Een besturingselement waarin een afbeelding wordt weergeven, bijvoorbeeld uit een lokaal bestand of een gegevensbron.

Beschrijving

Als u een of meer besturingselementen Afbeelding toevoegt aan een app, kunt u afzonderlijke afbeeldingen weergeven die geen deel uitmaken van een gegevensset of u kunt afbeeldingen uit records in gegevensbronnen opnemen.

Belangrijkste eigenschappen

Image: de naam van de afbeelding die wordt weergegeven in een besturingselement voor een afbeelding, audio of microfoon.

Aanvullende eigenschappen

AutoDisableOnSelect: hiermee wordt het besturingselement automatisch uitgeschakeld terwijl het gedrag OnSelect van toepassing is.

BorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement.

BorderStyle: hiermee wordt aangegeven of de rand van een besturingselement effen, onderbroken of gestippeld is, of dat er geen rand is.

BorderThickness: de dikte van de rand van een besturingselement.

FocusedBorderThickness: de dikte van de rand van een besturingselement wanneer deze de toetsenbordfocus heeft.

CalculateOriginalDimensions: hiermee worden de eigenschappen OriginalHeight en OriginalWidth ingeschakeld.

DisplayMode: of invoer van de gebruiker is toegestaan (Bewerken), alleen gegevens worden weergegeven (Weergeven) of is uitgeschakeld (Uitgeschakeld).

DisabledBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement als de eigenschap DisplayMode is ingesteld op Uitgeschakeld.

DisabledFill: de achtergrondkleur van een besturingselement als de eigenschap DisplayMode is ingesteld op Uitgeschakeld.

Fill: de achtergrondkleur van een besturingselement.

Height : de afstand tussen de boven- en onderrand van een besturingselement.

HoverBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement wanneer de gebruiker de muisaanwijzer op dat besturingselement plaatst.

HoverFill: de achtergrondkleur van een besturingselement wanneer de gebruiker de muisaanwijzer op de achtergrond plaatst.

ImagePosition: de positie (Opvullen, Passend maken, Uitrekken, Naast elkaar of Centreren) van een afbeelding in een scherm of een besturingselement als dit niet even groot is als de afbeelding.

OnSelect: de manier waarop de app reageert wanneer de gebruiker op een besturingselement tikt of klikt.

OriginalHeight: de oorspronkelijke hoogte van een afbeelding, mogelijk gemaakt met de eigenschap CalculateOriginalDimensions.

OriginalWidth: de oorspronkelijke breedte van een afbeelding, mogelijk gemaakt met de eigenschap CalculateOriginalDimensions.

PaddingBottom: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de onderrand van het besturingselement.

PaddingLeft: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de linkerrand van het besturingselement.

PaddingRight: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de rechterrand van het besturingselement.

PaddingTop: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de bovenrand van het besturingselement.

PressedBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement wanneer de gebruiker op dat besturingselement tikt of klikt.

PressedFill: de achtergrondkleur van een besturingselement wanneer de gebruiker op dat besturingselement tikt of klikt.

RadiusBottomLeft: de mate van afronding van de linkerbenedenhoek van een besturingselement.

RadiusBottomRight: de mate van afronding van de rechterbenedenhoek van een besturingselement.

RadiusTopLeft: de mate van afronding van de linkerbovenhoek van een besturingselement.

RadiusTopRight: de mate van afronding van de rechterbovenhoek van een besturingselement.

Tooltip: beschrijvende tekst die wordt weergegeven wanneer de gebruiker een besturingselement aanwijst.

Transparency: de mate waarin besturingselementen achter een afbeelding zichtbaar blijven.

Visible: hiermee wordt aangegeven of een besturingselement zichtbaar of verborgen is.

Width: de afstand tussen de linker- en rechterrand van een besturingselement.

X: de afstand tussen de linkerrand van een besturingselement en de linkerrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).

Y: de afstand tussen de bovenrand van een besturingselement en de bovenrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).

Verwante functies

Remove( Gegevensbron, ThisItem )

Voorbeelden

Een afbeelding uit een lokaal bestand weergeven

 1. Klik of tik op het tabblad Inhoud op Media en klik of tik vervolgens op Bladeren.

 2. Klik of tik op het afbeeldingsbestand dat u wilt toevoegen, klik of tik op Openen en druk vervolgens op Esc om terug te keren naar de standaardwerkruimte.

 3. Voeg een besturingselement Afbeelding toe en stel de eigenschap Items van het element in op de naam van het bestand dat u hebt toegevoegd.

  Weet u niet hoe u een besturingselement kunt toevoegen of configureren?

  U ziet de opgegeven afbeelding in het besturingselement Afbeelding.

Een reeks afbeeldingen uit een gegevensbron weergeven

 1. Download dit Excel-bestand en sla het op een lokaal apparaat op.

 2. In PowerApps Studio maakt of opent u een app en klikt of tikt u op Een gegevensbron toevoegen in het rechterdeelvenster.

  Als Een gegevensbron toevoegen niet wordt weergegeven in het rechterdeelvenster, klikt of tikt u op een scherm in de linkernavigatiebalk.

 3. Klik of tik op Statische gegevens toevoegen aan uw app, klik of tik op het Excel-bestand dat u hebt gedownload en klik of tik vervolgens op Openen.

 4. Schakel het selectievakje FlooringEstimates in, en klik of tik op Verbinding maken.

 5. Voeg een besturingselement Galerie met afbeeldingen toe en stel de eigenschap Items van de galerie in op FlooringEstimates.

  Weet u niet hoe u een besturingselement kunt toevoegen of configureren?

  In het besturingselement Galerie ziet u afbeeldingen van tapijt, parket en vloertegels op basis van koppelingen in het Excel-bestand dat u hebt gedownload.