U kunt een verzameling gebruiken om gegevens op te slaan die in uw app kunnen worden gebruikt. Een verzameling is een groep met items die vergelijkbaar zijn. U maakt bijvoorbeeld een verzameling MijnAfbeeldingen waarin alle foto's worden opgeslagen van producten die uw bedrijf verkoopt. U kunt uw verzameling MijnAfbeeldingen in PowerApps toevoegen en een app maken die alle foto's van deze producten weergeeft. Ander voorbeeld: u kunt een verzameling Prijslijst maken die een overzicht bevat van de producten en de prijs van elk product.

U kunt verzamelingen maken en gebruiken in PowerApps. Aan de slag.

Vereisten

 • Registreer u voor PowerApps, installeer het, open het en meld u aan met dezelfde referenties die u hebt gebruikt om u te registreren.
 • Maak een app of open een bestaande app in PowerApps.
 • Lees hoe u een besturingselement kunt configureren in PowerApps.
 • Deze stappen gebruiken het bestand PriceList.zip als voorbeeld voor invoergegevens. Het zip-bestand bevat een XML-bestand dat naar Excel kan worden geconverteerd. Anders leest PowerApps automatisch de bestanden in de .zip-bestanden, waarna deze worden geïmporteerd. U kunt deze voorbeeldgegevens downloaden en gebruiken of uw eigen gegevens importeren.

Een verzameling met één kolom maken

De volgende stappen laten u zien hoe u een verzameling binnen uw app kunt maken met de functie Collect, en hoe u items aan uw verzameling kunt toevoegen.

 1. Open uw app.
 2. Selecteer op het tabblad Invoegen de optie Tekst en selecteer vervolgens Tekstinvoer:

 3. Selecteer in de linkerbovenhoek Tekst1 en wijzig de naam van het besturingselement in Bestemming:

 4. Selecteer Knop op het tabblad Invoegen om een knopbesturingselement aan uw ontwerpomgeving toe te voegen. In de vervolgkeuzelijst wordt de eigenschap OnSelect weergegeven. Stel deze in op de volgende functie:

  Collect(Destinations, Destination!Text)

  De eigenschap moet er als volgt uitzien:

 5. Selecteer de knoptekst en vul Toevoegen in:

 6. Selecteer de knop Toevoegen en verplaats deze onder uw tekstbesturingselement. U kunt de knop op elke gewenste plek plaatsen:

In deze stappen gebruikte u de functie Collect om een collectie met de naam Bestemmingen te maken. U hebt ook een knopbesturingselement toegevoegd. Wanneer deze wordt geselecteerd, worden hiermee nieuwe items aan uw verzameling toegevoegd. Bekijk nu wat u hebt gemaakt:

 1. Selecteer Voorbeeld:

 2. Typ de naam van een plaats in het vak en selecteer vervolgens de knop Toevoegen.

 3. Vul nog wat extra plaatsnamen in en selecteer steeds de knop Toevoegen.

 4. Druk op de toets Esc om het voorbeeldvenster te sluiten.

 5. Bekijk de verzameling Bestemmingen en de tekstwaarden die u hebt ingevoerd. Selecteer Verzamelingen op het tabblad Bestand. De tekst die u hebt ingevoerd, wordt weergegeven:

Extra tegoed

Laten we de verzameling Bestemmingen nu koppelen aan een keuzelijst:

 1. Ga terug naar uw ontwerpomgeving.
 2. Selecteer op het tabblad Invoegen de optie Besturingselementen en selecteer vervolgens Keuzelijst:

 3. Verplaats de keuzelijst, zodat u deze gemakkelijk kunt zien. Stel de eigenschap Items in op de volgende expressie:
  Destinations!Value

  Als u dit doet, wordt de keuzelijst automatisch gevuld met de items die u eerder in de verzameling Bestemmingen hebt ingevoerd:

Bekijk uw wijzigingen: . U kunt in de keuzelijst de verschillende plaatsen zien die u hebt ingevoerd. Voer in het besturingselement voor tekstinvoer een nieuwe plaats in en selecteer de knop Toevoegen. De keuzelijst wordt automatisch bijgewerkt met de nieuwe plaats die u hebt ingevoerd.

Een verzameling met meerdere kolommen maken

De volgende stappen laten u zien hoe u een verzameling binnen uw app kunt maken met de functie Collect, en hoe u meerdere rijen aan uw verzameling kunt toevoegen.

 1. Open een nieuw scherm op het tabblad Start.
 2. Selecteer op het tabblad Invoegen de optie Tekst en selecteer vervolgens Tekstinvoer.
 3. Wijzig de naam van het tekstbesturingselement in Plaats:

 4. Voeg nog een besturingselement voor tekstinvoer toe en wijzig de naam ervan in Staten.

 5. Verplaats de tekstbesturingselementen Plaats en Staten, zodat u ze allebei kunt zien:

  Opmerking: u kunt 'Tekstinvoer' vervangen door zoiets als 'Plaats' of 'Staat’, zoals in de afbeelding.

 6. Selecteer Knop op het tabblad Invoegen. Stel de eigenschap OnSelect in op de volgende functie:
  Collect(Destinations, {Cities:City!Text, States:States!Text})

  De eigenschap moet er als volgt uitzien:

  Opmerking: U kunt deze zelfde functie gebruiken om extra kolommen aan deze verzameling toe te voegen. U kunt bijvoorbeeld nog een besturingselement voor tekstinvoer toevoegen voor Land om een kolom met landen toe te voegen:

  Collect(Destinations, {Cities:City!Text, States:States!Text}, {Countries:Country!Text})

 7. Wijzig de naam van het knopbesturingselement AddCityStateButton en stel de eigenschap Tekst ervan in op Plaats en staat toevoegen:

In deze stappen hebt u een kolom Plaatsen en een kolom Staten aan de verzameling Bestemmingen toegevoegd. Het knopbesturingselement voegt deze nieuwe tekstitems aan uw verzameling toe. Bekijk nu wat u hebt gemaakt:

 1. Selecteer Voorbeeld:

 2. Typ wat tekst in de vakken Plaats en Staat en selecteer daarna de knop Plaats en staat toevoegen.
 3. Voeg nog wat plaatsen en staten toe.
 4. Druk op de toets Esc om het voorbeeldvenster te sluiten.
 5. Selecteer het tabblad Bestand en selecteer vervolgens Verzamelingen om de items te zien die u aan de verzameling Bestemmingen hebt toegevoegd:

Kolommen toevoegen aan een verzameling

Er zijn een paar secties in dit stappenplan. Na het afronden weet u hoe u gegevens in uw verzameling moet importeren, hoe u een galerie moet maken die gegevens in een prijslijst weergeeft en hoe u een schuifregelaar moet gebruiken die de hoeveelheid van een product bepaalt.

De prijslijst importeren en de verzameling maken

 1. Download het zip-bestand PriceList.
 2. Voeg op het tabblad Start een nieuw scherm toe.
 3. Selecteer op het tabblad Invoegen de optie Besturingselementen en selecteer vervolgens Importeren:

 4. Selecteer op het tabblad Actie de optie OnSelect. Voer de volgende functie in:

  Collect(PriceList, Import1!Data)

 5. Bekijk een voorbeeld van uw app. Selecteer de knop Gegevens importeren, selecteer het bestand PriceList.zip en selecteer Openen.

 6. Sluit het voorbeeldvenster.

 7. Selecteer het tabblad Bestand en selecteer Verzamelingen. De PriceList-items die u hebt geïmporteerd, worden weergegeven:

De galerie toevoegen om de items uit de verzameling weer te geven

 1. Ga terug naar uw ontwerpomgeving.
 2. Selecteer op het tabblad Invoegen de optie Galerie, schuif omlaag naar Aangepaste galerieën en selecteer vervolgens Staand:

 3. Wijzig de naam van de galerie in Prijsgalerie en stel de eigenschap Items in op Prijslijst:

 4. Verplaats de galerie Prijslijst onder het besturingselement Gegevens importeren. Selecteer de randen van de galerie en gebruik klikken en slepen om de galerie groter of kleiner te maken, zodat er drie vierkanten worden weergegeven.
 5. Selecteer het eerste vierkant in de galerie en voeg drie labels toe (tabblad Invoegen > Label).
 6. Pas de grootte aan en rangschik de labels in een rij bij de bovenkant van het eerste vierkant. Uw galerie ziet er ongeveer als volgt uit:
 7. Stel de eigenschap Tekst van elk label in op de volgende expressie:

  Label Stel de eigenschap Tekst in op
  Label1 ThisItem!Name
  Label2 Text(ThisItem!Price, "$#")
  Label3 ThisItem!Maker

  Als u dit doet, worden de labels automatisch bijgewerkt met de naam-, prijs- en makerwaarden in de verzameling Prijslijst.

 8. Pas de grootte van de labels en de galerie aan om eventuele extra ruimte te verwijderen. Uw scherm ziet er nu ongeveer als volgt uit:

De schuifregelaar voor hoeveelheden toevoegen en de verzameling bijwerken

 1. Selecteer in het menu Invoegen de optie Besturingselementen en selecteer Schuifregelaar. Wijzig de naam van de schuifregelaar naar Bestelhoev en verplaats hem onder de galerie.
 2. Voeg een knop toe, stel de eigenschap Tekst in op Toevoegen en verplaats deze onder de schuifregelaar Bestelhoev. Uw app ziet er ongeveer als volgt uit:
 3. Stel de eigenschap OnSelect van de knop Toevoegen in op de volgende expressie:

  Collect(OrderList, {Name:PriceGallery!Selected!Name, Qty:OrderQty!Value, Cost:OrderQty!Value*LookUp(PriceList, PriceGallery!Selected!Name in Name, Price)});SaveData(OrderList, "orderfile")

  Opmerking Als u deze knop later in deze procedure selecteert, maakt u een verzameling die wordt opgeslagen met de naam Bestellijst. De verzameling zal de naam bevatten van een product dat u in de galerie invoert, een hoeveelheid die u met de schuifregelaar kiest en de totale kosten die worden berekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs van het product.

 4. Selecteer het tabblad Scherm en stel de eigenschap OnVisible in op de volgende expressie:

  If(IsEmpty(PriceList), LoadData(PriceList, "pricefile"));If(IsEmpty(OrderList), LoadData(OrderList, "orderfile"))

Bekijk nu wat u hebt gemaakt:

 1. Open Voorbeeld.
 2. Selecteer een product in de galerie, verplaats de schuifregelaar naar de gewenste hoeveelheid en selecteer daarna de knop Toevoegen.

  Important:

  Als u een product selecteert, wordt dat product niet gemarkeerd om aan te geven dat u het hebt geselecteerd. We hebben deze functionaliteit niet toegevoegd tijdens het maken van de galerie. Weet dat het product wordt geselecteerd als u er op klikt.

 3. Herhaal deze stappen om nog wat producten toe te voegen. Druk op Esc om het voorbeeldvenster te sluiten.

 4. Selecteer op het tabblad Bestand de optie Verzamelingen om een voorbeeld weer te geven van de verzameling Bestellijst die u hebt gemaakt:

Tip:

U kunt alle items uit de bestellijst verwijderen door een knop toe te voegen, de eigenschap Tekst ervan in te stellen op Wissen en de eigenschap OnSelect in te stellen op de volgende expressie:
Clear(OrderList);SaveData(OrderList, "orderfile")
Geef de verzameling Bestellijst in een galerie weer en stel de eigenschap OnSelect van een label in die galerie vervolgens in op de volgende expressie om één item per keer te verwijderen:
Remove(OrderList, ThisItem);SaveData(OrderList, "orderfile")

Tips en trucs

 • U kunt op elk gewenst moment de knop Voorbeeld ( ) selecteren om uw grafieken weer te geven en te zien hoe ze eruitzien met gegevens.
 • Wanneer u uw app ontwerpt, kunt u de grootte van de besturingselementen aanpassen en ze verplaatsen door te klikken en te slepen.

Wat u hebt geleerd

In dit onderwerp hebt u het volgende geleerd:

 • U hebt de functie Collect() gebruikt om een verzameling in uw app te maken.
 • U hebt een knopbesturingselement toegevoegd. Wanneer de knop wordt geselecteerd, worden nieuwe items aan uw verzameling toegevoegd.
 • U hebt een keuzelijst gebruikt om items aan uw verzameling toe te voegen.
 • U hebt een schuifregelaar toegevoegd om items in de verzameling bij te werken.