Een besturingselement dat kan bepalen hoe uw app reageert nadat een bepaalde hoeveelheid tijd is verstreken.

Beschrijving

Timers kunnen bijvoorbeeld bepalen hoelang een besturingselement wordt weergegeven, maar kunnen ook worden gebruikt om andere eigenschappen van een besturingselement te wijzigen nadat een bepaalde hoeveelheid tijd is verstreken.

U moet een voorbeeld van de app bekijken om Timer in de ontwerpomgeving te kunnen uitvoeren. Zo kunt u de timer zonder enige tijdsbeperkingen in de ontwerpomgeving configureren.

Belangrijkste eigenschappen

Duration: hoe lang een timer loopt.

OnTimerEnd: hoe een app reageert wanneer een timer is afgelopen.

Repeat: bepaalt of een timer automatisch opnieuw wordt gestart als deze is afgelopen.

Aanvullende eigenschappen

Align: de locatie van tekst in verhouding tot het horizontale midden van het besturingselement.

AutoPause: bepaalt of een audio- of videoclip automatisch moet worden onderbroken als de gebruiker naar een ander scherm navigeert.

AutoStart: bepaalt of een besturingselement voor audio of video automatisch een clip moet afspelen wanneer de gebruiker naar het scherm navigeert dat dit besturingselement bevat.

BorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement.

BorderStyle: hiermee wordt aangegeven of de rand van een besturingselement effen, onderbroken of gestippeld is, of dat er geen rand is.

BorderThickness: de dikte van de rand van een besturingselement.

Color: de kleur van de tekst in een besturingselement.

DisplayMode: of invoer van de gebruiker is toegestaan (Bewerken), alleen gegevens worden weergegeven (Weergeven) of is uitgeschakeld (Uitgeschakeld).

DisabledBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement als de eigenschap DisplayMode is ingesteld op Uitgeschakeld.

DisabledColor: de kleur van tekst in een besturingselement als de eigenschap DisplayMode is ingesteld op Uitgeschakeld.

DisabledFill: de achtergrondkleur van een besturingselement als de eigenschap DisplayMode is ingesteld op Uitgeschakeld.

Fill: de achtergrondkleur van een besturingselement.

Font: de naam van de lettertypefamilie waarin de tekst wordt weergegeven.

FontWeight: het gewicht van de tekst in een besturingselement: Bold, Semibold, Normal of Lighter.

Height : de afstand tussen de boven- en onderrand van een besturingselement.

HoverBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement wanneer de gebruiker de muisaanwijzer op dat besturingselement plaatst.

HoverColor: de kleur van de tekst in een besturingselement wanneer de gebruiker de muisaanwijzer op de tekst plaatst.

HoverFill: de achtergrondkleur van een besturingselement wanneer de gebruiker de muisaanwijzer op de achtergrond plaatst.

Italic: hiermee wordt aangegeven of de tekst in een besturingselement cursief is.

OnSelect: de manier waarop de app reageert wanneer de gebruiker op een besturingselement tikt of klikt.

OnTimerStart: hoe een app reageert wanneer een timer begint te lopen.

PressedBorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement wanneer de gebruiker op dat besturingselement tikt of klikt.

PressedColor: de kleur van tekst in een besturingselement wanneer de gebruiker op dat besturingselement tikt of klikt.

PressedFill: de achtergrondkleur van een besturingselement wanneer de gebruiker op dat besturingselement tikt of klikt.

Reset: of een besturingselement wordt teruggezet op de standaardwaarde.

Size: de tekengrootte van de tekst die in een besturingselement wordt weergegeven.

Start: bepaalt of een geluidsfragment of een videoclip wordt afgespeeld.

Strikethrough: hiermee wordt aangegeven of een streep door de tekst van een besturingselement wordt weergegeven.

Text: de tekst die wordt weergegeven in een besturingselement of die de gebruiker in een besturingselement typt.

Tooltip: beschrijvende tekst die wordt weergegeven wanneer de gebruiker een besturingselement aanwijst.

Underline: hiermee wordt aangegeven of onder de tekst in een besturingselement een streep wordt weergegeven.

Visible: hiermee wordt aangegeven of een besturingselement zichtbaar of verborgen is.

Width: de afstand tussen de linker- en rechterrand van een besturingselement.

X: de afstand tussen de linkerrand van een besturingselement en de linkerrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).

Y: de afstand tussen de bovenrand van een besturingselement en de bovenrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).

Verwante functies

Refresh( Gegevensbron )

Voorbeelden

Een aftelling weergeven

 1. Voeg een timer toe en geef deze de naam Aftelling.

  Weet u niet hoe u een besturingselement kunt toevoegen, een naam kunt geven of kunt configureren?

 2. Stel de eigenschap Duration van de timer in op 10000 en de eigenschappen Repeat en AutoStart op true.

 3. (Optioneel) Maak de timer gemakkelijker af te lezen door de eigenschap Height in te stellen op 160, eigenschap de Width op 600 en de eigenschap Size op 60.

 4. Voeg een label toe en stel de eigenschap Text in op deze formule:
  "Aantal resterende seconden: " & RoundUp(10-Countdown.Value/1000, 0)

  Wilt u meer informatie over de functie RoundUp of andere functies?

  In het label wordt het aantal seconden weergegeven voordat de timer opnieuw wordt gestart.

 5. (Optioneel) Stel de eigenschap Visible van de timer in op false.

Een besturingselement van animatie voorzien

 1. Voeg een timer toe en geef deze de naam Infaden.

  Weet u niet hoe u een besturingselement kunt toevoegen, een naam kunt geven of kunt configureren?

 2. Stel de eigenschap Duration van de timer in op 5000 en de eigenschappen Repeat en AutoStart op true.

 3. (Optioneel) Maak de timer gemakkelijker af te lezen door de eigenschap Height in te stellen op 160, eigenschap de Width op 600 en de eigenschap Size op 60.

 4. Voeg een tekstvak toe en stel de eigenschap Label ervan in op Welkom! en stel de eigenschap Color in op deze formule:
  ColorFade(Color.BlueViolet, Infaden.Value/5000)

  Wilt u meer informatie over de functie ColorFade of andere functies?

  De tekst in het label vervaagt naar wit, wordt weer met de volledige intensiteit weergegeven, waarna het proces wordt herhaald.

 5. (Optioneel) Stel de eigenschap Visible van de timer in op false.