Een besturingselement dat andere besturingselementen bevat en waarin een reeks gegevens wordt weergegeven.

Beschrijving

In een besturingselement Galerie kunnen meerdere records uit een gegevensbron worden weergegeven, en elke record kan verschillende gegevenstypen bevatten. Zo kan een besturingselement Galerie meerdere contactpersonen bevatten, waarbij voor elke persoon contactgegevens worden vermeld zoals een naam, een adres en een telefoonnummer. Elk gegevensveld wordt weergegeven in een afzonderlijk besturingselement binnen het besturingselement Galerie. U kunt deze besturingselementen configureren in de sjabloon van de galerie. De sjabloon wordt weergegeven als het eerste item in de galerie, aan de linkerkant van een besturingselement Galerie in horizontale/liggende richting en aan de bovenkant van een besturingselement Galerie in verticale/staande richting. Alle wijzigingen die u in de sjabloon aanbrengt, worden overal in het besturingselement Galerie doorgevoerd.

Er zijn vooraf gedefinieerde galeriesjablonen beschikbaar voor het weergeven van afbeeldingen, tekst en een galerie met items met variabele hoogte.

Belangrijkste eigenschappen

Standaard: een item of record in de gegevensbron dat is geselecteerd in de galerie wanneer de app wordt gestart.

Items: de gegevensbron die wordt weergegeven in een besturingselement zoals een galerie, een lijst of een grafiek.

Selected: het geselecteerde item.

Aanvullende eigenschappen

AllItems: alle items in een galerie, inclusief waarden van aanvullende besturingselementen die deel uitmaken van de sjabloon van de galerie.

BorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement.

BorderStyle: hiermee wordt aangegeven of de rand van een besturingselement effen, onderbroken of gestippeld is, of dat er geen rand is.

BorderThickness: de dikte van de rand van een besturingselement.

DisplayMode: of invoer van de gebruiker is toegestaan (Bewerken), alleen gegevens worden weergegeven (Weergeven) of is uitgeschakeld (Uitgeschakeld).

Fill: de achtergrondkleur van een besturingselement.

Height : de afstand tussen de boven- en onderrand van een besturingselement.

Layout: bepaalt of de gebruiker door een galerie kan bladeren of een schuifregelaar moet verplaatsen; van boven naar beneden (Verticaal) of van links naar rechts (Horizontaal).

NavigationStep: hoe ver een galerie schuift als de eigenschap ShowNavigation is ingesteld op true en de gebruiker een navigatiepijl aan een van de einden van die galerie selecteert.

ShowNavigation: bepaalt of er een pijl aan elk einde van een galerie wordt weergegeven, zodat een gebruiker door de items in de galerie kan bladeren door op een pijl te tikken of te klikken.

ShowScrollbar: bepaalt of er een schuifbalk wordt weergegeven wanneer de gebruiker een galerie aanwijst.

Snap: bepaalt of een galerie automatisch vastklikt wanneer een gebruiker door een galerie bladert, zodat het volgende item in het volledige scherm wordt weergegeven.

TemplateFill: de achtergrondkleur van een galerie.

TemplatePadding: de afstand tussen items in een galerie.

TemplateSize: de hoogte van de sjabloon voor een galerie in verticale/staande richting of de breedte van de sjabloon voor een galerie in horizontale/liggende richting.

Transition: het visuele effect (Pop, Push of None) dat wordt toegepast wanneer de gebruiker een item in een galerie aanwijst.

Visible: hiermee wordt aangegeven of een besturingselement zichtbaar of verborgen is.

Width: de afstand tussen de linker- en rechterrand van een besturingselement.

WrapCount: het aantal items dat per rij of kolom wordt weergegeven op basis van horizontale of verticale indeling.

X: de afstand tussen de linkerrand van een besturingselement en de linkerrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).

Y: de afstand tussen de bovenrand van een besturingselement en de bovenrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).

Verwante functies

Filter( Gegevensbron, Formule )

Voorbeelden

Gegevens weergeven en filteren

Gegevens ophalen van de gebruiker