Een besturingselement waarmee de gebruiker foto's kan maken met behulp van de streepjescodescanner van het apparaat.

Beschrijving

Als u dit besturingselement toevoegt, kan de gebruiker een gegevensbron bijwerken met een of meer foto's, vanaf elke locatie waar de app wordt uitgevoerd.

Belangrijkste eigenschappen

streepjescodescanner: op een apparaat met meer dan één streepjescodescanner is dit de numerieke id van de streepjescodescanner die de app gebruikt.

Aanvullende eigenschappen

BorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement.

BorderStyle: hiermee wordt aangegeven of de rand van een besturingselement effen, onderbroken of gestippeld is, of dat er geen rand is.

BorderThickness: de dikte van de rand van een besturingselement.

Brightness: hoeveel licht de gebruiker waarschijnlijk in een foto waarneemt.

Contrast: hoe gemakkelijk de gebruiker vergelijkbare kleuren in een foto kan onderscheiden.

DisplayMode: of invoer van de gebruiker is toegestaan (Bewerken), alleen gegevens worden weergegeven (Weergeven) of is uitgeschakeld (Uitgeschakeld).

Height : de afstand tussen de boven- en onderrand van een besturingselement.

OnSelect: de manier waarop de app reageert wanneer de gebruiker op een besturingselement tikt of klikt.

OnStream: hoe de app reageert wanneer de eigenschap Stream wordt bijgewerkt.

Photo: het beeld dat wordt vastgelegd wanneer de gebruiker een foto maakt.

Stream: automatisch bijgewerkte foto op basis van de eigenschap StreamRate.

StreamRate: hoe vaak de foto in de eigenschap Stream wordt bijgewerkt, in milliseconden. Dit kan een waarde tussen 100 (1/10e van een seconde) tot 3.600.000 (1 uur) zijn.

Tooltip: beschrijvende tekst die wordt weergegeven wanneer de gebruiker een besturingselement aanwijst.

Visible: hiermee wordt aangegeven of een besturingselement zichtbaar of verborgen is.

Width: de afstand tussen de linker- en rechterrand van een besturingselement.

X: de afstand tussen de linkerrand van een besturingselement en de linkerrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).

Y: de afstand tussen de bovenrand van een besturingselement en de bovenrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).

Zoom: het percentage waarmee een foto van een streepjescodescanner wordt vergroot of de weergave van een bestand in een PDF-viewer.

Verwante functies

Patch( Gegevensbron, Basisrecord, Wijzigingsrecord )

Voorbeeld

Foto's toevoegen aan een besturingselement Afbeeldingengalerie

  1. Voeg een besturingselement Streepjescodescanner toe en geef het de naam MijnStreepjescodescanner

    Weet u niet hoe u een besturingselement kunt toevoegen, een naam kunt geven of kunt configureren?

  2. Voeg een besturingselement Label toe en stel de uitvoer van het vak in op de waarde van de streepjescodescanner.

  3. Scan een streepjescode van het type dat is ingesteld met de eigenschap BarcodeType.

  4. De gescande streepjescode wordt in het label weergegeven.