Gegevens weergegeven in tabelvorm.

Beschrijving

Het besturingselement Gegevenstabel geeft een gegevensset weer in een indeling die kolomkoppen bevat voor elk veld dat in het besturingselement wordt weergegeven. Als een maker van apps, hebt u volledige controle over welke velden worden weergegeven en in welke volgorde. Net als het besturingselement Galerie heeft het besturingselement Gegevenstabel een eigenschap Selected die verwijst naar de geselecteerde rij. U kunt het besturingselement Gegevenstabel dus koppelen aan andere besturingselementen.

Functionaliteit

Het besturingselement Gegevenstabel is op 5 mei 2017 geïntroduceerd in PowerApps. Deze sectie bevat informatie over mogelijkheden die worden ondersteund en mogelijkheden die niet worden ondersteund.

Nu verkrijgbaar

 • Gegevens in een besturingselement Gegevenstabel zijn alleen-lezen.
 • Er wordt altijd één rij geselecteerd in een besturingselement Gegevenstabel.
 • U kunt een besturingselement Gegevenstabel koppelen aan een verbonden of lokale gegevensbron.
 • U kunt tijdens het uitvoeren van de app de kolombreedte in een besturingselement Gegevenstabel aanpassen, maar de wijzigingen worden niet opgeslagen.
 • Als u een besturingselement Gegevenstabel koppelt aan een connector waarin deze functie is geïmplementeerd, zoals de Common Data Service, wordt er een reeks standaardvelden weergegeven in het besturingselement. U kunt deze en andere velden vervolgens zo nodig weergeven of verbergen.
 • Kolombreedte en koptekst aanpassen.
 • Hyperlinks weergeven in een besturingselement Gegevenstabel.
 • Een Gegevenstabel-besturingselement kopiëren en plakken.

Nog niet beschikbaar

 • De stijl van afzonderlijke kolommen aanpassen.
 • Een besturingselement Gegevenstabel toevoegen aan een formulierbesturingselement.
 • De hoogte van alle rijen wijzigen.
 • Afbeeldingen weergeven in een besturingselement Gegevenstabel.
 • Velden uit gerelateerde entiteiten weergeven.
 • Ingebouwde functionaliteit gebruiken voor het filteren en sorteren van gegevens op kolomkop.
 • Een besturingselement Gegevenstabel toevoegen aan een besturingselement Galerie.
 • Gegevens bewerken in een besturingselement Gegevenstabel.
 • Meerdere rijen selecteren.

Bekende problemen

 • Er verschijnen geen gegevens als u de functie FirstN gebruikt in de eigenschap Items.

Belangrijkste eigenschappen

 • Items: de bron van de gegevens die worden weergegeven in het besturingselement Gegevenstabel.
 • Geselecteerd: de geselecteerde rij in het besturingselement Gegevenstabel.

Andere eigenschappen

 • BorderColor: de kleur van de rand van het besturingselement Gegevenstabel.
 • BorderStyle: de stijl van de rand van het besturingselement Gegevenstabel. De opties zijn Effen, Streepjes, Gestippeld en Geen.
 • BorderThickness: de dikte van de rand van het besturingselement Gegevenstabel.
 • Color: de standaardtekstkleur voor alle gegevensrijen.
 • Fill: de standaardachtergrondkleur voor alle gegevensrijen.
 • Font: het standaardlettertype voor alle gegevensrijen.
 • FontWeight: het standaardtekengewicht voor alle gegevensrijen.
 • HeadingColor: de tekstkleur voor de kolomkoppen.
 • HeadingFill: de achtergrondkleur voor de kolomkoppen.
 • HeadingFont: het lettertype voor de kolomkoppen.
 • HeadingFontWeight: het tekengewicht voor de kolomkoppen.
 • HeadingSize: de tekengrootte voor de kolomkoppen.
 • Height : de afstand tussen de boven- en onderrand van het besturingselement Gegevenstabel.
 • HoverColor – de tekstkleur voor de rij waarnaar de gebruiker wijst met de muis.
 • HoverFill – de achtergrondkleur van de rij waarnaar de gebruiker wijst met de muis.
 • NoDataText: het bericht dat de gebruiker ziet als er geen records worden weergegeven in het besturingselement Gegevenstabel.
 • SelectedColor: de kleur van de tekst in de geselecteerde rij.
 • SelectedFill: de achtergrondkleur voor de geselecteerde rij.
 • Size: de standaardtekengrootte voor alle gegevensrijen.
 • Visible: een waarde die bepaalt of het besturingselement Gegevenstabel wordt weergegeven of verborgen.
 • Width: de afstand tussen de linker- en rechterrand van het besturingselement Gegevenstabel.
 • X: de afstand tussen de linkerrand van het besturingselement Gegevenstabel en de linkerrand van de bovenliggende container (of de linkerrand van het scherm als er geen bovenliggende container is).
 • Y: de afstand tussen de bovenrand van het besturingselement Gegevenstabel en de bovenrand van de bovenliggende container (of de bovenrand van het scherm als er geen bovenliggende container is).

Verwante functies

Voorbeelden

Basisgebruik

 1. Maak een lege tablet-app.

 2. Klik of tik op het tabblad Invoegen op Gegevenstabel.

  Een besturingselement Gegevenstabel aan een scherm toevoegen

  Er is een besturingselement Gegevenstabel toegevoegd aan het scherm.

 3. Geef het besturingselement Gegevenstabel de naam Verkoopordertabel en wijzig de grootte ervan zodat het hele scherm wordt gebruikt.

 4. Klik of tik in het rechterdeelvenster op het pijl-omlaag naast de tekst Geen gegevensbron geselecteerd en klik of tik vervolgens op Een gegevensbron toevoegen.

  Een gegevensbron toevoegen

 5. Klik of tik in de lijst met verbindingen op de verbinding voor de database Common Data Service.

  De verbinding voor de gegevensbron selecteren

 6. Klik of tik in de lijst met entiteiten op Verkooporder en klikt of tik vervolgens op Verbinding maken.

  De entiteit Verkooporder selecteren

  Het besturingselement Gegevenstabel is nu gekoppeld aan de gegevensbron Verkooporder. In het besturingselement Gegevenstabel worden verschillende standaardvelden weergegeven omdat we een connector gebruiken die deze mogelijkheid ondersteunt.

  Gegevenstabel

 7. Schakel in het rechterdeelvenster een of meer selectievakjes in om die velden weer te geven of te verbergen.

  Schakel bijvoorbeeld het selectievakje naast CustomerPurchaseOrderReference in om dit veld te verbergen.

 8. Wijzig de volgorde van velden door deze in het rechterdeelvenster omhoog of omlaag te slepen.

  Herschik de velden naar wens

  Het besturingselement Verkoopordertabel bevat de velden in de door u opgegeven volgorde.

  Bijgewerkte gegevenstabel

De stijl van de koptekst van het besturingselement Gegevenstabel wijzigen

 1. Selecteer het besturingselement Gegevenstabel en klik of tik in het rechterdeelvenster op het tabblad Geavanceerd.

 2. Klik of tik op het veld voor de eigenschap HeadingFill en wijzig de waarde in RGBA(62,96,170,1).

 3. Klik of tik op het veld voor de eigenschap HeadingFill en wijzig de waarde in White.

 4. Klik of tik op het veld voor de eigenschap HeadingSize en wijzig de waarde in 14.

  Gegevenstabel

Een besturingselement Gegevenstabel verbinden met een ander besturingselement

 1. Voeg een besturingselement Formulier bewerken aan het scherm toe.

 2. Pas de grootte van de besturingselementen Gegevenstabel en Formulier bewerken aan, zodat het besturingselement Gegevenstabel in het linkerdeel van het scherm wordt weergegeven en het besturingselement Formulier bewerken in het rechterdeel.

  'Gegevenstabel' en 'Formulier bewerken' op hetzelfde scherm

 3. Selecteer Form1 en wijzig in het rechterdeelvenster het aantal kolommen in 1.

 4. Verbind Form1 met de gegevensbron Verkooporder.

  Er worden verschillende standaardvelden weergegeven in Form1.

  Form1 met standaardvelden

 5. Klik of tik in het rechterdeelvenster op het tabblad Geavanceerd.

 6. Stel de eigenschap Item voor Form1 in op SalesOrderTable.Selected.

  Form1 bevat gegevens uit de rij die is geselecteerd in het besturingselement Gegevenstabel.

  'Formulier bewerken' verbonden met de gegevenstabel