Office 365 Video

Office 365 Video biedt toegang tot het werken met Office 365-kanalen en video's.

U kunt video-informatie weergeven in uw app. U kunt bijvoorbeeld alle beschikbare video's van een specifiek Office 365-kanaal weergeven in uw app. U kunt ook een specifieke video uit een kanaal weergeven en vervolgens afspelen in uw app.

Dit onderwerp laat de beschikbare functies zien.

 

Wat u nodig hebt om te beginnen

De beschikbare functies weergeven

Deze verbinding bevat de volgende functies:

Functienaam Beschrijving
IsVideoPortalEnabled De videoportalstatus controleren om te zien of videoservices zijn ingeschakeld
ListViewableChannels Alle kanalen ophalen die de gebruiker mag bekijken
ListVideos Een lijst maken met alle Office 365-video's die aanwezig zijn in een kanaal
GetVideo Informatie ophalen over een bepaalde Office 365-video
GetPlaybackUrl Afspeel-URL ophalen van het Azure Media Services-manifest voor een video
GetStreamingKeyAccessToken Afspeel-URL ophalen van het Azure Media Services-manifest voor een video

IsVideoPortalEnabled

De videoportalstatus controleren: de videoportalstatus controleren om te zien of videoservices zijn ingeschakeld

Invoereigenschappen

Naam Gegevenstype Vereist Beschrijving
tenant tekenreeks Ja De naam van de tenant voor de directory waarvan de gebruiker deel uitmaakt

Uitvoereigenschappen

Geen.

ListViewableChannels

Alle kanalen ophalen: alle kanalen ophalen die de gebruiker mag bekijken

Invoereigenschappen

Naam Gegevenstype Vereist Beschrijving
tenant tekenreeks Ja De naam van de tenant voor de directory waarvan de gebruiker deel uitmaakt

Uitvoereigenschappen

Eigenschapsnaam Gegevenstype Vereist Beschrijving
Id tekenreeks Nee
Title tekenreeks Nee
Beschrijving tekenreeks Nee

ListVideos

Een lijst maken met alle Office 365-video's die aanwezig zijn in een kanaal: een lijst maken met alle Office 365-video's die aanwezig zijn in een kanaal

Invoereigenschappen

Naam Gegevenstype Vereist Beschrijving
tenant tekenreeks Ja De naam van de tenant voor de directory waarvan de gebruiker deel uitmaakt
channelId tekenreeks ja De id van het kanaal waaruit video's moeten worden opgehaald

Uitvoereigenschappen - Video

Eigenschapsnaam Gegevenstype Vereist Beschrijving
Id tekenreeks Nee
Title tekenreeks Nee
Beschrijving tekenreeks Nee
CreationDate tekenreeks Nee
Owner tekenreeks Nee
ThumbnailUrl tekenreeks Nee
VideoUrl tekenreeks Nee
VideoDuration geheel getal Nee
VideoProcessingStatus geheel getal Nee
ViewCount geheel getal Nee

GetVideo

Informatie ophalen over een bepaalde Office 365-video: informatie ophalen over een bepaalde Office 365-video

Invoereigenschappen

Naam Gegevenstype Vereist Beschrijving
tenant tekenreeks Ja De naam van de tenant voor de directory waarvan de gebruiker deel uitmaakt
channelId tekenreeks Ja De kanaal-id
videoId tekenreeks ja De video-id

Uitvoereigenschappen - Video

Eigenschapsnaam Gegevenstype Vereist Beschrijving
Id tekenreeks Nee
Title tekenreeks Nee
Beschrijving tekenreeks Nee
CreationDate tekenreeks Nee
Owner tekenreeks Nee
ThumbnailUrl tekenreeks Nee
VideoUrl tekenreeks Nee
VideoDuration geheel getal Nee
VideoProcessingStatus geheel getal Nee
ViewCount geheel getal Nee

GetPlaybackUrl

Afspeel-URL ophalen van het Azure Media Services-manifest voor een video: afspeel-URL ophalen van het Azure Media Services-manifest voor een video

Invoereigenschappen

Naam Gegevenstype Vereist Beschrijving
tenant tekenreeks Ja De naam van de tenant voor de directory waarvan de gebruiker deel uitmaakt
channelId tekenreeks Ja De kanaal-id
videoId tekenreeks ja De video-id
streamingFormatType tekenreeks ja Type indeling voor streaming:
  • 1 - Smooth Streaming of MPEG-DASH
  • 0 - HLS Streaming

Uitvoereigenschappen

Geen.

GetStreamingKeyAccessToken

Bearer-token ophalen om toegang te krijgen voor het ontsleutelen van de video: bearer-token ophalen om toegang te krijgen voor het ontsleutelen van de video

Invoereigenschappen

Naam Gegevenstype Vereist Beschrijving
tenant tekenreeks Ja De naam van de tenant voor de directory waarvan de gebruiker deel uitmaakt
channelId tekenreeks Ja De kanaal-id
videoId tekenreeks ja De video-id

Uitvoereigenschappen

Geen.

Nuttige koppelingen

Bekijk alle beschikbare verbindingen.
Meer informatie over het toevoegen van verbindingen aan uw apps.