Een besturingselement waarin relatieve waarden ten opzichte van elkaar worden vergeleken.

Beschrijving

Voeg een besturingselement Cirkeldiagram toe als u relatieve gegevens wilt weergeven uit een tabel met labels in de meest linkse kolom en waarden in de tweede kolom van links.

Belangrijkste eigenschappen

Items: de gegevensbron die wordt weergegeven in een besturingselement zoals een galerie, een lijst of een grafiek.

ShowLabels: bepaalt of in een cirkeldiagram de waarden worden weergegeven die aan de wiggen zijn gekoppeld.

Aanvullende eigenschappen

BorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement.

BorderStyle: hiermee wordt aangegeven of de rand van een besturingselement effen, onderbroken of gestippeld is, of dat er geen rand is.

BorderThickness: de dikte van de rand van een besturingselement.

Color: de kleur van de tekst in een besturingselement.

DisplayMode: of invoer van de gebruiker is toegestaan (Bewerken), alleen gegevens worden weergegeven (Weergeven) of is uitgeschakeld (Uitgeschakeld).

DisabledBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement als de eigenschap DisplayMode is ingesteld op Uitgeschakeld.

Explode: de afstand tussen de wiggen in een cirkeldiagram.

Font: de naam van de lettertypefamilie waarin de tekst wordt weergegeven.

Height : de afstand tussen de boven- en onderrand van een besturingselement.

HoverBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement wanneer de gebruiker de muisaanwijzer op dat besturingselement plaatst.

ItemBorderColor: de kleur van de rand rond elke wig in een cirkeldiagram.

ItemBorderThickness: de dikte van de rand rond elke wig in een cirkeldiagram.

ItemColorSet: de kleur van elk gegevenspunt in een diagram.

LabelPosition: de locatie van de labels in een cirkeldiagram ten opzichte van de wiggen.

OnSelect: de manier waarop de app reageert wanneer de gebruiker op een besturingselement tikt of klikt.

PressedBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement wanneer de gebruiker op dat besturingselement tikt of klikt.

Size: de tekengrootte van de tekst die in een besturingselement wordt weergegeven.

Visible: hiermee wordt aangegeven of een besturingselement zichtbaar of verborgen is.

Width: de afstand tussen de linker- en rechterrand van een besturingselement.

X: de afstand tussen de linkerrand van een besturingselement en de linkerrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).

Y: de afstand tussen de bovenrand van een besturingselement en de bovenrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).

Verwante functies

Max( Gegevensbron, Kolomnaam )

Voorbeeld

 1. Voeg een besturingselement van het type Button toe en stel de bijbehorende eigenschap OnSelect in op deze formule:
  Collect(Omzet2015, {Product:"Europa", Omzet:27000}, {Product:"Ganymede", Omzet:26300}, {Product:"Callisto", Omzet:29200})

  Weet u niet hoe u een besturingselement kunt toevoegen of configureren?

  Wilt u meer informatie over de functie Collect of andere functies?

 2. Druk op F5, klik of tik op het besturingselement Knop en druk vervolgens op Esc om terug te keren naar de standaardwerkruimte.

 3. Voeg een besturingselement Cirkeldiagram toe en stel de eigenschap Items in op Omzet2015.

  In het besturingselement Cirkeldiagram ziet u omzetcijfers voor elk product ten opzichte van andere producten.