Een besturingselement voor het afspelen van een geluidsbestand, een videobestand of een video op YouTube.

Beschrijving

Een besturingselement Audio is bedoeld voor het afspelen van een geluidsfragment uit een bestand, een opname van een besturingselement Microfoon of het audiospoor uit een videobestand. Een besturingselement Video is bedoeld voor het afspelen van een videoclip uit een bestand of van YouTube als u een URL opgeeft.

Belangrijkste eigenschappen

Loop: bepaalt of een geluidsfragment of een videoclip automatisch opnieuw wordt gestart zodra het afspelen is voltooid.

Media: een identificatie voor de clip die met het besturingselement voor audio of video wordt afgespeeld.

ShowControls: bepaalt of een audio- of videospeler bijvoorbeeld een knop Afspelen en een volumeregelaar bevat, en of een besturingselement Pen bijvoorbeeld pictogrammen weergeeft voor Tekenen en Wissen.

Aanvullende eigenschappen

AutoPause: bepaalt of een audio- of videoclip automatisch moet worden onderbroken als de gebruiker naar een ander scherm navigeert.

AutoStart: bepaalt of een besturingselement voor audio of video automatisch een clip moet afspelen wanneer de gebruiker naar het scherm navigeert dat dit besturingselement bevat.

BorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement.

BorderStyle: hiermee wordt aangegeven of de rand van een besturingselement effen, onderbroken of gestippeld is, of dat er geen rand is.

BorderThickness: de dikte van de rand van een besturingselement.

DisplayMode: of invoer van de gebruiker is toegestaan (Bewerken), alleen gegevens worden weergegeven (Weergeven) of is uitgeschakeld (Uitgeschakeld).

Fill: de achtergrondkleur van een besturingselement.

Height : de afstand tussen de boven- en onderrand van een besturingselement.

Image: de naam van de afbeelding die wordt weergegeven in een besturingselement voor een afbeelding, audio of microfoon.

ImagePosition: de positie (Opvullen, Passend maken, Uitrekken, Naast elkaar of Centreren) van een afbeelding in een scherm of een besturingselement als dit niet even groot is als de afbeelding.

OnEnd: hoe een app reageert wanneer het afspelen van een geluidsfragment of een videoclip is voltooid.

OnPause: hoe een app reageert wanneer de gebruiker de clip onderbreekt die door het besturingselement voor audio of video wordt afgespeeld.

OnStart: hoe de app reageert wanneer de gebruiker een opname start met het besturingselement Microfoon.

Paused: true als een besturingselement voor het afspelen van media op dat moment is onderbroken, anders false.

Reset: of een besturingselement wordt teruggezet op de standaardwaarde.

Start: bepaalt of een geluidsfragment of een videoclip wordt afgespeeld.

StartTime: de tijd na het begin van een geluidsfragment of videoclip waarop de clip wordt afgespeeld.

Tijd: de huidige positie van een besturingselement voor media.

Tooltip: beschrijvende tekst die wordt weergegeven wanneer de gebruiker een besturingselement aanwijst.

Visible: hiermee wordt aangegeven of een besturingselement zichtbaar of verborgen is.

Width: de afstand tussen de linker- en rechterrand van een besturingselement.

X: de afstand tussen de linkerrand van een besturingselement en de linkerrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).

Y: de afstand tussen de bovenrand van een besturingselement en de bovenrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).

Verwante functies

First( Tabelnaam )

Voorbeelden

Een audio- of videobestand afspelen

 1. Klik of tik in het menu Bestand op Media, klik of tik op Video's of Audio en klik of tik vervolgens op Bladeren.

 2. Blader naar het bestand dat u wilt gebruiken, klik of tik erop, en klik of tik vervolgens op Openen.

 3. Druk op Esc om terug te keren naar de standaardwerkruimte, voeg een besturingselement Audio of Video toe en stel de eigenschap Media van het besturingselement in op het bestand dat u hebt toegevoegd.

  Weet u niet hoe u een besturingselement kunt toevoegen of configureren?

 4. Druk op F5 en speel het fragment vervolgens af door op de afspeelknop te klikken of te tikken van het besturingselement dat u hebt toegevoegd.

  Tip: de afspeelknop van het besturingselement Video wordt weergegeven wanneer u het besturingselement aanwijst.

 5. Druk op Esc om terug te gaan naar de standaardwerkruimte.

Een YouTube-video afspelen

 1. Voeg een besturingselement Video toe en stel de eigenschap Media in op de URL van een YouTube-video. Plaats de URL tussen dubbele aanhalingstekens.

 2. Druk op F5 en speel het fragment vervolgens af door op de afspeelknop te klikken of te tikken van het besturingselement Video.

 3. Druk op Esc om terug te gaan naar de standaardwerkruimte.