Een besturingselement waarin de inhoud van een PDF-bestand kan worden weergegeven.

Beschrijving

U kunt tekst, afbeeldingen en andere inhoud uit een PDF-bestand weergeven door dit type besturingselement toe te voegen en de eigenschap Document in te stellen op de URL (tussen dubbele aanhalingstekens) van het bestand dat u wilt weergeven.

Belangrijkste eigenschappen

Document: de URL, tussen dubbele aanhalingstekens, van een PDF-bestand.

Aanvullende eigenschappen

ActualZoom: de werkelijke zoomfactor van het besturingselement. Deze kan verschillen van de zoomfactor die met de eigenschap Zoom is gevraagd.

BorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement.

BorderStyle: hiermee wordt aangegeven of de rand van een besturingselement effen, onderbroken of gestippeld is, of dat er geen rand is.

BorderThickness: de dikte van de rand van een besturingselement.

CurrentFindText: de zoekterm die op dat moment wordt gebruikt.

CurrentPage: het nummer van de pagina in een PDF-bestand die op dat moment wordt weergegeven.

DisplayMode: of invoer van de gebruiker is toegestaan (Bewerken), alleen gegevens worden weergegeven (Weergeven) of is uitgeschakeld (Uitgeschakeld).

DisabledBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement als de eigenschap DisplayMode is ingesteld op Uitgeschakeld.

Fill: de achtergrondkleur van een besturingselement.

FindNext: hiermee wordt het volgende exemplaar van FindText in het document gezocht.

FindPrevious: hiermee wordt het vorige exemplaar van FindText in het document gezocht.

FindText: de zoekterm die in het document wordt gezocht.

Height : de afstand tussen de boven- en onderrand van een besturingselement.

HoverBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement wanneer de gebruiker de muisaanwijzer op dat besturingselement plaatst.

OnSelect: de manier waarop de app reageert wanneer de gebruiker op een besturingselement tikt of klikt.

OnStateChange: hoe een app reageert wanneer de status van het besturingselement verandert.

PaddingBottom: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de onderrand van het besturingselement.

PaddingLeft: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de linkerrand van het besturingselement.

PaddingRight: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de rechterrand van het besturingselement.

PaddingTop: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de bovenrand van het besturingselement.

Page: het nummer van de pagina die u wilt weergeven.

PageCount: het aantal pagina's in een document.

PressedBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement wanneer de gebruiker op dat besturingselement tikt of klikt.

ShowControls: bepaalt of een audio- of videospeler bijvoorbeeld een knop Afspelen en een volumeregelaar bevat, en of een besturingselement Pen bijvoorbeeld pictogrammen weergeeft voor Tekenen en Wissen.

Tooltip: beschrijvende tekst die wordt weergegeven wanneer de gebruiker een besturingselement aanwijst.

Visible: hiermee wordt aangegeven of een besturingselement zichtbaar of verborgen is.

Width: de afstand tussen de linker- en rechterrand van een besturingselement.

X: de afstand tussen de linkerrand van een besturingselement en de linkerrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).

Y: de afstand tussen de bovenrand van een besturingselement en de bovenrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).

Zoom: het percentage waarmee een foto van een camera wordt vergroot of de weergave van een bestand in een PDF-viewer.

Voorbeeld

  • Voeg een besturingselement PDF-viewer toe en stel de eigenschap Document in op de URL (tussen dubbele aanhalingstekens) van een PDF-bestand, zoals in dit voorbeeld:
    "http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/EN_WHS2015_TOC.pdf?ua=1"

    Het PDF-bestand wordt in het besturingselement weergegeven.

    Weet u niet hoe u een besturingselement kunt toevoegen of configureren?