Met de integratie van Power Query, kunnen ontwikkelaars van business-apps nieuwe entiteiten in de Common Data Service (CDS) maken, op basis van een verscheidenheid aan gegevensbronnen.

Met de Common Data Service kunnen gebruikers gegevens veilig opslaan en beheren in een set aangepaste en standaardentiteiten. Een entiteit is een set velden waarin gegevens worden opgeslagen, vergelijkbaar met een tabel in een database. Zodra de gegevens zijn opgeslagen in de Common Data Service, kunt u met Microsoft PowerApps uitgebreide toepassingen bouwen die gebruikmaken van de opgeslagen gegevens.

Door de integratie van Power Query kunnen ontwikkelaars van zakelijke apps PowerApps gebruiken om nieuwe entiteiten te maken in de Common Data Service op basis van gegevens uit externe gegevensbronnen, zoals on-premises gegevensbronnen als relationele databases (SQL Server, IBM DB2, etc.), Excel-, Acces- en tekstbestanden en online diensten als Salesforce, Azure SQL Database en Data Warehouse, Web API’s, OData-feeds en nog veel meer. Naast de mogelijkheid verbinding te maken met tal van verschillende gegevensbronnen, biedt het gebruik van Power Query ook de mogelijkheid gegevens te filteren, transformeren en combineren, voordat u deze in de Common Data Service laadt.

Nieuwe entiteit op basis van gegevens

De CDS-functie Nieuwe entiteiten op basis van Power Query inschakelen

Deze functie is beschikbaar in uw PowerApps-tenant, maar is niet standaard ingeschakeld. U kunt deze inschakelen in web.powerapps.com.

Opmerking: u kunt alleen nieuwe aangepaste entiteiten maken in databases die u hebt gemaakt.

Volg in de PowerApps-portal de volgende stappen om deze functie in te schakelen:

  1. Blader naar het tabblad Common Data Service > Entiteiten, in het navigatiedeelvenster aan de linkerzijde.
  2. Selecteer uit het vervolgkeuzemenu voor Entiteiten de optie Nieuwe entiteit.
  3. Selecteer in het vervolgkeuzemenu dat vervolgens wordt weergegeven Nieuwe entiteit op basis van gegevens (Technical Preview), zoals weergegeven in de volgende afbeelding.

    Nieuwe entiteit op basis van gegevens

  4. Wanneer u in het menu Nieuwe entiteit op basis van gegevens (Technical Preview) selecteert, wordt in deze Technical Preview een lijst met beschikbare connectors weergegeven, zoals wordt weergegeven in de volgende afbeelding.

    Beschikbare connectors

  5. Wanneer u de connector die u wilt gebruiken hebt geselecteerd, kunt u doorgaan met de volgende stappen om de details en referenties van de gegevensbronverbinding op te geven, tabellen te selecteren om te importeren, enzovoort. Het is mogelijk dat u ook toegang heeft tot de Query Editor (met behulp van de knop Bewerken in de Navigator-weergave) en die kunt gebruiken om filters toe te passen of stappen voor gegevenstransformatie in te stellen voordat u gegevens naar de CDS importeert.

Instellingen voor laden en ander gedrag aanpassen

Nadat u de stappen in de vorige sectie hebt gevolgd en u over een gegevensbron beschikt om met behulp van Power Query nieuwe entiteiten in de CDS te maken, kunt u aanvullende instellingen voor laden instellen, zoals verversingsgedrag en entiteitspecifieke instellingen (zoals weergavenaam, primaire sleutels, etc.).

Zodra u deze stappen hebt uitgevoerd en Laden hebt geselecteerd, hebt u nieuwe aangepaste entiteiten gemaakt in de CDS. U kunt query's ook na het laden bewerken, aan de hand van het menu Entiteit voor een specifieke entiteit.

We zijn erg trots op deze functionaliteit en horen graag uw feedback. Stuur ons vooral uw suggesties en feedback over deze functie!