Office 365-gebruikers

Met Office 365-gebruikers kunt u met uw Office 365-account toegang krijgen tot de gebruikersprofielen in uw organisatie. U kunt verschillende acties uitvoeren, zoals uw profiel, het profiel van een gebruiker, de manager van een gebruiker of de direct ondergeschikten van een gebruiker ophalen.

U kunt deze gegevens in een label in uw app weergeven. U kunt één functie weergeven, meerdere functies weergeven en zelfs verschillende functies combineren. Zo kunt u een expressie maken waarin de gebruikersnaam en het telefoonnummer worden gecombineerd en deze gegevens vervolgens in uw app weergeven.

In dit onderwerp wordt beschreven hoe u Office 365-gebruikers als verbinding kunt toevoegen, Office 365-gebruikers als gegevensbron aan uw app kunt toevoegen en tabelgegevens in een galeriebesturingselement kunt gebruiken.

 

Wat u nodig hebt om te beginnen

Een verbinding toevoegen

 1. Voeg een gegevensverbinding toe en selecteer Office 365-gebruikers:

  Verbinding maken met Office 365

 2. Selecteer Connect en als u wordt gevraagd om aan te melden, voert u uw werkaccount in.

De verbinding met Office 365-gebruikers is gemaakt en aan uw app toegevoegd. U kunt de verbinding nu gebruiken.

De verbinding in uw app gebruiken

Gegevens over de huidige gebruiker weergeven

 1. Selecteer Label in het menu Insert.
 2. Stel de bijbehorende eigenschap Text op de functiebalk in op een van de volgende formules:

  Office365Users.MyProfile().Department
  Office365Users.MyProfile().DisplayName
  Office365Users.MyProfile().GivenName
  Office365Users.MyProfile().Id
  Office365Users.MyProfile().JobTitle
  Office365Users.MyProfile().Mail
  Office365Users.MyProfile().MailNickname
  Office365Users.MyProfile().Surname
  Office365Users.MyProfile().TelephoneNumber
  Office365Users.MyProfile().UserPrincipalName
  Office365Users.MyProfile().AccountEnabled

In het label worden de gegevens weergegeven die u over de huidige gebruiker hebt ingevoerd.

Gegevens over een andere gebruiker weergeven

 1. Selecteer Text in het menu Insert en selecteer vervolgens Text input. Wijzig de naam in InfoAbout:

  Naam van besturingselement wijzigen

 2. Typ of plak in InfoAbout een e-mailadres of gebruiker in uw organisatie. Typ bijvoorbeeld UwNaam@UwBedrijf.com.

 3. Voeg een besturingselement van het type Label (via het menu Invoegen) toe en stel de bijbehorende eigenschap Text in op een van de volgende formules:

  • Gegevens over een andere gebruiker weergeven:

   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).Department
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).DisplayName
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).GivenName
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).Id
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).JobTitle
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).Mail
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).MailNickname
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).Surname
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).TelephoneNumber
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).UserPrincipalName
   Office365Users.UserProfile(InfoAbout.Text).AccountEnabled

  • Gegevens over de manager van een andere gebruiker weergeven:

   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).Department
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).DisplayName
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).GivenName
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).Id
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).JobTitle
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).Mail
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).MailNickname
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).Surname
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).TelephoneNumber
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).UserPrincipalName
   Office365Users.Manager(InfoAbout.Text).AccountEnabled

In het label worden de gegevens weergegeven die u hebt ingevoerd over de opgegeven gebruiker of over de manager van die gebruiker.

Opmerking: Als u een app op basis van een entiteit in Common Data Service ontwikkelt, kunt u een gebruiker opgeven op basis van de id in plaats van het e-mailadres.

U kunt bijvoorbeeld automatisch een app maken, een scherm toevoegen met een besturingselement van het type Label en de eigenschap Text van het besturingselement instellen op deze formule:
Office365Users.UserProfile(BrowseGallery1.Selected.CreatedByUser).DisplayName

Als u een contactpersoon maakt en deze contactpersoon in het zoekscherm van de app selecteert, wordt uw weergavenaam in het besturingselement Label weergegeven.

De direct ondergeschikten van een andere gebruiker weergeven

 1. Voeg een besturingselement van het type Text input toe (via het menu Insert > Text) en wijzig de naam in InfoAbout.

 2. Voer het e-mailadres van een gebruiker in uw organisatie in InfoAbout in. Voer bijvoorbeeld Naam VanUwManager@UwBedrijf.com in.

 3. Voer een galerie van het type With text (via het menu Insert > Gallery) toe en stel de bijbehorende eigenschap Items in op de volgende formule:

  Office365Users.DirectReports(InfoAbout.Text)

  In de galerie worden de gegevens weergegeven over de direct ondergeschikten van de gebruiker die u hebt ingevoerd.

  Als u de galerie selecteert, ziet u in het deelvenster aan de rechterkant de opties voor de galerie.

 4. Selecteer JobTitle in de tweede lijst. Selecteer DisplayName in de derde lijst. De galerie wordt bijgewerkt met deze waarden.


  Opmerking: Het eerste vak is eigenlijk een afbeeldingsbesturingselement. Als u geen afbeelding hebt, kunt u het afbeeldingsbesturingselement verwijderen en in plaats daarvan een label toevoegen. Een besturingselement toevoegen en configureren is een goede informatiebron.

Gebruikers zoeken

 1. Voeg een besturingselement van het type Text input toe (via het menu Insert > Text) en wijzig de naam in SearchTerm. Voer de naam in die u wilt zoeken. Voer bijvoorbeeld uw voornaam in.

 2. Voer een galerie van het type With text (via het menu Insert > Gallery) toe en stel de bijbehorende eigenschap Items in op de volgende formule:

  Office365Users.SearchUser({searchTerm: SearchTerm.Text})

  In de galerie worden de gebruikers weergegeven van wie de naam de zoektekst bevat die u hebt ingevoerd.

  Als u de galerie selecteert, ziet u in het deelvenster aan de rechterkant de opties voor de galerie.

 3. Selecteer Mail in de tweede lijst. Selecteer DisplayName in de derde lijst.

  Het tweede en derde label in de galerie worden bijgewerkt.

De beschikbare functies weergeven

Deze verbinding bevat de volgende functies:

Functienaam Beschrijving
MyProfile Het profiel voor de huidige gebruiker ophalen
UserProfile Een specifiek gebruikersprofiel ophalen
Manager Het gebruikersprofiel voor de manager van de opgegeven gebruiker ophalen
DirectReports De direct ondergeschikten voor de opgegeven gebruiker retourneren
SearchUser De zoekresultaten van gebruikersprofielen ophalen

MyProfile

Mijn profiel ophalen: het profiel voor de huidige gebruiker ophalen.

Invoereigenschappen

Geen.

Uitvoereigenschappen

Eigenschapsnaam Type Beschrijving
Department Tekenreeks De afdeling van de gebruiker.
DisplayName Tekenreeks De weergavenaam van de gebruiker.
GivenName Tekenreeks De voornaam van de gebruiker.
Id Tekenreeks Gebruikers-id
JobTitle Tekenreeks De functie van de gebruiker.
Mail Tekenreeks De e-mail-id van de gebruiker.
MailNickname Tekenreeks De bijnaam van de gebruiker.
Surname Tekenreeks De achternaam van de gebruiker.
TelephoneNumber Tekenreeks Het telefoonnummer van de gebruiker.
UserPrincipalName Tekenreeks De principal-naam van de gebruiker.
AccountEnabled Booleaanse waarde De markering Account ingeschakeld.

UserProfile

Gebruikersprofiel ophalen: een specifiek gebruikersprofiel ophalen.

Invoereigenschappen

Naam Gegevenstype Vereist Beschrijving
Id Tekenreeks Ja De principal-naam of e-mail-id van de gebruiker

Uitvoereigenschappen

Eigenschapsnaam Type Beschrijving
Department Tekenreeks De afdeling van de gebruiker.
DisplayName Tekenreeks De weergavenaam van de gebruiker.
GivenName Tekenreeks De voornaam van de gebruiker.
Id Tekenreeks Gebruikers-id
JobTitle Tekenreeks De functie van de gebruiker.
Mail Tekenreeks De e-mail-id van de gebruiker.
MailNickname Tekenreeks De bijnaam van de gebruiker.
Surname Tekenreeks De achternaam van de gebruiker.
TelephoneNumber Tekenreeks Het telefoonnummer van de gebruiker.
UserPrincipalName Tekenreeks De principal-naam van de gebruiker.
AccountEnabled Booleaanse waarde De markering Account ingeschakeld.

Manager

Manager ophalen: het gebruikersprofiel voor de manager van de opgegeven gebruiker ophalen

Invoereigenschappen

Naam Gegevenstype Vereist Beschrijving
Id Tekenreeks Ja De principal-naam of e-mail-id van de gebruiker

Uitvoereigenschappen

Eigenschapsnaam Type Beschrijving
Department Tekenreeks De afdeling van de gebruiker.
DisplayName Tekenreeks De weergavenaam van de gebruiker.
GivenName Tekenreeks De voornaam van de gebruiker.
Id Tekenreeks Gebruikers-id
JobTitle Tekenreeks De functie van de gebruiker.
Mail Tekenreeks De e-mail-id van de gebruiker.
MailNickname Tekenreeks De bijnaam van de gebruiker.
Surname Tekenreeks De achternaam van de gebruiker.
TelephoneNumber Tekenreeks Het telefoonnummer van de gebruiker.
UserPrincipalName Tekenreeks De principal-naam van de gebruiker.
AccountEnabled Booleaanse waarde De markering Account ingeschakeld.

DirectReports

Directe ondergeschikten ophalen: direct ondergeschikten ophalen

Invoereigenschappen

Naam Gegevenstype Vereist Beschrijving
Id Tekenreeks Ja De principal-naam of e-mail-id van de gebruiker

Uitvoereigenschappen

Eigenschapsnaam Type Beschrijving
Department Tekenreeks De afdeling van de gebruiker.
DisplayName Tekenreeks De weergavenaam van de gebruiker.
GivenName Tekenreeks De voornaam van de gebruiker.
Id Tekenreeks Gebruikers-id
JobTitle Tekenreeks De functie van de gebruiker.
Mail Tekenreeks De e-mail-id van de gebruiker.
MailNickname Tekenreeks De bijnaam van de gebruiker.
Surname Tekenreeks De achternaam van de gebruiker.
TelephoneNumber Tekenreeks Het telefoonnummer van de gebruiker.
UserPrincipalName Tekenreeks De principal-naam van de gebruiker.
AccountEnabled Booleaanse waarde De markering Account ingeschakeld.

SearchUser

Gebruikers zoeken: de zoekresultaten van gebruikersprofielen ophalen

Invoereigenschappen

Naam Gegevenstype Vereist Beschrijving
searchTerm Tekenreeks Nee Zoekreeks Van toepassing op: weergavenaam, voornaam, achternaam, e-mail, bijnaam e-mail en principal-naam van gebruiker

Uitvoereigenschappen

Eigenschapsnaam Type Beschrijving
Department Tekenreeks De afdeling van de gebruiker.
DisplayName Tekenreeks De weergavenaam van de gebruiker.
GivenName Tekenreeks De voornaam van de gebruiker.
Id Tekenreeks Gebruikers-id
JobTitle Tekenreeks De functie van de gebruiker.
Mail Tekenreeks De e-mail-id van de gebruiker.
MailNickname Tekenreeks De bijnaam van de gebruiker.
Surname Tekenreeks De achternaam van de gebruiker.
TelephoneNumber Tekenreeks Het telefoonnummer van de gebruiker.
UserPrincipalName Tekenreeks De principal-naam van de gebruiker.
AccountEnabled Booleaanse waarde De markering Account ingeschakeld.

Nuttige koppelingen