Power BI

Power BI is een pakket business analytics-hulpprogramma's waarmee u gegevens kunt analyseren en inzichten kunt delen. U kunt uw bedrijf bewaken en snel antwoorden krijgen met uitgebreide dashboards die op elk apparaat beschikbaar zijn. In uw app kunt u de status controleren van de gegevenswaarschuwingen die u hebt ingesteld in de Power BI-service. Ga naar de documentatiepagina voor meer informatie over gegevenswaarschuwingen in Power BI.

In dit onderwerp ziet u hoe u de Power BI-verbinding in een app kunt gebruiken en vindt u een overzicht van de beschikbare functies.

Wat u nodig hebt om te beginnen

De Power BI-verbinding in uw app gebruiken

De waarschuwingen weergeven die u in de Power BI-service hebt ingesteld

 1. Selecteer Gallery in het menu Insert en voeg een van de tekstgalerieën toe.
 2. Als u de waarschuwingen van de huidige gebruiker wilt weergeven, stelt u de eigenschap Items van de galerie in op de volgende formule:

  PowerBI.GetAlerts()

De galerie wordt bijgewerkt met de lijst met waarschuwingen. Voor elke waarschuwing ontvangt u de naam van de waarschuwing, het id-nummer van de waarschuwing en de id van de groepswerkruimte waarin de waarschuwing is geconfigureerd. U hebt de waarschuwings-id nodig als u meer informatie over de waarschuwing wilt.

De status van een waarschuwing weergeven

Als u de status van de waarschuwing wilt weergeven, roept u de functie CheckAlertStatus aan met de waarschuwings-id die u met de bovenstaande stap hebt opgehaald.

De waarschuwings-id kan worden doorgegeven als een letterlijke tekenreeks (bijvoorbeeld 1234) of als een verwijzing naar een galeriesectie die wordt ingevuld met de GetAlerts()-aanroep (bijvoorbeeld Gallery1.Selected.alertId).

Als u wilt doorgaan, voegt u een label toe en stelt u de bijbehorende eigenschap Text in op een van deze formules:

 • PowerBI.CheckAlertStatus( /* alert ID that you received from GetAlert */ ).alertTitle
 • PowerBI.CheckAlertStatus( /* alert ID that you received from GetAlert */ ).currentTileValue
 • PowerBI.CheckAlertStatus( /* alert ID that you received from GetAlert */ ).alertThreshold
 • PowerBI.CheckAlertStatus( /* alert ID that you received from GetAlert */ ).isAlertTriggered

Het label wordt bijgewerkt met de huidige status van de waarschuwing.

De beschikbare functies weergeven

Deze verbinding bevat de volgende functies:

Functienaam Beschrijving
GetAlerts De waarschuwingen weergeven die u in de Power BI-service hebt ingesteld
CheckAlertStatus De status van een bepaalde waarschuwing controleren

GetAlerts

De waarschuwingen weergeven die u in de Power BI-service hebt ingesteld

Invoereigenschappen

Geen.

Uitvoereigenschappen

Eigenschapsnaam Gegevenstype Vereist Beschrijving
value Matrix Nee Een matrix met de gegevenswaarschuwingen die u in de Power BI-service hebt ingesteld. Elk element in de matrix omvat:
 • alertTitle: de titel van de waarschuwing
 • alertId: de id van de waarschuwing
 • groupId: de id van de groep waarin de waarschuwing is gemaakt

CheckAlertStatus

De status van een waarschuwing weergeven.

Opmerking: aanvragen naar dit eindpunt worden per waarschuwing beperkt bij te veel aanroepen.

Invoereigenschappen

Eigenschapsnaam Gegevenstype Vereist Beschrijving
alertId Geheel getal Ja De id van de waarschuwing, zoals geretourneerd door GetAlerts

Uitvoereigenschappen

Eigenschapsnaam Gegevenstype Vereist Beschrijving
tileValue Getal Nee De waarde van de tegel wanneer de waarschuwing is geactiveerd
tileUrl Tekenreeks Nee URL voor de tegel die de waarschuwing bevat
alertTitle Tekenreeks Nee Naam van de waarschuwing
isAlertTriggered Booleaanse waarde Nee Hiermee wordt aangegeven of de waarschuwing momenteel wordt geactiveerd
alertThreshold Getal Nee De drempelwaarde op basis waarvan de waarschuwing wordt geactiveerd

Nuttige koppelingen

Bekijk alle beschikbare verbindingen.
Meer informatie over het toevoegen van verbindingen aan uw apps.