Gegevens weergegeven in tabelvorm.

Beschrijving

Het besturingselement Gegevenstabel geeft gegevens weer in een indeling die kolomkoppen bevat voor alle velden die in het besturingselementen worden weergegeven. U kunt opgeven welke velden moeten worden weergegeven en in welke volgorde. Met dit besturingselement wordt de eigenschap Selected onderhouden. Dit is een eigenschap die, net als het besturingselement Galerie, naar de rij verwijst die de gebruiker heeft geselecteerd. U kunt het besturingselement Gegevenstabel dus koppelen aan andere besturingselementen.

Functionaliteit

Het besturingselement Gegevenstabel is een relatief recente toevoeging aan PowerApps. Dit besturingselement ondersteunt al enkele functies, terwijl andere zijn gepland voor latere releases.

Nu beschikbaar

 • Alleen-lezengegevens
 • Selectie van één rij
 • Verbonden gegevensbronnen (behalve de connector voor Microsoft Excel)

Nog niet beschikbaar

 • Gegevens weergeven in lokale gegevensbronnen (verzamelingen)
 • Een kolom aanpassen, met inbegrip van de breedte, tekst en stijl
 • Afbeeldingen weergeven en hyperlinks toevoegen
 • De kolombreedte wijzigen tijdens het uitvoeren van de app
 • Een Gegevenstabel-besturingselement invoegen in een formulier of een Galerie-besturingselement
 • De hoogte van alle rijen wijzigen
 • Een Gegevenstabel-besturingselement kopiëren en plakken
 • Gegevens bewerken en meerdere rijen selecteren
 • Velden van gerelateerde entiteiten weergeven
 • Eenvoudig filteren of sorteren van gegevens op basis van kolomkoppen

Bekende problemen

 • Er worden geen gegevens weergegeven wanneer u de waarde van de eigenschap Items instelt op een formule die gebruikmaakt van de FirstN-functie.
 • Als u de waarde van de eigenschap Items wijzigt, wordt de veldenlijst opnieuw ingesteld, alle kolommen gaan verloren en u raakt voor sommige connectors de verbinding met de gegevensbron kwijt.

Belangrijkste eigenschappen

 • Items: de gegevensbron die door het besturingselement wordt weergegeven.

 • Selected: de geselecteerde rij.

Andere eigenschappen

 • BorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement.

 • BorderStyle: de stijl van de rand van een besturingselement. De opties zijn Effen, Streepjes, Gestippeld en Geen.

 • BorderThickness: de dikte van de rand van een besturingselement.

 • Color: de standaardtekstkleur voor alle gegevensrijen.

 • Fill: de standaardachtergrondkleur voor alle gegevensrijen.

 • Font: het standaardlettertype voor alle gegevensrijen.

 • FontWeight: het standaardtekengewicht voor alle gegevensrijen.

 • HeadingColor: de tekstkleur voor de kolomkoppen.

 • HeadingFill: de achtergrondkleur voor de kolomkoppen.

 • HeadingFont: het lettertype voor de kolomkoppen.

 • HeadingFontWeight: het tekengewicht voor de kolomkoppen.

 • HeadingSize: de tekengrootte voor de kolomkoppen.

 • Height : de afstand tussen de boven- en onderrand van een besturingselement.

 • HoverColor: de tekstkleur voor de rij waar de gebruiker de muisaanwijzer houdt.

 • HoverFill: de achtergrondkleur voor de rij waar de gebruiker de muisaanwijzer houdt.

 • NoDataText: het bericht dat verschijnt als het besturingselement geen records laat zien.

 • SelectedColor: de kleur van de tekst in de geselecteerde rij.

 • SelectedFill: de achtergrondkleur voor de geselecteerde rij.

 • Size: de standaardtekengrootte voor alle gegevensrijen.

 • Visible: een waarde die bepaalt of het besturingselement wordt weergegeven of verborgen.

 • Width: de afstand tussen de linker- en rechterrand van het besturingselement.

 • X: de afstand tussen de linkerrand van het besturingselement en de linkerrand van de bovenliggende container (of de linkerrand van het scherm als er geen bovenliggende container is).

 • Y: de afstand tussen de bovenrand van het besturingselement en de bovenrand van de bovenliggende container (of de bovenrand van het scherm als er geen bovenliggende container is).

Verwante functies

 • Filter(DataSource, Formula)

 • Search(DataSource, SearchString, Column)

 • Lookup(DataSource, Formula)

Voorbeelden

Basisgebruik

 1. Maak een lege app voor een tablet.

 2. Klik of tik op het tabblad Invoegen op Gegevenstabel.

Een besturingselement Gegevenstabel aan een scherm toevoegen

Er is een besturingselement Gegevenstabel toegevoegd aan het scherm.

 1. Geef het nieuwe besturingselement de naam Verkoopordertabel en wijzig de grootte ervan zodat het hele scherm wordt gebruikt.

 2. Klik of tik in het rechterdeelvenster op het pijl-omlaag naast Geen gegevensbron geselecteerd en klik of tik vervolgens op Een gegevensbron toevoegen.

Een gegevensbron toevoegen

 1. Klik of tik in de lijst met verbindingen op de verbinding voor de database Common Data Service.

De verbinding voor de gegevensbron selecteren

 1. Klik of tik in de lijst met entiteiten op Verkooporder en klikt of tik vervolgens op Verbinding maken.

De entiteit **Verkooporder** selecteren

Verkoopordertabel wordt nu gekoppeld aan de gegevensbron Verkooporder. Er worden echter pas gegevens getoond als u velden selecteert.

 1. Klik of tik in het rechter deelvenster op het oogpictogram voor elk veld dat u wilt weergeven.

  In dit voorbeeld worden VerkooporderId, Account, Orderdatum en Status getoond.

Verkoopordertabel toont gegevens uit de opgegeven velden. Gegevenstabel

 1. Herschik de velden door ze in het rechter deelvenster naar boven of beneden te slepen.

Herschik de velden naar wens

Verkoopordertabel toont de velden in de opgegeven volgorde.

Bijgewerkte gegevenstabel

De stijl van de koptekst wijzigen

 1. Selecteer het besturingselement Gegevenstabel en klik of tik in het rechter deelvenster op het tabblad Geavanceerd.

 2. Klik of tik op het veld voor de eigenschap HeadingFill en wijzig de waarde in RGBA(62,96,170,1).

 3. Klik of tik op het veld voor de eigenschap HeadingColor en wijzig de waarde in White.

 4. Klik of tik op het veld voor de eigenschap HeadingSize en wijzig de waarde in 14. Gegevenstabel

Een besturingselement Gegevenstabel verbinden met een ander besturingselement

 1. Voeg een besturingselement Formulier bewerken aan het scherm toe.

 2. Pas de grootte van de besturingselementen Gegevenstabel en Formulier bewerken aan, zodat het besturingselement Gegevenstabel in het linkerdeel van het scherm wordt weergegeven en het besturingselement Formulier bewerken in het rechterdeel.

Gegevenstabel en Formulier **bewerken** in hetzelfde scherm

 1. Verbind het besturingselement Formulier bewerken aan de gegevensbron Verkooporder.

 2. Geef in het rechter deelvenster VerkooporderId, Status, Naam, Beschrijving, en Totaalbedrag in het besturingselement Formulier bewerken weer.

Formulier **bewerken** bevat vijf velden

 1. Klik of tik in het rechterdeelvenster op het tabblad Geavanceerd.

 2. Stel de eigenschap Item voor het besturingselement Formulier bewerken in op SalesOrderTable.Selected.

  Het besturingselement Formulier bewerken toont de gegevens uit de rij die is geselecteerd in het besturingselement Gegevenstabel.

Formulier **bewerken** verbonden aan de gegevenstabel