Een lijst waarin alleen het eerste item wordt weergegeven, tenzij de gebruiker de lijst opent.

Beschrijving

Een besturingselement Vervolgkeuzelijst bespaart schermruimte, zeker als de lijst een groot aantal opties bevat. Het besturingselement neemt slechts één regel in beslag, tenzij de gebruiker de pijl-omlaag selecteert om andere opties weer te geven.

Belangrijkste eigenschappen

Default: de aanvankelijke waarde van een besturingselement voordat deze door de gebruiker wordt gewijzigd.

Items: de gegevensbron die wordt weergegeven in een besturingselement zoals een galerie, een lijst of een grafiek.

Items: de gegevensbron die wordt weergegeven in een besturingselement zoals een galerie, een lijst of een grafiek.

Wanneer u een galerie, lijst of diagram toevoegt, wordt in de eigenschappenlijst standaard Items weergegeven zodat u eenvoudig de gegevens kunt opgeven die met het nieuwe besturingselement moeten worden weergegeven. U kunt bijvoorbeeld de eigenschap Items van een galerie instellen op de tabel Account in Salesforce, een tabel met de naam Inventory die u hebt gemaakt in Excel en is geüpload naar de cloud of een SharePoint-lijst met de naam ConferenceSpeakers.

Selected: het geselecteerde item.

Aanvullende eigenschappen

BorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement.

BorderStyle: hiermee wordt aangegeven of de rand van een besturingselement effen, onderbroken of gestippeld is, of dat er geen rand is.

BorderThickness: de dikte van de rand van een besturingselement.

FocusedBorderThickness: de dikte van de rand van een besturingselement wanneer deze de toetsenbordfocus heeft.

ChevronBackground: de kleur achter de pijl-omlaag in een vervolgkeuzelijst.

ChevronFill: de kleur van de pijl-omlaag in een vervolgkeuzelijst.

Color: de kleur van de tekst in een besturingselement.

DisplayMode: of invoer van de gebruiker is toegestaan (Bewerken), alleen gegevens worden weergegeven (Weergeven) of is uitgeschakeld (Uitgeschakeld).

DisabledBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement als de eigenschap DisplayMode is ingesteld op Uitgeschakeld.

DisabledColor: de kleur van tekst in een besturingselement als de eigenschap DisplayMode is ingesteld op Uitgeschakeld.

DisabledFill: de achtergrondkleur van een besturingselement als de eigenschap DisplayMode is ingesteld op Uitgeschakeld.

Fill: de achtergrondkleur van een besturingselement.

Font: de naam van de lettertypefamilie waarin de tekst wordt weergegeven.

FontWeight: het gewicht van de tekst in een besturingselement: Bold, Semibold, Normal of Lighter.

Height : de afstand tussen de boven- en onderrand van een besturingselement.

HoverBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement wanneer de gebruiker de muisaanwijzer op dat besturingselement plaatst.

HoverColor: de kleur van de tekst in een besturingselement wanneer de gebruiker de muisaanwijzer op de tekst plaatst.

HoverFill: de achtergrondkleur van een besturingselement wanneer de gebruiker de muisaanwijzer op de achtergrond plaatst.

Italic: hiermee wordt aangegeven of de tekst in een besturingselement cursief is.

OnChange: de manier waarop de app reageert wanneer de gebruiker de waarde van een besturingselement wijzigt (bijvoorbeeld door een schuifregelaar aan te passen).

OnSelect: de manier waarop de app reageert wanneer de gebruiker op een besturingselement tikt of klikt.

PaddingBottom: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de onderrand van het besturingselement.

PaddingLeft: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de linkerrand van het besturingselement.

PaddingRight: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de rechterrand van het besturingselement.

PaddingTop: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de bovenrand van het besturingselement.

PressedBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement wanneer de gebruiker op dat besturingselement tikt of klikt.

PressedColor: de kleur van tekst in een besturingselement wanneer de gebruiker op dat besturingselement tikt of klikt.

PressedFill: de achtergrondkleur van een besturingselement wanneer de gebruiker op dat besturingselement tikt of klikt.

Reset: of een besturingselement wordt teruggezet op de standaardwaarde.

SelectionColor: de tekstkleur van geselecteerde items in een lijst of de kleur van het selectiehulpmiddel in een besturingselement Pen.

SelectionFill: de achtergrondkleur van geselecteerde items in een lijst of een geselecteerd gebied van een besturingselement Pen.

Size: de tekengrootte van de tekst die in een besturingselement wordt weergegeven.

Strikethrough: hiermee wordt aangegeven of een streep door de tekst van een besturingselement wordt weergegeven.

TabIndex: past de tabvolgorde van besturingselementen tijdens runtime aan wanneer hier een andere waarde dan nul is ingesteld.

Tooltip: beschrijvende tekst die wordt weergegeven wanneer de gebruiker een besturingselement aanwijst.

Underline: hiermee wordt aangegeven of onder de tekst in een besturingselement een streep wordt weergegeven.

Visible: hiermee wordt aangegeven of een besturingselement zichtbaar of verborgen is.

Width: de afstand tussen de linker- en rechterrand van een besturingselement.

X: de afstand tussen de linkerrand van een besturingselement en de linkerrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).

Y: de afstand tussen de bovenrand van een besturingselement en de bovenrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).

Voorbeeld

 1. Voeg een besturingselement Knop toe en stel de eigenschap Text ervan in op Verzamelen.

  Weet u niet hoe u een besturingselement kunt toevoegen, een naam kunt geven of kunt configureren?

 2. Stel de eigenschap OnSelect van het besturingselement Knop in op deze formule:
  ClearCollect(Inwonersaantallen, {Stad:"Londen", Land:"Engeland", Inwonersaantal:8615000}, {Stad:"Berlijn", Land:"Duitsland", Inwonersaantal:3562000}, {Stad:"Madrid", Land:"Spanje", Inwonersaantal:3165000}, {Stad:"Rome", Land:"Italië", Inwonersaantal:2874000}, {Stad:"Parijs", Land:"Frankrijk", Inwonersaantal:2273000}, {Stad:"Hamburg", Land:"Duitsland", Inwonersaantal:1760000}, {Stad:"Barcelona", Land:"Spanje", Inwonersaantal:1602000}, {Stad:"München", Land:"Duitsland", Inwonersaantal:1494000}, {Stad:"Milaan", Land:"Italië", Inwonersaantal:1344000})

  Wilt u meer informatie over de functie ClearCollect of een andere functie?

 3. Druk op F5, klik of tik op het besturingselement Button en druk vervolgens op Esc.

 4. Voeg een besturingselement Vervolgkeuzelijst toe, geef het de naam Landen en stel de eigenschap Items van het besturingselement in op deze formule:
  Distinct(Inwonersaantallen, Land)

 5. Voeg een besturingselement Tekstgalerie toe in verticale/staande richting en stel de eigenschap Items van de galerie in op deze formule:
  Filter(Inwonersaantallen, Landen.Selected.Value in Land)

 6. Stel in het eerste item van het besturingselement Tekstgalerie de eigenschap Text van het bovenste besturingselement Label in op ThisItem.Stad en verwijder het onderste besturingselement Label.

 7. Stel de eigenschap TemplateSize van het besturingselement Tekstgalerie tot in op 80.

 8. Druk op F5, klik of tik op de pijl-omlaag van de lijst Landen en kies vervolgens een optie in de lijst.

  Het besturingselement Tekstgalerie toont alleen de plaatsen in het land dat u hebt gekozen.