Wanneer u de functie Nieuwe entiteiten op basis van gegevens (Technical Preview) gebruikt, kan er een fout optreden die er als volgt uitziet:

*Unable to create or retrieve a mashup for the current database*

Dit kan gebeuren wanneer u de functie gebruikt om Aangepaste entiteiten te maken in de Common Data Service (CDS) op basis van externe gegevensbronnen met behulp van Power Query. De fout treedt op wanneer Power Query geen toegang heeft tot de gegevens van de organisatie in PowerApps of CDS. Er zijn twee scenario's waarin dit kan gebeuren:

 • Een tenantbeheerder van Azure Active Directory (AAD) staat niet toe dat gebruikers apps toestemming geven om namens hen bedrijfsgegevens te benaderen.
 • Er wordt gebruik gemaakt van een niet-beheerde Active Directory-tenant. Een niet-beheerde tenant is een directory zonder globale beheerder, die is gemaakt om een selfservice-aanbod tot inschrijving te doorlopen. Om dit scenario op te lossen, dienen gebruikers eerst omgezet te worden naar een beheerde tenant, om vervolgens een van de twee oplossingen voor dit probleem te volgen die in de volgende sectie worden beschreven.

Het probleem oplossen

Er zijn twee manieren om het hierboven beschreven probleem op te lossen:

 • Laat de AAD-beheerder de stappen volgen die nodig zijn om gebruikers apps toegang te laten geven tot bedrijfsgegevens
 • Laat de AAD-beheerder Power Query toegang tot deze gegevens geven

Alle vereiste stappen voor deze oplossingen worden hierna beschreven.

Gebruikers toestaan apps toegang tot bedrijfsgegevens te geven

U kunt contact opnemen met de AAD-tenantbeheerder en hem of haar de volgende stappen uit laten voeren, waardoor gebruikers toestemming krijgen om een app toegang te geven tot bedrijfsgegevens:

 1. Ga naar https://portal.azure.com
 2. Open de blade Azure Active Directory.
 3. Selecteer Gebruikersinstellingen.
 4. Selecteer Ja bij Gebruikers kunnen apps namens hen toegang geven tot bedrijfsgegevens en selecteer vervolgens Opslaan.
 5. Zodra dit proces is voltooid, is het probleem opgelost.

Dit is mogelijk de eenvoudigste oplossing, maar geeft ruimere machtigingen dan de volgende optie.

Power Query toegang tot bedrijfsgegevens geven

Een andere oplossing is dat de tenantbeheerder Power Query toestemming geeft, zonder de machtigingen voor de hele tenant te wijzigen. Laat hiervoor de tenantbeheerder de volgende stappen uitvoeren:

 1. Installeer Azure PowerShell
 2. Voer de volgende PowerShell-opdrachten uit:
  • Login-AzureRmAccount (en meld u aan als de tenantbeheerder)
  • New-AzureRmADServicePrincipal -ApplicationId f3b07414-6bf4-46e6-b63f-56941f3f4128

Het voordeel van deze benadering (in tegenstelling tot de tenant-brede oplossing) is dat deze oplossing zeer afgebakend is. Het heeft alleen gevolgen voor de service-principal van Power Query, maar er worden geen andere machtigingen gewijzigd voor de tenant.