Twitter

Met Twitter kunt u tweets posten en tweets, de tijdlijn, vrienden en volgers ophalen uit uw Twitter-account.

U kunt deze gegevens in een label in uw app weergeven. U kunt bijvoorbeeld een invoertekstvak toevoegen, de gebruiker vragen tekst voor een tweet in te voeren en vervolgens een knop toevoegen die de tweet 'post'. U kunt vergelijkbare methoden gebruiken om een tweet op te halen of naar een tweet te zoeken en vervolgens de tekst weer te geven in een tekstvak of galeriebesturingselement in uw app.

In dit onderwerp wordt uitgelegd hoe u de Twitter-verbinding maakt en hoe u de Twitter-verbinding gebruikt in een app en worden de beschikbare functies toegelicht.

 

Wat u nodig hebt om te beginnen

Verbinding maken met Twitter

 1. Open PowerApps, selecteer Nieuw en maak vervolgens een lege app. Kies de telefoon- of tabletindeling. De tabletindeling biedt meer werkruimte:

  Een lege app openen

 2. Klik of tik in het rechterdeelvenster op het tabblad Gegevens en klik of tik vervolgens op Gegevensbron toevoegen.

 3. Selecteer Nieuwe verbinding en selecteer vervolgens Twitter:

  Verbinding maken met Twitter

  Verbinding maken met Twitter

 4. Selecteer Verbinden, voer uw aanmeldingsgegevens van Twitter in en selecteer App machtigen.

 5. Selecteer Een gegevensbron toevoegen. De verbinding wordt weergegeven onder Gegevensbronnen:
  Sluit het deelvenster Opties

De Twitter-verbinding is gemaakt en aan uw app toegevoegd. U kunt de verbinding nu gebruiken.

De Twitter-verbinding in uw app gebruiken

Een tijdlijn weergeven

 1. Selecteer Galerie in het menu Invoegen en voeg een van de galeries van het type Met tekst toe.
 2. We gaan enkele tijdlijnen weergeven:

  • Als u de tijdlijn van de huidige gebruiker wilt weergeven, stelt u de eigenschap Items van de galerie in op de volgende formules:

   Twitter.HomeTimeline().TweetText
   Twitter.HomeTimeline({maxResults:3}).TweetText

  • Als u de tijdlijn van een andere gebruiker wilt weergeven, stelt u de eigenschap Items van de galerie in op de volgende formule:

   Twitter.UserTimeline( *TwitterHandle* ).TweetText

   Voer een Twitter-handle tussen dubbele aanhalingstekens of een equivalente waarde in. Voer bijvoorbeeld "satyanadella" of "powerapps" rechtstreeks in de formule-expressie in.

  • Voeg een besturingselement voor tekstinvoer met de naam Tweep toe en stel de eigenschap Standaard in op Tweep.Text. Typ in het tekstvak Tweep een Twitter-handle zoals satyanadella (zonder aanhalingstekens en zonder het @-teken).

   Stel in het galeriebesturingselement de eigenschap Items in op de volgende formule:

   Twitter.UserTimeline(Tweep.Text, {maxResults:5}).TweetText

   De tweets van de ingevoerde Twitter-handle worden automatisch weergegeven in het galeriebesturingselement.

  TIP Sommige van deze formules gebruiken het argument maxResults om de x meest recente tweets in een tijdlijn weer te geven.

 3. Stel de eigenschap Items van de galerie in op Twitter.HomeTimeline().

  Als u de galerie selecteert, ziet u in het deelvenster aan de rechterkant de opties voor de galerie.

 4. Selecteer TweetText in de eerste lijst, selecteer TweetedBy in de tweede lijst en selecteer CreatedAt in de derde lijst.

  In de galerie worden nu de waarden van de gekozen eigenschappen weergegeven.

Volgers weergeven

 1. Met behulp van een galerie van het type Met tekst kunt u enkele volgers weergeven:

  • Als u de volgers van de huidige gebruiker wilt weergeven, stelt u de eigenschap Items van de galerie in op de volgende formule:

   Twitter.MyFollowers()
   Twitter.MyFollowers({maxResults:3})

  • Als u de volgers van een andere gebruiker wilt weergeven, stelt u de eigenschap Items van de galerie in op de volgende formule:

   Twitter.Followers( *TwitterHandle* )

   Voer een Twitter-handle tussen dubbele aanhalingstekens of een equivalente waarde in. Voer bijvoorbeeld "satyanadella" of "powerapps" rechtstreeks in de formule-expressie in.

  • Voeg een besturingselement voor tekstinvoer met de naam Tweep toe en stel de eigenschap Standaard in op Tweep.Text. Typ in het tekstvak Tweep een Twitter-handle zoals satyanadella (zonder aanhalingstekens en zonder het @-teken).

   Stel in het galeriebesturingselement de eigenschap Items in op de volgende formule:

   Twitter.Followers(Tweep.Text, {maxResults:5})

   In het galeriebesturingselement wordt automatisch weergegeven wie de ingevoerde Twitter-handle volgen.

  TIP Sommige van deze formules gebruiken het argument maxResults om de x meest recente tweets in een tijdlijn weer te geven.

 2. Stel de eigenschap Items van de galerie in op Twitter.MyFollowers().

  Als u de galerie selecteert, ziet u in het deelvenster aan de rechterkant de opties voor de galerie.

 3. Selecteer UserName in de tweede lijst en selecteer FullName in de derde lijst.

  In de galerie worden nu de waarden van de gekozen eigenschappen weergegeven.

Gevolgde gebruikers weergeven

 1. Met behulp van een galerie van het type Met tekst kunt u enkele gevolgde gebruikers weergeven:

  • Als u wilt weergeven welke gebruikers de huidige gebruiker volgt, stelt u de eigenschap Items van de galerie in op de volgende formule:

   Twitter.MyFollowing()
   Twitter.MyFollowing({maxResults:3})

  • Als u wilt weergeven welke gebruikers een andere gebruiker volgt, stelt u de eigenschap Items van de galerie in op de volgende formule:

   Twitter.Following( *TwitterHandle* )

   Voer een Twitter-handle tussen dubbele aanhalingstekens of een equivalente waarde in. Voer bijvoorbeeld "satyanadella" of "powerapps" rechtstreeks in de formule-expressie in.

  • Voeg een besturingselement voor tekstinvoer met de naam Tweep toe en stel de eigenschap Standaard in op Tweep.Text. Typ in het tekstvak Tweep een Twitter-handle zoals satyanadella (zonder aanhalingstekens en zonder het @-teken).

   Stel in het galeriebesturingselement de eigenschap Items in op de volgende formule:

   Twitter.Following(Tweep.Text, {maxResults:5})

   In het galeriebesturingselement worden automatisch de andere handles die u volgt weergegeven.

  Als u de galerie selecteert, ziet u in het deelvenster aan de rechterkant de opties voor de galerie.

 2. Selecteer Description in de lijst Body1, UserName in de lijst Heading1 en FullName in de lijst Subtitle1.

  In de galerie worden nu de waarden van de gekozen eigenschappen weergegeven.

Gegevens over een gebruiker weergeven

Voeg een label toe en stel vervolgens de eigenschap Text in op een van deze formules:

 • twitter.User( *TwitterHandle* ).Description
 • twitter.User( *TwitterHandle* ).FullName
 • twitter.User( *TwitterHandle* ).Location
 • twitter.User( *TwitterHandle* ).UserName
 • twitter.User( *TwitterHandle* ).FollowersCount
 • twitter.User( *TwitterHandle* ).FriendsCount
 • twitter.User( *TwitterHandle* ).Id
 • twitter.User( *TwitterHandle* ).StatusesCount

Voer een Twitter-handle tussen dubbele aanhalingstekens of een equivalente waarde in. Voer bijvoorbeeld "satyanadella" of "powerapps" rechtstreeks in de formule-expressie in.

U kunt ook een besturingselement voor tekstinvoer gebruiken om een Twitter-handle te typen zoals we in dit onderwerp hebben gedaan.

Tweets zoeken

 1. Gebruik een galerie van het type Met tekst en stel de eigenschap Items in op de volgende formule:

  Twitter.SearchTweet( *SearchTerm* ).TweetText

  Voer een zoekterm tussen dubbele aanhalingstekens in of door te verwijzen naar een equivalente waarde. Voer bijvoorbeeld "PowerApps" of "microsoft" rechtstreeks in de formule in.

  U kunt ook een besturingselement voor tekstinvoer gebruiken om een zoekterm op te geven zoals we in dit onderwerp hebben gedaan.

  TIP Geef de eerste vijf resultaten weer met behulp van maxResults:

  Twitter.SearchTweet(SearchTerm.Text, {maxResults:5}).TweetText

 2. Stel de eigenschap Items van de galerie in op Twitter.SearchTweet(SearchTerm.Text, {maxResults:5}).

  Als u de galerie selecteert, ziet u in het deelvenster aan de rechterkant de opties voor de galerie.

 3. Selecteer TweetText in de eerste lijst, TweetedBy in de tweede lijst en CreatedAt in de derde lijst.

  In de galerie worden nu de waarden van de gekozen eigenschappen weergegeven.

Een tweet verzenden

 1. Voeg een besturingselement voor tekstinvoer toe en wijzig de naam in MijnTweet.

 2. Voeg een knop toe en stel de eigenschap OnSelect in op de volgende formule:
  Twitter.Tweet({tweetText: MyTweet.Text})

 3. Druk op F5 of selecteer de knop Voorbeeld ( ). Typ tekst in MijnTweet en selecteer de knop om de ingevoerde tekst te twitteren.

 4. Druk op Esc om terug te gaan naar de standaardwerkruimte.

De beschikbare functies weergeven

Deze verbinding bevat de volgende functies:

Functienaam Beschrijving
UserTimeline Haalt een verzameling met de meest recente tweets van de opgegeven gebruiker op
HomeTimeline Haalt de meest recente tweets en retweets van mij en mijn volgers op
SearchTweet Haalt een verzameling relevante tweets op die overeenkomen met een opgegeven query
Followers Haalt gebruikers op die de opgegeven gebruiker volgen
MyFollowers Haalt gebruikers op die mij volgen
Following Haalt gebruikers op die de opgegeven gebruiker volgt
MyFollowing Haalt gebruikers op die ik volg
User Haalt gegevens op over de opgegeven gebruiker (voorbeeld: gebruikersnaam, beschrijving, aantal volgers enzovoort)
Tweet Twitteren
OnNewTweet Activeert een werkstroom wanneer een nieuwe tweet wordt gepost die overeenkomt met uw zoekopdracht

UserTimeline

Tijdlijn van gebruiker ophalen: Haalt een verzameling met de meest recente tweets van de opgegeven gebruiker op

Invoereigenschappen

Naam Gegevenstype Vereist Beschrijving
userName Tekenreeks Ja Twitter-handle
maxResults Geheel getal Nee Maximum aantal tweets dat moet worden opgehaald, bijvoorbeeld {maxResults:5}

Uitvoereigenschappen

Eigenschapsnaam Gegevenstype Vereist Beschrijving
TweetText Tekenreeks Ja
TweetId Tekenreeks Nee
CreatedAt Tekenreeks Nee
RetweetCount Geheel getal Ja
TweetedBy Tekenreeks Ja
MediaUrls Matrix Nee

HomeTimeline

Eigen tijdlijn ophalen: haalt de meest recente tweets en retweets van mij en mijn volgers op

Invoereigenschappen

Naam Gegevenstype Vereist Beschrijving
maxResults Geheel getal Nee Maximum aantal tweets dat moet worden opgehaald, bijvoorbeeld {maxResults:5}

Uitvoereigenschappen

Eigenschapsnaam Gegevenstype Vereist Beschrijving
TweetText Tekenreeks Ja
TweetId Tekenreeks Nee
CreatedAt Tekenreeks Nee
RetweetCount Geheel getal Ja
TweetedBy Tekenreeks Ja
MediaUrls Matrix Nee

SearchTweet

Tweet zoeken: haalt een verzameling relevante tweets op die overeenkomen met een opgegeven query

Invoereigenschappen

Naam Gegevenstype Vereist Beschrijving
searchQuery Tekenreeks Ja Query uitvoeren op tekst (u kunt elke query-operator gebruiken die Twitter ondersteunt: http://www.twitter.com/search)
maxResults Geheel getal Nee Maximum aantal tweets dat moet worden opgehaald, bijvoorbeeld {maxResults:5}

Uitvoereigenschappen

Eigenschapsnaam Gegevenstype Vereist Beschrijving
TweetText Tekenreeks Ja
TweetId Tekenreeks Nee
CreatedAt Tekenreeks Nee
RetweetCount Geheel getal Ja
TweetedBy Tekenreeks Ja
MediaUrls Matrix Nee

Followers

Volgers ophalen: haalt gebruikers op die de opgegeven gebruiker volgen

Invoereigenschappen

Naam Gegevenstype Vereist Beschrijving
userName Tekenreeks Ja Twitter-handle van de gebruiker
maxResults Geheel getal Nee Maximum aantal gebruikers dat moet worden opgehaald, bijvoorbeeld {maxResults:5}

Uitvoereigenschappen

Eigenschapsnaam Gegevenstype Vereist Beschrijving
FullName Tekenreeks Ja
Locatie Tekenreeks Ja
Id Geheel getal Nee
UserName Tekenreeks Ja
FollowersCount Geheel getal Nee
Beschrijving Tekenreeks Ja
StatusesCount Geheel getal Nee
FriendsCount Geheel getal Nee

MyFollowers

Mijn volgers ophalen: haalt gebruikers op die mij volgen

Invoereigenschappen

Naam Gegevenstype Vereist Beschrijving
maxResults Geheel getal Nee Maximum aantal gebruikers dat moet worden opgehaald, bijvoorbeeld {maxResults:5}

Uitvoereigenschappen

Eigenschapsnaam Gegevenstype Vereist Beschrijving
FullName Tekenreeks Ja
Locatie Tekenreeks Ja
Id Geheel getal Nee
UserName Tekenreeks Ja
FollowersCount Geheel getal Nee
Beschrijving Tekenreeks Ja
StatusesCount Geheel getal Nee
FriendsCount Geheel getal Nee

Following

Gevolgde gebruikers ophalen: haalt gebruikers op die de opgegeven gebruiker volgt

Invoereigenschappen

Naam Gegevenstype Vereist Beschrijving
userName Tekenreeks Ja Twitter-handle van de gebruiker
maxResults Geheel getal Nee Maximum aantal gebruikers dat moet worden opgehaald, bijvoorbeeld {maxResults:5}

Uitvoereigenschappen

Eigenschapsnaam Gegevenstype Vereist Beschrijving
FullName Tekenreeks Ja
Locatie Tekenreeks Ja
Id Geheel getal Nee
UserName Tekenreeks Ja
FollowersCount Geheel getal Nee
Beschrijving Tekenreeks Ja
StatusesCount Geheel getal Nee
FriendsCount Geheel getal Nee

MyFollowing

Mijn gevolgde gebruikers ophalen: haalt gebruikers op die ik volg

Invoereigenschappen

Naam Gegevenstype Vereist Beschrijving
maxResults Geheel getal Nee Maximum aantal gebruikers dat moet worden opgehaald, bijvoorbeeld {maxResults:5}

Uitvoereigenschappen

Eigenschapsnaam Gegevenstype Vereist Beschrijving
FullName Tekenreeks Ja
Locatie Tekenreeks Ja
Id Geheel getal Nee
UserName Tekenreeks Ja
FollowersCount Geheel getal Nee
Beschrijving Tekenreeks Ja
StatusesCount Geheel getal Nee
FriendsCount Geheel getal Nee

User

Gebruiker ophalen: haalt gegevens op over de opgegeven gebruiker (voorbeeld: gebruikersnaam, beschrijving, aantal volgers, enzovoort)

Invoereigenschappen

Naam Gegevenstype Vereist Beschrijving
userName Tekenreeks Ja Twitter-handle van de gebruiker

Uitvoereigenschappen

Eigenschapsnaam Gegevenstype Vereist Beschrijving
FullName Tekenreeks Ja
Locatie Tekenreeks Ja
Id Geheel getal Nee
UserName Tekenreeks Ja
FollowersCount Geheel getal Nee
Beschrijving Tekenreeks Ja
StatusesCount Geheel getal Nee
FriendsCount Geheel getal Nee

Twitteren

Een nieuwe tweet posten: twitteren

Invoereigenschappen

Naam Gegevenstype Vereist Beschrijving
tweetText Tekenreeks Nee Tekst die moet worden gepost, bijvoorbeeld {tweetText:"Hallo"}
body Tekenreeks Nee Media die moeten worden gepost

Uitvoereigenschappen

Eigenschapsnaam Gegevenstype Vereist Beschrijving
TweetId Tekenreeks Ja

OnNewTweet

Wanneer een nieuwe tweet verschijnt: activeert een werkstroom wanneer een nieuwe tweet wordt gepost die overeenkomt met uw zoekopdracht

Invoereigenschappen

Naam Gegevenstype Vereist Beschrijving
searchQuery Tekenreeks Ja Query uitvoeren op tekst (u kunt elke query-operator gebruiken die Twitter ondersteunt: http://www.twitter.com/search)

Uitvoereigenschappen

Eigenschapsnaam Gegevenstype Vereist Beschrijving
value Matrix Nee

Nuttige koppelingen

Bekijk alle beschikbare verbindingen.
Meer informatie over het toevoegen van verbindingen aan uw apps.