Office 365 Outlook

Als u verbinding maakt met Office 365 Outlook, kunt u, naast andere taken, e-mailberichten weergeven, verzenden, verwijderen en beantwoorden.

U kunt besturingselementen toevoegen om deze functies in uw app uit te voeren. U kunt bijvoorbeeld besturingselementen Text input toevoegen om te vragen naar de ontvanger, het onderwerp en de hoofdtekst van het e-mailbericht, en een besturingselement Button toevoegen om de e-mail te verzenden.

In dit onderwerp wordt beschreven hoe u Office 365 Outlook als verbinding kunt toevoegen, Office 365 Outlook als gegevensbron aan uw app kunt toevoegen en deze gegevens in verschillende besturingselementen kunt gebruiken.

Belangrijk: ten tijde van dit schrijven ondersteunt de agendabewerking geen terugkerende gebeurtenissen.

 

Wat u nodig hebt om te beginnen

Verbinding maken met Office 365 Outlook

 1. Voeg een gegevensverbinding toe en selecteer Office 365 Outlook:

  Verbinding maken met Office 365

 2. Selecteer Connect en als u wordt gevraagd om aan te melden, voert u uw werkaccount in.

De verbinding met Office 365 Outlook is gemaakt en aan uw app toegevoegd. U kunt de verbinding nu gebruiken.

Berichten weergeven

 1. Selecteer in het menu Invoegen de optie Galerie en selecteer vervolgens het besturingselement Tekstgalerie.

 2. Stel de eigenschap Items in op de volgende formule:

  Office365.GetEmails({fetchOnlyUnread:false})

  Het besturingselement voor de galerie wordt automatisch gevuld met een aantal e-mails.

 3. Stel in de galerie de eigenschap Text van het eerste label in op ThisItem.From. Stel het tweede label in op ThisItem.Subject. Stel het derde label in op ThisItem.Body. U kunt ook de grootte van de labels aanpassen.

  Het besturingselement voor de galerie wordt automatisch gevuld met de nieuwe eigenschappen.

 4. Voor deze functie is een aantal optionele parameters beschikbaar. Stel de eigenschap Items van de galerie in op een van de volgende formules:

  Office365.GetEmails({fetchOnlyUnread:false})
  Office365.GetEmails({fetchOnlyUnread:false, top:2})
  Office365.GetEmails({folderPath:"Sent Items", fetchOnlyUnread:false, top:2})
  Office365.GetEmails({folderPath:"Sent Items", fetchOnlyUnread:false, top:2, searchQuery:"powerapps"})
  Office365.GetEmails({folderPath:"Deleted Items", fetchOnlyUnread:false, top:2, skip:3})

Een bericht verzenden

 1. Selecteer Text in het menu Insert en selecteer vervolgens Text input.

 2. Herhaal de vorige stap nog twee keer zodat u drie vakken hebt, en rangschik ze vervolgens in een kolom:

 3. Wijzig de naam van de besturingselementen in:

  • inputTo
  • inputSubject
  • inputBody
 4. Selecteer in het menu Invoegen de optie Besturingselementen en selecteer vervolgens Knop. Stel de eigenschap OnSelect in op de volgende formule:

  Office365.SendEmail(inputTo.Text, inputSubject.Text, inputBody.Text)

 5. Verplaats de knop, zodat deze onder de overige besturingselementen wordt weergegeven en stel de eigenschap Tekst in op E-mail verzenden.

 6. Druk op F5 of selecteer de knop Voorbeeld ( ). Typ een geldig e-mailadres in inputTo en typ de door u gewenste tekst in de andere twee besturingselementen voor Tekstinvoer.

 7. Selecteer E-mail verzenden om de e-mail te verzenden. Druk op Esc om terug te gaan naar de standaardwerkruimte.

Een bericht met een bijlage verzenden

U kunt bijvoorbeeld een app maken waarin de gebruiker foto’s neemt met de camera van het apparaat en die vervolgens als bijlagen verzendt. Gebruikers kunnen ook vele andere soorten bestanden toevoegen als bijlage in de e-mail-app.

Volg de stappen in de vorige sectie om een bijlage toe te voegen aan een bericht, maar voeg een parameter toe voor het opgeven van een bijlage (wanneer u de eigenschap OnSelect van de knop instelt). Deze parameter is gestructureerd als een tabel, waarin u maximaal drie eigenschappen opgeeft voor elke bijlage:

 • Naam
 • ContentBytes
 • @odata.type

Opmerking: u kunt de eigenschap @odata.type voor slechts één bijlage opgeven en instellen op een lege tekenreeks.

In dit voorbeeld wordt een foto verzonden als file1.jpg:

Office365.SendEmail(inputTo.Text, inputSubject.Text, inputBody.Text, {Attachments:Table({Name:"file1.jpg", ContentBytes:Camera1.Photo, '@odata.type':""})})

In dit voorbeeld wordt naast de foto ook een audiobestand verzonden:

Office365.SendEmail(inputTo.Text, inputSubject.Text, inputBody.Text, {Attachments:Table({Name:"file1.jpg", ContentBytes:Camera1.Photo, '@odata.type':""}, {Name:"AudioFile", ContentBytes:microphone1.audio })})

Een bericht verwijderen

 1. Selecteer in het menu Invoegen de optie Galerie en selecteer vervolgens het besturingselement Tekstgalerie.

 2. Stel de eigenschap Items in op de volgende formule:

  Office365.GetEmails({fetchOnlyUnread:false})

  Het besturingselement voor de galerie wordt automatisch gevuld met een aantal e-mails.

 3. Stel in de galerie de eigenschap Text van het eerste label in op ThisItem.Id. Stel het tweede label in op ThisItem.Subject. Stel het derde label in op ThisItem.Body.

 4. Selecteer het eerste label in de galerie en wijzig de naam ervan in EmailID:

  Het deelvenster Opties sluiten

 5. Selecteer het derde label in de galerie en voeg een knop toe (menu Invoegen). Stel de eigenschap OnSelect van de knop in op de volgende formule:

  Office365.DeleteEmail(EmailID.Text)

 6. Druk op F5 of selecteer de knop Voorbeeld ( ). Selecteer een van de e-mails in de galerie en klik op de knop.

  OPMERKING: hiermee wordt de geselecteerde e-mail uit uw Postvak IN verwijderd. Let dus goed op wat u selecteert.

 7. Druk op Esc om terug te gaan naar de standaardwerkruimte.

Een bericht markeren als gelezen

In deze sectie wordt gebruikgemaakt van dezelfde besturingselementen als in E-mail verwijderen.

 1. Stel de eigenschap OnSelect van de knop in op de volgende formule:

  Office365.MarkAsRead(EmailID.Text)

 2. Druk op F5 of selecteer de knop Voorbeeld ( ). Selecteer een van de ongelezen e-mails en klik op de knop.

 3. Druk op Esc om terug te gaan naar de standaardwerkruimte.

Nuttige koppelingen