SharePoint

Maak verbinding met een SharePoint-site om automatisch een app te genereren op basis van een lijst, een volledig nieuwe app te bouwen of een bestaande app bij te werken.

Bekende problemen

U kunt gegevens uit een aangepaste lijst toevoegen, maar geen bibliotheek. Bovendien worden niet alle typen kolommen ondersteund en ondersteunen niet alle typen kolommen alle typen kaarten.

Type kolom Ondersteuning Standaardkaarten
Eén tekstregel Ja Tekst weergeven
Meerdere tekstregels Ja Tekst weergeven
Keuze Ja (alleen enkelvoudige waarden) Zoekopdracht weergeven
Getal Ja Percentage weergeven
Classificatie weergeven
Tekst weergeven
Valuta Ja Percentage weergeven
Classificatie weergeven
Tekst weergeven
Datum en tijd Ja Tekst weergeven
Opzoeken Ja (alleen enkelvoudige waarden) Zoekopdracht weergeven
Zoekopdracht bewerken
Boolean (Ja/Nee) Ja Tekst weergeven
Wisselknop weergeven
Persoon of groep Ja (alleen enkelvoudige waarden) Zoekopdracht weergeven
Zoekopdracht bewerken
Hyperlink Ja URL weergeven
Tekst weergeven
Afbeelding Ja (alleen-lezen) Afbeelding weergeven
Tekst weergeven
Berekend Ja (alleen-lezen)
Taakresultaat Nee
Externe gegevens Nee
Beheerde metagegevens Ja (alleen-lezen)
Waardering Nee

Bovendien ondersteunt PowerApps geen kolommen die meerdere waarden of selecties ondersteunen.

 • Voor opzoekkolommen moet het selectievakje Meerdere waarden toestaan zijn uitgeschakeld.

  Selectievakje om meerdere waarden toe te staan in een opzoekkolom

 • Voor kolommen met beheerde metagegevens moet het selectievakje Meerdere waarden toestaan zijn uitgeschakeld.

  Selectievakje om meerdere waarden toe te staan in een kolom met beheerde metagegevens

 • Voor een kolom van het type Persoon of groep moet de optie Nee onder Meerdere selecties toestaan zijn geselecteerd.

  Opties om meerdere selecties toe te staan voor een kolom van het type Persoon of groep

 • Voor keuzekolommen moet de optie Vervolgkeuzelijst of Keuzerondjes onder Keuzen weergeven met zijn geselecteerd.

  Opties om keuzes weer te geven voor een keuzekolom

Kolommen die spaties bevatten, kunnen door PowerApps worden gelezen. De spaties worden echter wel vervangen door de hexadecimale escape-code '_x0020_'. 'Naam kolom' wordt in SharePoint bijvoorbeeld weergegeven als 'Naam_x0020_kolom' in de gegevensindeling of in een formule in PowerApps.

Vereisten

Open PowerApps door een van deze stappen uit te voeren:

Een app maken

Een SharePoint-lijst toevoegen aan een bestaande app

 1. Open in PowerApps Studio de app die u wilt bijwerken.

 2. Klik of tik op het lint, op het tabblad Weergeven, op Gegevensbronnen

 3. Klik of tik in het rechterdeelvenster op Gegevensbron toevoegen.

  Gegevensbron toevoegen

 4. Klik of tik op Nieuwe verbinding, klik of tik op SharePoint en klik of tik op Verbinden.

  SharePoint-verbinding toevoegen

 5. Geef het type SharePoint-site op waarmee u verbinding wilt maken:

  Type verbinding opgeven

  • Klik of tik op Rechtstreekse verbinding maken (cloudservices) om verbinding te maken met SharePoint Online.
  • Klik of tik op Verbinding maken via een on-premises gegevensgateway om verbinding te maken met een on-premises SharePoint-site.

   Geef Windows op als verificatietype en geef uw referenties op. (Als uw referenties een domeinnaam bevatten, geef deze dan op als domein\alias.)

   Referenties opgeven

   Opmerking: Als er geen on-premises gegevensgateway is geïnstalleerd, installeert u er een en klikt of tikt u op het pictogram om de lijst met gateways te vernieuwen.

   Klik of tik onder Een gateway kiezen op de gateway die u wilt gebruiken.

   Gateway kiezen

 6. Klik of tik op Verbinden.

 7. Klik of tik onder Verbinding maken met een SharePoint-site op een vermelding in de lijst Recente sites (of typ of plak de URL voor de site die u wilt gebruiken) en klik of tik op Ga.

  Een SharePoint-site selecteren

 8. Schakel onder Een lijst kiezen het selectievakje in voor een of meer lijsten die u wilt gebruiken en klik of tik op Verbinden:

  Tabellen in SharePoint selecteren

  Niet alle soorten lijsten worden standaard weergegeven. Als de naam van de lijst die u wilt gebruiken niet wordt weergegeven, scrolt u naar beneden en typt u de lijstnaam in het vak Een aangepaste lijstnaam invoeren.

  Aangepaste lijst in SharePoint

  De gegevensbronnen worden toegevoegd aan uw app.

  Lijst met gegevensbronnen die zijn toegevoegd aan de app

Gegevens weergeven in een galerie

Als u gegevens uit een van deze typen kolommen in een galerie wilt weergeven, gebruikt u de formulebalk om de eigenschap Tekst van een of meer besturingselementen Label in die galerie in te stellen:

 • Voor een keuze- of opzoekkolom geeft u ThisItem.[Kolomnaam].Value op om gegevens weer te geven in die kolom.

  Geef bijvoorbeeld ThisItem.Locatie.Value op als u een keuzekolom hebt met de naam Locatie en geef ThisItem.Postcode.Value op als u een opzoekkolom met de naam Postcode hebt.

 • Voor een kolom van het type Persoon of groep geeft u ThisItem.[Kolomnaam].DisplayName op om de weergavenaam van de gebruiker of de groep weer te geven.

  Geef bijvoorbeeld ThisItem.Manager.DisplayName op om weergavenamen weer te geven uit een kolom van het type Persoon of groep genaamd Manager.

  U kunt ook andere informatie over gebruikers weergeven, zoals e-mailadressen of functies. Als u een volledige lijst met opties wilt weergeven, geeft u ThisItem.[Kolomnaam]. op (inclusief de punt aan het eind).

  Opmerking: Voor een kolom van het type CreatedBy geeft u ThisItem.Author.DisplayName op om de weergavenamen weer te geven van gebruikers die items in de lijst hebben gemaakt. Voor een kolom van het type ModifiedBy geeft u ThisItem.Editor.DisplayName op om de weergavenamen weer te geven van gebruikers die items in de lijst hebben gewijzigd.

 • Voor een kolom met beheerde gegevens geeft u ThisItem.[Kolomnaam].Label op om gegevens in die kolom weer te geven.

  Geef bijvoorbeeld ThisItem.Talen.Label op als u een kolom met beheerde metagegevens genaamd Talen hebt.

Volgende stappen