Een lijst waarin de gebruiker een of meer items kan selecteren.

Beschrijving

Een besturingselement Keuzelijst toont altijd alle beschikbare opties (in tegenstelling tot een besturingselement Vervolgkeuzelijst) en de gebruiker kan meer dan een item tegelijk kiezen kan (in tegenstelling tot een besturingselement Keuzerondje).

Belangrijkste eigenschappen

Default: de aanvankelijke waarde van een besturingselement voordat deze door de gebruiker wordt gewijzigd.

Items: de gegevensbron die wordt weergegeven in een besturingselement zoals een galerie, een lijst of een grafiek.

Items: de gegevensbron die wordt weergegeven in een besturingselement zoals een galerie, een lijst of een grafiek.

Wanneer u een galerie, lijst of diagram toevoegt, wordt in de eigenschappenlijst standaard Items weergegeven zodat u eenvoudig de gegevens kunt opgeven die met het nieuwe besturingselement moeten worden weergegeven. U kunt bijvoorbeeld de eigenschap Items van een galerie instellen op de tabel Account in Salesforce, een tabel met de naam Inventory die u hebt gemaakt in Excel en is geüpload naar de cloud of een SharePoint-lijst met de naam ConferenceSpeakers.

Aanvullende eigenschappen

BorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement.

BorderStyle: hiermee wordt aangegeven of de rand van een besturingselement effen, onderbroken of gestippeld is, of dat er geen rand is.

BorderThickness: de dikte van de rand van een besturingselement.

FocusedBorderThickness: de dikte van de rand van een besturingselement wanneer deze de toetsenbordfocus heeft.

Color: de kleur van de tekst in een besturingselement.

DisplayMode: of invoer van de gebruiker is toegestaan (Bewerken), alleen gegevens worden weergegeven (Weergeven) of is uitgeschakeld (Uitgeschakeld).

DisabledBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement als de eigenschap DisplayMode is ingesteld op Uitgeschakeld.

DisabledColor: de kleur van tekst in een besturingselement als de eigenschap DisplayMode is ingesteld op Uitgeschakeld.

DisabledFill: de achtergrondkleur van een besturingselement als de eigenschap DisplayMode is ingesteld op Uitgeschakeld.

Fill: de achtergrondkleur van een besturingselement.

Font: de naam van de lettertypefamilie waarin de tekst wordt weergegeven.

FontWeight: het gewicht van de tekst in een besturingselement: Bold, Semibold, Normal of Lighter.

Height : de afstand tussen de boven- en onderrand van een besturingselement.

HoverBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement wanneer de gebruiker de muisaanwijzer op dat besturingselement plaatst.

HoverColor: de kleur van de tekst in een besturingselement wanneer de gebruiker de muisaanwijzer op de tekst plaatst.

HoverFill: de achtergrondkleur van een besturingselement wanneer de gebruiker de muisaanwijzer op de achtergrond plaatst.

Italic: hiermee wordt aangegeven of de tekst in een besturingselement cursief is.

ItemPaddingLeft: de afstand tussen de tekst in een keuzelijst en de linkerrand daarvan.

LineHeight: de afstand tussen bijvoorbeeld regels tekst of items in een lijst.

OnChange: de manier waarop de app reageert wanneer de gebruiker de waarde van een besturingselement wijzigt (bijvoorbeeld door een schuifregelaar aan te passen).

OnSelect: de manier waarop de app reageert wanneer de gebruiker op een besturingselement tikt of klikt.

PaddingBottom: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de onderrand van het besturingselement.

PaddingLeft: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de linkerrand van het besturingselement.

PaddingRight: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de rechterrand van het besturingselement.

PaddingTop: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de bovenrand van het besturingselement.

PressedBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement wanneer de gebruiker op dat besturingselement tikt of klikt.

PressedColor: de kleur van tekst in een besturingselement wanneer de gebruiker op dat besturingselement tikt of klikt.

PressedFill: de achtergrondkleur van een besturingselement wanneer de gebruiker op dat besturingselement tikt of klikt.

Reset: of een besturingselement wordt teruggezet op de standaardwaarde.

SelectionColor: de tekstkleur van geselecteerde items in een lijst of de kleur van het selectiehulpmiddel in een besturingselement Pen.

SelectionFill: de achtergrondkleur van geselecteerde items in een lijst of een geselecteerd gebied van een besturingselement Pen.

SelectMultiple: bepaalt of een gebruiker meerdere items in een keuzelijst kan selecteren.

Size: de tekengrootte van de tekst die in een besturingselement wordt weergegeven.

Strikethrough: hiermee wordt aangegeven of een streep door de tekst van een besturingselement wordt weergegeven.

TabIndex: past de tabvolgorde van besturingselementen tijdens runtime aan wanneer hier een andere waarde dan nul is ingesteld.

Tooltip: beschrijvende tekst die wordt weergegeven wanneer de gebruiker een besturingselement aanwijst.

Underline: hiermee wordt aangegeven of onder de tekst in een besturingselement een streep wordt weergegeven.

Visible: hiermee wordt aangegeven of een besturingselement zichtbaar of verborgen is.

Width: de afstand tussen de linker- en rechterrand van een besturingselement.

X: de afstand tussen de linkerrand van een besturingselement en de linkerrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).

Y: de afstand tussen de bovenrand van een besturingselement en de bovenrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).

Verwante functies

Distinct( Gegevensbron, Kolomnaam )

Voorbeeld

 1. Voeg een besturingselement Keuzelijst toe, geef het de naam CategoryList en stel de eigenschap Items van het besturingselement in op deze formule:
  ["Carpet","Hardwood","Tile"]

  Weet u niet hoe u een besturingselement kunt toevoegen, een naam kunt geven of kunt configureren?

  Categorieën vloermateriaal in keuzelijst

 2. Voeg drie besturingselementen Vervolgkeuzelijst toe, plaats ze onder CategoryList en geef ze de naam CarpetList, HardwoodList en TileList.

 3. Stel de eigenschap Items van elk besturingselement Vervolgkeuzelijst in op een van deze waarden:

  • CarpetList: ["Caserta Stone Beige","Ageless Beauty Clay", "Lush II Tundra"]
  • HardwoodList: ["Golden Teak","Natural Hickory", "Victoria Mahogany"]
  • TileList: ["Honey Onyx Marble","Indian Autumn Slate", "Panaria Vitality Ceramic"]

  Namen van vloermateriaal in vervolgkeuzelijsten

 4. Stel de eigenschap Visible van elk besturingselement Vervolgkeuzelijst in op een van deze waarden:

  • CarpetList: If("Carpet" in CategoryList.SelectedItems.Value, true)
  • HardwoodList: If("Hardwood" in CategoryList.SelectedItems.Value, true)
  • TileList: If("Tile" in CategoryList.SelectedItems.Value, true)

  Wilt u meer informatie over de functie If of andere functies?

 5. Druk op F5 en kies vervolgens een of meer items in CategoryList.

  Op basis van uw keuze of keuzes worden er een of meer besturingselementen Vervolgkeuzelijst weergegeven.

  Namen van vloermateriaal in vervolgkeuzelijsten

 6. (Optioneel) Druk op Esc om terug te gaan naar de standaardwerkruimte.