Gegevens in de ene entiteit zijn vaak gekoppeld aan gegevens in een andere entiteit. Als u bijvoorbeeld een entiteit Klanten en een entiteit Orders hebt, kan de entiteit Orders een opzoekrelatie met de entiteit Klanten hebben om te laten zien welke klant de bestelling heeft geplaatst. U kunt een opzoekveld gebruiken om gegevens uit de entiteit Klanten weer te geven voor de klant die de bestelling heeft geplaatst. Zie het Engelstalige artikel Entity relationships and lookup fields (Entiteitsrelaties en opzoekvelden) voor meer informatie.

Een relatie definiëren

U kunt verschillende typen relaties vanuit de ene entiteit naar de andere (of tussen een entiteit en zichzelf) creëren. Elke entiteit kan een relatie met meer dan één entiteit hebben en elke entiteit kan meer dan één relatie met een andere entiteit hebben. Dit zijn enkele algemene relatietypen:

 • Normaal: dit type relatie bestaat tussen twee entiteiten.

 • Zelf: dit type relatie bestaat tussen een entiteit en zichzelf.

 • Een-op-een: in dit type relatie kan elke record in entiteit A overeenkomen met slechts één record in entiteit B, en vice versa. De huidige versie van Common Data Service ondersteunt dit type relatie niet voor aangepaste entiteiten.

 • Een-op-veel: In dit type relatie kan elke record in entiteit A overeenkomen met meer dan één record in entiteit B, maar elke record in entiteit B kan overeenkomen met slechts één record in entiteit A.

 • Veel-op-veel: in dit type relatie kan elke record in entiteit A overeenkomen met meer dan één record in entiteit B, en vice versa. De huidige versie van Common Data Service biedt geen ondersteuning voor dit type relatie.

Een opzoekrelatie toevoegen

Als u een opzoekrelatie wilt toevoegen aan een entiteit, maakt u een relatie op het tabblad Relaties tabblad en geeft u de entiteit op waarmee u een relatie wilt maken.

 1. Ga naar powerapps.com en vouw de sectie Common Data Service uit en klik of tik op Entiteiten in het linkernavigatiedeelvenster.
 2. Klik of tik in de lijst met entiteiten op een entiteit om de velden ervan weer te geven. U kunt de lijst filteren door een of meer tekens in het zoekvak boven de lijst te typen.
 3. Klik of tik boven in het scherm op Relaties. Op dit tabblad ziet u alle relaties voor de entiteit. Klik op Nieuwe relatie.
 4. Geef op de pagina Relatie maken de gerelateerde entiteit op waarmee u een relatie wilt maken, en geef vervolgens de naam en de weergavenaam van de relatie op.
 5. Klik of tik op Save om de wijzigingen doorvoeren. Er wordt automatisch een zoekveld met dezelfde naam gemaakt.

Een opzoekveld in een app gebruiken

Als u automatisch een app maakt op basis van een entiteit die een opzoekveld bevat, wordt dit veld weergegeven als een samengevouwen vervolgkeuzelijst met gegevens uit het primaire sleutelveld van de entiteit waarnaar wordt verwezen. Als u twee velden wilt zien in de vervolgkeuzelijst wanneer deze wordt uitgevouwen, moet u de velden PrimaryId en een tweede veld van uw keuze toevoegen aan de Standaardopzoekveldgroep van de gerelateerde entiteit van de opzoekrelatie.

Een record met een opzoekrelatie verwijderen

Als entiteit A een opzoekveld naar entiteit B heeft:

 • U kunt elke record in entiteit A zonder enige beperking verwijderen.
 • Als een record in entiteit B overeenkomt met een of meer records in entiteit A, moet u alle overeenkomende records in entiteit A verwijderen voordat u de record in entiteit B kunt verwijderen.

Opmerking: als entiteit B een standaardentiteit is met een bovenliggende relatie met entiteit A en u een record verwijdert uit entiteit A, worden ook alle overeenkomende records uit entiteit B verwijderd.

Zie Velden beheren voor informatie over het verwijderen van een veld.

Volgende stappen