Een UI-element dat een of meer andere besturingselementen in een app bevat.

Beschrijving

De meeste apps hebben meerdere besturingselementen van het type Scherm, met daarin de besturingselementen Label en Knop en andere besturingselementen voor weergave van gegevens en ondersteuning van de navigatie.

Belangrijkste eigenschappen

BackgroundImage: de naam van een afbeeldingsbestand dat op de achtergrond van een scherm wordt weergegeven.

Fill: de achtergrondkleur van een besturingselement.

Aanvullende eigenschappen

ImagePosition: de positie (Opvullen, Passend maken, Uitrekken, Naast elkaar of Centreren) van een afbeelding in een scherm of een besturingselement als dit niet even groot is als de afbeelding.

OnHidden: hoe een app reageert wanneer de gebruiker van het scherm af navigeert.

OnVisible: hoe een app reageert wanneer de gebruiker naar het scherm navigeert.

OnStart: het gedrag van de app wanneer de gebruiker de app opent.

 • De formule waarvoor deze eigenschap is ingesteld, wordt uitgevoerd voordat het eerste scherm van de app wordt weergegeven. Roep de functie Navigeren aan om te wijzigen welk scherm als eerste wordt weergegeven wanneer de app wordt gestart.

 • U kunt geen contextvariabelen instellen met de functie UpdateContext omdat er nog geen scherm wordt weergegeven. U kunt echter contextvariabelen doorgeven via de functie Navigeren en een verzameling maken en vullen met behulp van de functie Verzamelen.

 • Wanneer u een app bijwerkt, wordt de formule waarvoor deze eigenschap is ingesteld uitgevoerd wanneer de app in PowerApps Studio wordt geladen. Als u wilt zien wat het effect is als u deze eigenschap wijzigt, moet u uw app opslaan, sluiten en opnieuw laden.

 • De eigenschap OnStart is een eigenschap van de app, niet van het scherm. Voor het gemak bij het bewerken, kunt u deze weergeven en wijzigen als eigenschap op het eerste scherm van uw app. Als u het eerste scherm verwijdert of de volgorde van de schermen wijzigt, is deze eigenschap mogelijk moeilijk te vinden. Sla uw app in dit geval op, sluit hem en laad hem opnieuw. De eigenschap wordt dan weer als een eigenschap van het eerste scherm weergegeven.

Verwante functies

Distinct( Gegevensbron, Kolomnaam )

Voorbeeld

 1. Voeg een besturingselement Keuzerondje toe, geef het de naam Schermvullend en stel de eigenschap Items van het besturingselement in op deze waarde:
  ["Rood", "Groen"]

  Weet u niet hoe u een besturingselement kunt toevoegen, een naam kunt geven of kunt configureren?

 2. Geef het standaardbesturingselement Screen de naam Bron, voeg een ander besturingselement Scherm toe en geef dit de naam Doel.

 3. Voeg aan Bron een besturingselement Vorm toe (zoals een pijl) en stel de eigenschap OnSelect van het besturingselement in op deze formule:
  Navigate(Doel, ScreenTransition.Fade)

  Wilt u meer informatie over de functie Navigate of andere functies?

 4. Voeg aan Doel een besturingselement Vorm toe (zoals een pijl) en stel de eigenschap OnSelect van het besturingselement in op deze formule:
  Navigate(Bron, ScreenTransition.Fade)

 5. Stel de eigenschap Fill van Doel in op deze formule:
  If("Rood" in ScreenFills.Selected.Value, RGBA(255, 0, 0, 1), RGBA(54, 176, 75, 1))

 6. Druk in Bron op F5, klik of tik op een van beide opties in het besturingselement Keuzerondje en klik of tik vervolgens op het besturingselement Vorm.

  Doel wordt weergegeven in de kleur die u hebt gekozen.

 7. Klik of tik in Doel op het besturingselement vorm om terug te gaan naar Bron.

 8. (Optioneel) Klik of tik op de andere optie in het besturingselement Keuzerondje en klik of tik vervolgens op het besturingselement Vorm om te controleren of Doel in de andere kleur wordt weergegeven.

 9. Druk op Esc om terug te gaan naar de standaardwerkruimte.