Een lijst met alle beschikbare opties, maar de gebruiker kan maar één optie selecteren.

Beschrijving

Een besturingselement Keuzerondje, inmiddels al tientallen jaren bekend bij veel gebruikers, kan het beste worden gebruikt met een paar opties die elkaar wederzijds uitsluiten.

Belangrijkste eigenschappen

Default: de aanvankelijke waarde van een besturingselement voordat deze door de gebruiker wordt gewijzigd.

Items: de gegevensbron die wordt weergegeven in een besturingselement zoals een galerie, een lijst of een grafiek.

Items: de gegevensbron die wordt weergegeven in een besturingselement zoals een galerie, een lijst of een grafiek.

Wanneer u een galerie, lijst of diagram toevoegt, wordt in de eigenschappenlijst standaard Items weergegeven zodat u eenvoudig de gegevens kunt opgeven die met het nieuwe besturingselement moeten worden weergegeven. U kunt bijvoorbeeld de eigenschap Items van een galerie instellen op de tabel Account in Salesforce, een tabel met de naam Inventory die u hebt gemaakt in Excel en is geüpload naar de cloud of een SharePoint-lijst met de naam ConferenceSpeakers.

Value: de waarde van een besturingselement voor invoer.

Alle eigenschappen

Align: de locatie van tekst in verhouding tot het horizontale midden van het besturingselement.

BorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement.

BorderStyle: hiermee wordt aangegeven of de rand van een besturingselement effen, onderbroken of gestippeld is, of dat er geen rand is.

BorderThickness: de dikte van de rand van een besturingselement.

FocusedBorderThickness: de dikte van de rand van een besturingselement wanneer deze de toetsenbordfocus heeft.

Color: de kleur van de tekst in een besturingselement.

DisplayMode: of invoer van de gebruiker is toegestaan (Bewerken), alleen gegevens worden weergegeven (Weergeven) of is uitgeschakeld (Uitgeschakeld).

DisabledBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement als de eigenschap DisplayMode is ingesteld op Uitgeschakeld.

DisabledColor: de kleur van tekst in een besturingselement als de eigenschap DisplayMode is ingesteld op Uitgeschakeld.

DisabledFill: de achtergrondkleur van een besturingselement als de eigenschap DisplayMode is ingesteld op Uitgeschakeld.

Fill: de achtergrondkleur van een besturingselement.

Font: de naam van de lettertypefamilie waarin de tekst wordt weergegeven.

FontWeight: het gewicht van de tekst in een besturingselement: Bold, Semibold, Normal of Lighter.

Height : de afstand tussen de boven- en onderrand van een besturingselement.

HoverColor: de kleur van de tekst in een besturingselement wanneer de gebruiker de muisaanwijzer op de tekst plaatst.

HoverFill: de achtergrondkleur van een besturingselement wanneer de gebruiker de muisaanwijzer op de achtergrond plaatst.

Italic: hiermee wordt aangegeven of de tekst in een besturingselement cursief is.

LineHeight: de afstand tussen bijvoorbeeld regels tekst of items in een lijst.

OnChange: de manier waarop de app reageert wanneer de gebruiker de waarde van een besturingselement wijzigt (bijvoorbeeld door een schuifregelaar aan te passen).

OnSelect: de manier waarop de app reageert wanneer de gebruiker op een besturingselement tikt of klikt.

PaddingBottom: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de onderrand van het besturingselement.

PaddingLeft: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de linkerrand van het besturingselement.

PaddingRight: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de rechterrand van het besturingselement.

PaddingTop: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de bovenrand van het besturingselement.

PressedColor: de kleur van tekst in een besturingselement wanneer de gebruiker op dat besturingselement tikt of klikt.

PressedFill: de achtergrondkleur van een besturingselement wanneer de gebruiker op dat besturingselement tikt of klikt.

RadioBackgroundFill: de achtergrondkleur van de cirkels in een keuzerondje.

RadioBorderColor: de kleur van de cirkel voor elke optie in een keuzerondje.

RadioSelectionFill: de kleur die wordt weergegeven in de cirkel van de geselecteerde optie in een keuzerondje.

RadioSize: de diameter van de cirkels in een keuzerondje.

Reset: of een besturingselement wordt teruggezet op de standaardwaarde.

Size: de tekengrootte van de tekst die in een besturingselement wordt weergegeven.

Strikethrough: hiermee wordt aangegeven of een streep door de tekst van een besturingselement wordt weergegeven.

TabIndex: past de tabvolgorde van besturingselementen tijdens runtime aan wanneer hier een andere waarde dan nul is ingesteld.

Tooltip: beschrijvende tekst die wordt weergegeven wanneer de gebruiker een besturingselement aanwijst.

Underline: hiermee wordt aangegeven of onder de tekst in een besturingselement een streep wordt weergegeven.

Visible: hiermee wordt aangegeven of een besturingselement zichtbaar of verborgen is.

Width: de afstand tussen de linker- en rechterrand van een besturingselement.

X: de afstand tussen de linkerrand van een besturingselement en de linkerrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).

Y: de afstand tussen de bovenrand van een besturingselement en de bovenrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).

Verwante functies

Distinct( Gegevensbron, Kolomnaam )

Voorbeeld

 1. Voeg een besturingselement Keuzerondje toe, geef het de naam Prijzen en stel de eigenschap Items van het besturingselement in op deze formule:
  ["Normaal", "Premium"]

  Weet u niet hoe u een besturingselement kunt toevoegen, een naam kunt geven of kunt configureren?

 2. Voeg een besturingselement Label toe, plaats dit onder het besturingselement Keuzerondje en stel de eigenschap Text van het besturingselement Label in op deze formule:
  If("Premium" in Prijzen.Selected.Value, "€ 200 per dag", "€ 150 per dag")

  Wilt u meer informatie over de functie If of andere functies?

 3. Druk op F5 en kies vervolgens een van beide opties in het besturingselement Keuzerondje.

  In het besturingselement Label wordt de juiste tekst voor de gekozen optie weergegeven.

 4. (Optioneel) Kies in het besturingselement Keuzerondje de andere optie om te controleren of de juiste tekst wordt weergegeven.

 5. Druk op Esc om terug te gaan naar de standaardwerkruimte.