Een app bouwen voor het beheren van gegevens die zijn opgeslagen in de Common Data Service, met (ingebouwde) standaardentiteiten, (door uw organisatie gemaakte) aangepaste entiteiten, of beide.

Wanneer u een app bouwt op basis van de Common Data Service, hoeft u geen verbinding vanuit Microsoft PowerApps te maken, zoals u dat wel doet met gegevensbronnen als SharePoint, Dynamics 365 en Salesforce. U hoeft alleen de entiteiten op te geven die u wilt weergeven, beheren of gebruiken voor beide activiteiten in de app.

  1. Een Common Data Service-database maken. Zie Create a Common Data Service database (Een Common Data Service-database maken) voor meer informatie.
  2. Klik of tik op powerapps.com in de linkernavigatiebalk op Nieuwe app.
  3. Klik of tik in het dialoogvenster dat wordt weergegeven op PowerApps Studio voor internet. (U kunt ook klikken of tikken op PowerApps Studio voor Windows en de instructies volgen voor de installatie van PowerApps Studio voor Windows. Hoewel de onderstaande instructies zijn bedoeld voor PowerApps Studio voor internet, kunnen ze ook worden gebruikt voor de Microsoft Windows-app.)
  4. Klik of tik onder Beginnen met een leeg canvas of een leeg sjabloon op Telefoonindeling op de tegel Lege app.
  5. Als u daarom wordt gevraagd, klikt of tikt u op Overslaan om de zelfstudie over te slaan.
  6. Klik of tik op het tabblad Inhoud.
  7. Klik of tik op Gegevensbronnen.
  8. Klik of tik in het rechterdeelvenster op Gegevensbron toevoegen.
  9. Klik of tik op de Common Data Service die u wilt gebruiken.
  10. Selecteer in de lijst met entiteiten het selectievakje van de entiteiten die u wilt gebruiken, en klik of tik op Verbinden.

De entiteiten die u hebt opgegeven worden weergegeven in de lijst met gegevensbronnen. U kunt nu uw app bouwen zoals wordt beschreven in Een volledig nieuwe app maken.