Besturingselementen waarmee u gegevens naar een lokaal bestand exporteert en die gegevens vervolgens in een andere app in PowerApps importeert.

Beschrijving

Als u meerdere apps wilt maken die gebruikmaken van dezelfde gegevens maar die gegevens niet buiten deze apps wilt delen, kunt u de gegevens exporteren en importeren met behulp van een Export- en een Import-besturingselement. Wanneer u gegevens exporteert, maakt u een gecomprimeerd bestand dat u naar een andere computer kunt kopiëren, maar dat niet kan worden gelezen in een ander programma dan PowerApps.

Waarschuwing

Als u deze functionaliteit in uw app inschakelt, kan de app worden blootgesteld aan beveiligingsrisico's en gegevenslekken. U wordt aangeraden gebruikers te adviseren alleen bekende en vertrouwde bestanden te importeren en alleen gegevens te exporteren die niet vertrouwelijk of gevoelig zijn.

Belangrijkste eigenschappen

Data: De naam van een verzameling die u naar een lokaal bestand wilt exporteren.

 • De eigenschap Data is beschikbaar voor een Export-besturingselement, niet voor een Import-besturingselement.

OnSelect: de manier waarop de app reageert wanneer de gebruiker op een besturingselement tikt of klikt.

Aanvullende eigenschappen

Align: de locatie van tekst in verhouding tot het horizontale midden van het besturingselement.

BorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement.

BorderStyle: hiermee wordt aangegeven of de rand van een besturingselement effen, onderbroken of gestippeld is, of dat er geen rand is.

BorderThickness: de dikte van de rand van een besturingselement.

Color: de kleur van de tekst in een besturingselement.

DisplayMode: of invoer van de gebruiker is toegestaan (Bewerken), alleen gegevens worden weergegeven (Weergeven) of is uitgeschakeld (Uitgeschakeld).

DisabledBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement als de eigenschap DisplayMode is ingesteld op Uitgeschakeld.

DisabledColor: de kleur van tekst in een besturingselement als de eigenschap DisplayMode is ingesteld op Uitgeschakeld.

DisabledFill: de achtergrondkleur van een besturingselement als de eigenschap DisplayMode is ingesteld op Uitgeschakeld.

Fill: de achtergrondkleur van een besturingselement.

Font: de naam van de lettertypefamilie waarin de tekst wordt weergegeven.

FontWeight: het gewicht van de tekst in een besturingselement: Bold, Semibold, Normal of Lighter.

Height : de afstand tussen de boven- en onderrand van een besturingselement.

HoverBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement wanneer de gebruiker de muisaanwijzer op dat besturingselement plaatst.

HoverColor: de kleur van de tekst in een besturingselement wanneer de gebruiker de muisaanwijzer op de tekst plaatst.

HoverFill: de achtergrondkleur van een besturingselement wanneer de gebruiker de muisaanwijzer op de achtergrond plaatst.

Italic: hiermee wordt aangegeven of de tekst in een besturingselement cursief is.

Padding: de afstand tussen de tekst op een knop voor importeren of exporteren en de randen van die knop.

PressedBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement wanneer de gebruiker op dat besturingselement tikt of klikt.

PressedColor: de kleur van tekst in een besturingselement wanneer de gebruiker op dat besturingselement tikt of klikt.

PressedFill: de achtergrondkleur van een besturingselement wanneer de gebruiker op dat besturingselement tikt of klikt.

RadiusBottomLeft: de mate van afronding van de linkerbenedenhoek van een besturingselement.

RadiusBottomRight: de mate van afronding van de rechterbenedenhoek van een besturingselement.

RadiusTopLeft: de mate van afronding van de linkerbovenhoek van een besturingselement.

RadiusTopRight: de mate van afronding van de rechterbovenhoek van een besturingselement.

Size: de tekengrootte van de tekst die in een besturingselement wordt weergegeven.

Strikethrough: hiermee wordt aangegeven of een streep door de tekst van een besturingselement wordt weergegeven.

Text: de tekst die wordt weergegeven in een besturingselement of die de gebruiker in een besturingselement typt.

Underline: hiermee wordt aangegeven of onder de tekst in een besturingselement een streep wordt weergegeven.

VerticalAlign: de locatie van de tekst in een besturingselement in verhouding tot het verticale midden van dat besturingselement.

Visible: hiermee wordt aangegeven of een besturingselement zichtbaar of verborgen is.

Width: de afstand tussen de linker- en rechterrand van een besturingselement.

X: de afstand tussen de linkerrand van een besturingselement en de linkerrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).

Y: de afstand tussen de bovenrand van een besturingselement en de bovenrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).

Voorbeeld

 1. Voeg een besturingselement van het type Button toe en stel de bijbehorende eigenschap OnSelect in op deze formule:
  ClearCollect(Products, {Name:"Europa", Price:"10,99"}, {Name:"Ganymede", Price:"12,49"}, {Name:"Callisto", Price:"11,79"})

  Weet u niet hoe u een besturingselement kunt toevoegen, een naam kunt geven of kunt configureren?

  Wilt u meer informatie over de functie ClearCollect of een andere functie?

 2. Druk op F5, klik of tik op het besturingselement Button en druk vervolgens op Esc.

 3. Voeg een besturingselement van het type Export toe en stel de bijbehorende eigenschap Data in op Products.

 4. Druk op F5, tik of klik op het besturingselement Export en geef de naam op van het bestand waarnaar u de gegevens wilt exporteren.

 5. Klik of tik op Save en druk op Esc om terug te gaan naar de standaardwerkruimte.

 6. Voeg in een nieuwe of bestaande app een besturingselement van het type Import toe, geef dit de naam MyData en stel de bijbehorende eigenschap OnSelect in op deze formule:
  Collect(ImportedProducts, MyData.Data)

 7. Druk op F5, tik of klik op MyData, klik of tik op het bestand dat u hebt geëxporteerd en klik of tik vervolgens op Open.

 8. Druk op Esc, tik of klik op Collections in het menu File en controleer of de huidige app de geëxporteerde gegevens bevat.