Een vak waarin de gebruiker tekst, cijfers en andere gegevens kan typen.

Beschrijving

De gebruiker kan gegevens opgeven door te typen in een besturingselement voor tekstinvoer. Afhankelijk van hoe u de app configureert, worden die gegevens toegevoegd aan een gegevensbron, gebruikt om een tijdelijke waarde te berekenen of op een andere manier verwerkt.

Belangrijkste eigenschappen

Default: de aanvankelijke waarde van een besturingselement voordat deze door de gebruiker wordt gewijzigd.

Text: de tekst die wordt weergegeven in een besturingselement of die de gebruiker in een besturingselement typt.

Aanvullende eigenschappen

Align: de locatie van tekst in verhouding tot het horizontale midden van het besturingselement.

BorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement.

BorderStyle: hiermee wordt aangegeven of de rand van een besturingselement effen, onderbroken of gestippeld is, of dat er geen rand is.

BorderThickness: de dikte van de rand van een besturingselement.

FocusedBorderThickness: de dikte van de rand van een besturingselement wanneer deze de toetsenbordfocus heeft.

Clear: bepaalt of het besturingselement voor tekstinvoer een 'X' bevat waarop de gebruiker kan tikken of klikken om de inhoud van dat besturingselement te wissen.

Color: de kleur van de tekst in een besturingselement.

DelayOutput: als deze eigenschap is ingesteld op true, wordt de gebruikersinvoer na een vertraging van een halve seconde geregistreerd. Dit is handig voor het uitstellen van tijdrovende bewerkingen totdat een gebruiker klaar is met het invoeren van tekst (om te filteren als invoer wordt gebruikt in andere formules).

DisplayMode: of invoer van de gebruiker is toegestaan (Bewerken), alleen gegevens worden weergegeven (Weergeven) of is uitgeschakeld (Uitgeschakeld).

DisabledBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement als de eigenschap DisplayMode is ingesteld op Uitgeschakeld.

DisabledColor: de kleur van tekst in een besturingselement als de eigenschap DisplayMode is ingesteld op Uitgeschakeld.

DisabledFill: de achtergrondkleur van een besturingselement als de eigenschap DisplayMode is ingesteld op Uitgeschakeld.

Fill: de achtergrondkleur van een besturingselement.

Font: de naam van de lettertypefamilie waarin de tekst wordt weergegeven.

FontWeight: het gewicht van de tekst in een besturingselement: Bold, Semibold, Normal of Lighter.

Indeling: of de gebruikersinvoer is beperkt tot alleen getallen of dat tekst mogelijk is.

Height : de afstand tussen de boven- en onderrand van een besturingselement.

HintText: lichtgrijze tekst die in een besturingselement voor tekstinvoer wordt weergegeven als dit leeg is.

HoverBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement wanneer de gebruiker de muisaanwijzer op dat besturingselement plaatst.

HoverColor: de kleur van de tekst in een besturingselement wanneer de gebruiker de muisaanwijzer op de tekst plaatst.

HoverFill: de achtergrondkleur van een besturingselement wanneer de gebruiker de muisaanwijzer op de achtergrond plaatst.

Italic: hiermee wordt aangegeven of de tekst in een besturingselement cursief is.

LineHeight: de afstand tussen bijvoorbeeld regels tekst of items in een lijst.

MaxLength: het aantal tekens dat de gebruiker in een besturingselement voor tekstinvoer kan typen.

Mode: het besturingselement staat in de modus SingleLine, MultiLine of Password.

OnChange: de manier waarop de app reageert wanneer de gebruiker de waarde van een besturingselement wijzigt (bijvoorbeeld door een schuifregelaar aan te passen).

OnSelect: de manier waarop de app reageert wanneer de gebruiker op een besturingselement tikt of klikt.

PaddingBottom: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de onderrand van het besturingselement.

PaddingLeft: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de linkerrand van het besturingselement.

PaddingRight: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de rechterrand van het besturingselement.

PaddingTop: de afstand tussen de tekst in een besturingselement en de bovenrand van het besturingselement.

PressedBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement wanneer de gebruiker op dat besturingselement tikt of klikt.

PressedColor: de kleur van tekst in een besturingselement wanneer de gebruiker op dat besturingselement tikt of klikt.

PressedFill: de achtergrondkleur van een besturingselement wanneer de gebruiker op dat besturingselement tikt of klikt.

RadiusBottomLeft: de mate van afronding van de linkerbenedenhoek van een besturingselement.

RadiusBottomRight: de mate van afronding van de rechterbenedenhoek van een besturingselement.

RadiusTopLeft: de mate van afronding van de linkerbovenhoek van een besturingselement.

RadiusTopRight: de mate van afronding van de rechterbovenhoek van een besturingselement.

Reset: of een besturingselement wordt teruggezet op de standaardwaarde.

Size: de tekengrootte van de tekst die in een besturingselement wordt weergegeven.

Strikethrough: hiermee wordt aangegeven of een streep door de tekst van een besturingselement wordt weergegeven.

TabIndex: past de tabvolgorde van besturingselementen tijdens runtime aan wanneer hier een andere waarde dan nul is ingesteld.

Tooltip: beschrijvende tekst die wordt weergegeven wanneer de gebruiker een besturingselement aanwijst.

Underline: hiermee wordt aangegeven of onder de tekst in een besturingselement een streep wordt weergegeven.

Visible: hiermee wordt aangegeven of een besturingselement zichtbaar of verborgen is.

Width: de afstand tussen de linker- en rechterrand van een besturingselement.

X: de afstand tussen de linkerrand van een besturingselement en de linkerrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).

Y: de afstand tussen de bovenrand van een besturingselement en de bovenrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).

Verwante functies

DateTimeValue( Tekenreeks )

Voorbeelden

Gegevens verzamelen

 1. Voeg twee besturingselementen voor tekstinvoer toe en noem ze inputFirst en inputLast.

  Weet u niet hoe u een besturingselement kunt toevoegen, een naam kunt geven of kunt configureren?

 2. Voeg een knop toe, stel de eigenschap Text van de knop in op Toevoegen en de eigenschap OnSelect op deze formule:
  Collect(Names, {FirstName:inputFirst.Text, LastName:inputLast.Text})

  Wilt u meer informatie over de functie Collect of andere functies?

 3. Voeg een tekstgalerie toe in de afdrukstand staand/verticaal, stel de eigenschap Items van de galerie in op Namen en stel de eigenschap Text van Subtitel1 in op ThisItem.FirstName.

 4. (Optioneel) Verwijder in de galerie met sjablonen het onderste label met de naam Hoofdtekst1 en stel de eigenschap TemplateSize van de galerie in op 80.

 5. Druk op F5, typ een tekenreeks in inputFirst en inputLast, en klik of tik op de knop Toevoegen.

 6. (Optioneel) Voeg meer namen toe aan de verzameling en druk vervolgens op Esc om terug te keren naar de standaardwerkruimte.

Vragen om een wachtwoord

 1. Voeg een besturingselement voor tekstinvoer toe, geef het de naam inputPassword en stel de eigenschap Mode in op Wachtwoord.

 2. Voeg een label toe en stel de eigenschap Text in op deze formule:
  If(inputPassword.Text = "P@ssw0rd", "Toegang verleend", "Toegang geweigerd")

  Wilt u meer informatie over de functie If of andere functies?

 3. Druk op F5 en typ vervolgens P@ssw0rd bij inputPassword.

  Wanneer u klaar bent met het typen van het wachtwoord, wordt in plaats van de tekst Toegang geweigerd de tekst Toegang verleend weergegeven.

 4. Druk op Esc om terug te gaan naar de standaardwerkruimte.

 5. (Optioneel) Voeg een besturingselement zoals een pijl toe, configureer dit om te navigeren naar een ander scherm en geef de pijl pas weer nadat de gebruiker het wachtwoord heeft ingevoerd.

 6. (Optioneel) Voeg een knop toe, configureer de eigenschap Text van de knop voor het weergeven van Aanmelden, voeg een timer toe en schakel het besturingselement voor tekstinvoer gedurende een bepaalde tijd uit als de gebruiker het verkeerde wachtwoord typt en vervolgens op de knop Aanmelden klikt of tikt.