Besturingselementen die gegevens weergeven als grafieken met x- en y-assen.

Beschrijving

Een besturingselement Kolomdiagram of Lijndiagram bestaat standaard uit meerdere gegroepeerde besturingselementen. Deze besturingselementen bevatten een titel, gegevens en een legenda.

Belangrijkste eigenschappen

Items: de gegevensbron die wordt weergegeven in een besturingselement zoals een galerie, een lijst of een grafiek.

NumberOfSeries: hoeveel kolommen met gegevens er in een kolom- of lijndiagram worden weergegeven.

Alle eigenschappen

BorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement.

BorderStyle: hiermee wordt aangegeven of de rand van een besturingselement effen, onderbroken of gestippeld is, of dat er geen rand is.

BorderThickness: de dikte van de rand van een besturingselement.

Color: de kleur van de tekst in een besturingselement.

DisplayMode: of invoer van de gebruiker is toegestaan (Bewerken), alleen gegevens worden weergegeven (Weergeven) of is uitgeschakeld (Uitgeschakeld).

DisabledBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement als de eigenschap DisplayMode is ingesteld op Uitgeschakeld.

Font: de naam van de lettertypefamilie waarin de tekst wordt weergegeven.

GridStyle: bepaalt of de x-as, y-as, beide of geen enkele as wordt weergegeven in een kolom- of lijndiagram.

Height : de afstand tussen de boven- en onderrand van een besturingselement.

HoverBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement wanneer de gebruiker de muisaanwijzer op dat besturingselement plaatst.

ItemColorSet: de kleur van elk gegevenspunt in een diagram.

ItemsGap: de afstand tussen kolommen in een kolomdiagram.

 • De eigenschap ItemsGap is beschikbaar voor het besturingselement Kolomdiagram, maar niet voor het besturingselement Lijndiagram.

Markers: bepaalt of in een kolom- of lijndiagram de waarde van elk gegevenspunt wordt weergegeven.

MarkerSuffix: tekst die wordt weergegeven na elke waarde in een kolomdiagram waarvoor de eigenschap Markers is ingesteld op true.

 • De eigenschap MarkerSuffix is beschikbaar voor het besturingselement Kolomdiagram, maar niet voor het besturingselement Lijndiagram.

MinimumBarWidth: de smalst mogelijke breedte van kolommen in een kolomdiagram.

 • De eigenschap MinimumBarWidth is beschikbaar voor het besturingselement Kolomdiagram, maar niet voor het besturingselement Lijndiagram.

OnSelect: de manier waarop de app reageert wanneer de gebruiker op een besturingselement tikt of klikt.

PaddingBottom: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de onderrand van het besturingselement.

PaddingLeft: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de linkerrand van het besturingselement.

PaddingRight: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de rechterrand van het besturingselement.

PaddingTop: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de bovenrand van het besturingselement.

PressedBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement wanneer de gebruiker op dat besturingselement tikt of klikt.

SeriesAxisMax: de maximumwaarde van de y-as voor een kolom- of lijndiagram.

 • De eigenschap SeriesAxisMax is beschikbaar voor het besturingselement Kolomdiagram, maar niet voor het besturingselement Lijndiagram.

SeriesAxisMin: een getal dat de minimumwaarde bepaalt van de y-as voor een kolomdiagram.

 • De eigenschap SeriesAxisMin is beschikbaar voor het besturingselement Kolomdiagram, maar niet voor het besturingselement Lijndiagram.

Size: de tekengrootte van de tekst die in een besturingselement wordt weergegeven.

Visible: hiermee wordt aangegeven of een besturingselement zichtbaar of verborgen is.

Width: de afstand tussen de linker- en rechterrand van een besturingselement.

X: de afstand tussen de linkerrand van een besturingselement en de linkerrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).

XLabelAngle: de hoek van de labels onder de x-as van een kolom- of lijndiagram.

Y: de afstand tussen de bovenrand van een besturingselement en de bovenrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).

YAxisMax: de maximumwaarde van de y-as voor een lijndiagram.

 • De eigenschap YAxisMax is beschikbaar voor het besturingselement Kolomdiagram, maar niet voor het besturingselement Lijndiagram.

YAxisMin: de minimumwaarde van de y-as voor een lijndiagram.

 • De eigenschap YAxisMin is beschikbaar voor het besturingselement Kolomdiagram, maar niet voor het besturingselement Lijndiagram.

YLabelAngle: de hoek van de labels naast de y-as van een lijn- of kolomdiagram.

Verwante functies

Max( Gegevensbron, Kolomnaam )

Voorbeeld

 1. Voeg een besturingselement van het type Button toe en stel de bijbehorende eigenschap OnSelect in op deze formule:
  Collect(Omzet, {Jaar:"2013", Europa:24000, Ganymede:22300, Callisto:21200}, {Jaar:"2014", Europa:26500, Ganymede:25700, Callisto:24700},{Jaar:"2014", Europa:27900, Ganymede:28300, Callisto:25600})

  Weet u niet hoe u een besturingselement kunt toevoegen of configureren?

  Wilt u meer informatie over de functie Collect of andere functies?

 2. Druk op F5, klik of tik op het besturingselement Knop en druk vervolgens op Esc om terug te keren naar de standaardwerkruimte.

 3. Voeg een besturingselement Kolomdiagram of Lijndiagram toe, stel de eigenschap Items van het besturingselement in op Omzet en stel de eigenschap NumberOfSeries in op 3.

  Het besturingselement toont per product de omzet voor een periode van drie jaar.