U kunt aangepaste entiteiten verwijderen, maar u kunt standaardentiteiten niet verwijderen.

  1. Ga naar powerapps.com en vouw de sectie Common Data Service uit en klik of tik op Entiteiten in het linkernavigatiedeelvenster. U kunt de lijst met entiteiten filteren door een of meer tekens in het zoekvak boven aan de lijst te tikken.
  2. Klik of tik in de lijst met entiteiten op de entiteit die u wilt verwijderen en klik of tik vervolgens in de rechterbovenhoek op het prullenbakpictogram.
  3. Klik of tik in het dialoogvenster dat verschijnt op Verwijderen om de entiteit te verwijderen.

Opmerkingen

  • Als u een entiteit verwijdert, verwijdert u zowel de definitie van de entiteit als alle gegevens die de entiteit bevat.
  • Een app kan mogelijk defect raken als u een entiteit verwijdert die in de app wordt gebruikt.
  • Als entiteit A opzoekvelden voor entiteit B bevat, moet u mogelijk eerst entiteit B verwijderen voordat u entiteit A verwijdert.