Invoereigenschappen

Naam Gegevenstype Vereist Beschrijving
approvalEmailSubscription Ja Abonnementsaanvraag voor e-mail met goedkeuring, waaronder:
 • NotificationUrl (optioneel)
 • Message (optioneel)

Uitvoereigenschappen

Eigenschapsnaam Gegevenstype Vereist Beschrijving
id Tekenreeks Nee
resource Tekenreeks Nee
notificationType Tekenreeks Nee
notificationUrl Tekenreeks Nee

Nuttige koppelingen