Grafische elementen waarvan u het uiterlijk en gedrag kunt configureren met behulp van verschillende eigenschappen.

Beschrijving

Het gaat hier om besturingselementen zoals pijlen, geometrische vormen, actiepictogrammen en symbolen waarvoor u eigenschappen zoals opvulling, grootte en locatie kunt configureren. U kunt ook de eigenschap OnSelect configureren, zodat de app reageert als de gebruiker op het besturingselement klikt of tikt.

Belangrijkste eigenschappen

Fill: de achtergrondkleur van een besturingselement.

OnSelect: de manier waarop de app reageert wanneer de gebruiker op een besturingselement tikt of klikt.

Aanvullende eigenschappen

DisplayMode: of invoer van de gebruiker is toegestaan (Bewerken), alleen gegevens worden weergegeven (Weergeven) of is uitgeschakeld (Uitgeschakeld).

Height : de afstand tussen de boven- en onderrand van een besturingselement.

HoverFill: de achtergrondkleur van een besturingselement wanneer de gebruiker de muisaanwijzer op de achtergrond plaatst.

PressedBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement wanneer de gebruiker op dat besturingselement tikt of klikt.

FocusedBorderThickness: de dikte van de rand van een besturingselement wanneer deze de toetsenbordfocus heeft.

Visible: hiermee wordt aangegeven of een besturingselement zichtbaar of verborgen is.

Width: de afstand tussen de linker- en rechterrand van een besturingselement.

X: de afstand tussen de linkerrand van een besturingselement en de linkerrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).

Y: de afstand tussen de bovenrand van een besturingselement en de bovenrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).

Verwante functies

Navigate( Schermnaam, Schermovergang )

Voorbeeld

 1. Geef het standaardbesturingselement Scherm de naam Doel, voeg een besturingselement Label toe en stel de eigenschap Text van het vak in op Doel.

  Weet u niet hoe u een besturingselement kunt toevoegen of configureren?

 2. Voeg een besturingselement Scherm toe en geef het de naam Bron.

 3. Voeg aan Bron een besturingselement Vorm toe en stel de eigenschap OnSelect van het besturingselement in op deze formule:
  Navigate(Doel, Schermovergang.Fade)

 4. Druk op F5 en klik of tik op het besturingselement Vorm.

  Het scherm Doel wordt weergegeven.

 5. (Optioneel) Druk op Esc om terug te gaan naar de standaardwerkruimte, voeg een besturingselement Vorm toe aan Doel en stel de eigenschap OnSelect van het besturingselement Vorm in op deze formule:
  Navigate(Bron, Schermovergang.Fade)