Hiermee wordt een foto gemaakt of worden afbeeldingen geladen van het lokale apparaat.

Beschrijving

Met dit besturingselement kunnen gebruikers foto's maken of afbeeldingsbestanden uploaden van hun apparaat en de gegevensbron met deze inhoud bijwerken. Op een mobiel apparaat kan de gebruiker in een dialoogvenster kiezen tussen het maken van een foto of het selecteren van een beschikbare foto.

Dit besturingselement is een samengesteld besturingselement, dat bestaat uit twee besturingselementen. Klik of tik eenmaal om het buitenste besturingselement te selecteren met daarin de afbeelding die is geladen. Klik of tik nogmaals om het binnenste besturingselement voor een label te selecteren.

Eigenschappen van buitenste besturingselement

Deze eigenschappen zijn van toepassing op het buitenste besturingselement.

BorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement.

BorderStyle: hiermee wordt aangegeven of de rand van een besturingselement effen, onderbroken of gestippeld is, of dat er geen rand is.

BorderThickness: de dikte van de rand van een besturingselement.

DisplayMode: of invoer van de gebruiker is toegestaan (Bewerken), alleen gegevens worden weergegeven (Weergeven) of is uitgeschakeld (Uitgeschakeld).

DisabledBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement als de eigenschap DisplayMode is ingesteld op Uitgeschakeld.

DisabledFill: de achtergrondkleur van een besturingselement als de eigenschap DisplayMode is ingesteld op Uitgeschakeld.

Error: als er een probleem is opgetreden bij het uploaden van een afbeelding, bevat deze eigenschap een relevant foutbericht.

Fill: de achtergrondkleur van een besturingselement.

Height : de afstand tussen de boven- en onderrand van een besturingselement.

HoverBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement wanneer de gebruiker de muisaanwijzer op dat besturingselement plaatst.

HoverFill: de achtergrondkleur van een besturingselement wanneer de gebruiker de muisaanwijzer op de achtergrond plaatst.

Media: een identificatie voor de clip die met het besturingselement voor audio of video wordt afgespeeld.

OnSelect: de manier waarop de app reageert wanneer de gebruiker op een besturingselement tikt of klikt.

PressedBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement wanneer de gebruiker op dat besturingselement tikt of klikt.

PressedFill: de achtergrondkleur van een besturingselement wanneer de gebruiker op dat besturingselement tikt of klikt.

Visible: hiermee wordt aangegeven of een besturingselement zichtbaar of verborgen is.

Width: de afstand tussen de linker- en rechterrand van een besturingselement.

X: de afstand tussen de linkerrand van een besturingselement en de linkerrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).

Y: de afstand tussen de bovenrand van een besturingselement en de bovenrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).

Eigenschappen van binnenste besturingselement

Deze eigenschappen zijn van toepassing op het binnenste besturingselement voor een label, met daarin standaard de tekst 'Tik of klik om een afbeelding toe te voegen'. Als u dit binnenste besturingselement wilt selecteren, klikt of tikt u eenmaal op het besturingselement Afbeelding toevoegen en daarna nog een keer.

Align: de locatie van tekst in verhouding tot het horizontale midden van het besturingselement.

Color: de kleur van de tekst in een besturingselement.

DisabledColor: de kleur van tekst in een besturingselement als de eigenschap DisplayMode is ingesteld op Uitgeschakeld.

Font: de naam van de lettertypefamilie waarin de tekst wordt weergegeven.

FontWeight: het gewicht van de tekst in een besturingselement: Bold, Semibold, Normal of Lighter.

HoverColor: de kleur van de tekst in een besturingselement wanneer de gebruiker de muisaanwijzer op de tekst plaatst.

Italic: hiermee wordt aangegeven of de tekst in een besturingselement cursief is.

OnChange: de manier waarop de app reageert wanneer de gebruiker de waarde van een besturingselement wijzigt (bijvoorbeeld door een schuifregelaar aan te passen).

Padding: de afstand tussen de tekst op een knop voor importeren of exporteren en de randen van die knop.

PressedColor: de kleur van tekst in een besturingselement wanneer de gebruiker op dat besturingselement tikt of klikt.

Size: de tekengrootte van de tekst die in een besturingselement wordt weergegeven.

Strikethrough: hiermee wordt aangegeven of een streep door de tekst van een besturingselement wordt weergegeven.

Text: de tekst die wordt weergegeven in een besturingselement of die de gebruiker in een besturingselement typt.

Underline: hiermee wordt aangegeven of onder de tekst in een besturingselement een streep wordt weergegeven.

VerticalAlign: de locatie van de tekst in een besturingselement in verhouding tot het verticale midden van dat besturingselement.

Verwante functies

Patch( Gegevensbron, Basisrecord, Wijzigingsrecord )

Voorbeeld

Afbeeldingen toevoegen aan een besturingselement Afbeeldingengalerie

 1. Voeg een besturingselement Afbeelding toevoegen toe en klik of tik er vervolgens driemaal op.

  Weet u niet hoe u een besturingselement kunt toevoegen, een naam kunt geven of kunt configureren?

 2. Klik of tik in het dialoogvenster Openen op een afbeeldingsbestand en klik of tik vervolgens op Openen.

 3. Voeg een besturingselement Knop toe, plaats deze onder het besturingselement Afbeelding toevoegen en stel vervolgens de eigenschap OnSelect van het besturingselement Knop in op deze formule:
  Collect(MijnAfbeeldingen, AddMediaButton1.Media)

  Wilt u meer informatie over de functie Collect of andere functies?

 4. Voeg een besturingselement Afbeeldingengalerie toe en stel de eigenschap Items van de galerie in op MijnAfbeeldingen.

 5. Druk op F5 en klik of tik op het besturingselement Knop.

  De afbeelding uit het besturingselement Afbeelding toevoegen wordt weergegeven in het besturingselement Afbeeldingengalerie. Als de afbeelding een andere hoogte-breedteverhouding heeft dan het besturingselement Afbeelding in het besturingselement Afbeeldingengalerie, stelt u de eigenschap ImagePosition van het besturingselement Afbeelding in op Passend.

 6. Klik of tik op het besturingselement Afbeelding toevoegen, klik of tik op een ander afbeeldingsbestand, klik of tik op Openen en klik of tik op het besturingselement Knop dat u hebt toegevoegd.

  De tweede afbeelding wordt weergegeven in het besturingselement Afbeeldingengalerie.

 7. (Optioneel) Herhaal de vorige stap een of meer keren, en ga vervolgens terug naar de standaardwerkruimte door op Esc te drukken.

Gebruik de functie SaveData om de afbeeldingen lokaal op te slaan of de functie Patch om een gegevensbron bij te werken.