Als u entiteitsgegevens opent in Microsoft Excel, kunt u snel en eenvoudig gegevens weergeven en bewerken met behulp van de Excel-invoegtoepassing van Microsoft PowerApps. Voor de Excel-invoegtoepassing van PowerApps is Microsoft Excel 2016 vereist.

Opmerking: als uw AAD-tenant (Microsoft Azure Active Directory) is geconfigureerd voor het gebruik van ADFS (Active Directory Federation Services), controleer dan of de update van mei 2016 is toegepast, zodat u zich met de Excel-invoegtoepassing op de juiste wijze kunt aanmelden.

Entiteitsgegevens openen in Excel

 1. Ga naar powerapps.com en vouw de sectie Common Data Service uit en klik of tik op Entiteiten in het linkernavigatiedeelvenster. Alle entiteiten worden weergegeven.
 2. Klik op de drie puntjes (...) aan de rechterkant van de entiteit waarin u geïnteresseerd bent.
 3. Klik op Openen in Excel en open de werkmap die is gegenereerd. De werkmap bevat bindende informatie voor de entiteit, een verwijzing naar de omgeving en een verwijzing naar de Excel-invoegtoepassing van PowerApps.
 4. Klik in Excel op Bewerken inschakelen om de Excel-invoegtoepassing van PowerApps uit te kunnen voeren. De Excel-invoegtoepassing wordt uitgevoerd in een deelvenster aan de rechterkant van het Excel-venster.
 5. Als u de Excel- invoegtoepassing van PowerApps voor het eerst uitvoert, klikt u op Deze invoegtoepassing vertrouwen om de Excel-invoegtoepassing uit te kunnen voeren.
 6. Als u wordt gevraagd u aan te melden, klikt u op Aanmelden en meldt u zich aan met dezelfde referenties die u hebt gebruikt voor powerapps.com. De Excel-invoegtoepassing maakt gebruik van een vorige context voor aanmelden en meldt u automatisch aan als dat mogelijk is. Controleer daarom de gebruikersnaam rechtsboven in de Excel-invoegtoepassing.

De gegevens voor de door u gekozen entiteit worden automatisch gelezen. Houd er rekening mee dat de werkmap geen gegevens bevat totdat deze door de Excel-invoegtoepassing worden ingelezen.

Entiteitsgegevens in Excel weergeven en vernieuwen

Nadat de entiteitsgegevens in de werkmap zijn gelezen, kunt u de gegevens altijd bijwerken door in de Excel-invoegtoepassing op Vernieuwen te klikken.

Entiteitsgegevens bewerken in Excel

U kunt de entiteitsgegevens naar wens wijzigen en ze opnieuw publiceren door in de Excel-invoegtoepassing op Publiceren te klikken.

Als u een record wilt bewerken, selecteert u een cel in de werkmap en wijzigt u de waarde ervan.

Voer een van de volgende stappen uit als u een nieuwe record wilt toevoegen:

 • Klik in het werkblad en vervolgens op Nieuw in de Excel-invoegtoepassing.
 • Klik in de laatste rij van het werkblad en druk vervolgens op de Tab-toets totdat de cursor uit de laatste kolom van die rij wordt verplaatst en een nieuwe rij wordt gemaakt.
 • Klik in de rij direct onder het werkblad en begin met het invoeren van gegevens in een cel. Wanneer u de focus buiten die cel verplaatst, wordt het werkblad uitgebreid met de nieuwe rij.

Voer een van de volgende stappen uit als u een nieuwe record wilt verwijderen:

 • Klik met de rechtermuisknop op het rijnummer naast de rij in het werkblad die u wilt verwijderen en klik vervolgens op Verwijderen.
 • Klik met de rechtermuisknop op de rij in het werkblad die u wilt verwijderen en klik vervolgens op Verwijderen > Tabelrijen.

Kolommen toevoegen of verwijderen

Met de ontwerpfunctie kunt u de kolommen aanpassen die automatisch aan het werkblad worden toegevoegd.

 1. Schakel de ontwerpfunctie van de gegevensbron in de Excel-invoegtoepassing in door op de knop Opties (het tandwielsymbool) te klikken en het selectievakje Enable design in te schakelen.
 2. Klik op Design in de Excel-invoegtoepassing. Alle gegevensbronnen worden weergegeven.
 3. Klik naast de gegevensbron op de knop Bewerken (het potloodsymbool).
 4. Pas de lijst naar wens aan in het veld Geselecteerde velden:
  • Als u een veld wilt toevoegen vanuit het veld Beschikbare velden in het veld Geselecteerde velden, klik op het veld en vervolgens op Toevoegen. U kunt ook op het veld dubbelklikken.
  • Als u veld wilt verwijderen uit het veld Geselecteerde velden, klikt u op het veld en vervolgens op Verwijderen. U kunt ook op het veld dubbelklikken.
  • Als u de volgorde van de velden wilt wijzigen, klikt u in het betreffende veld in het veld Geselecteerde velden en vervolgens op Omhoog of Omlaag.
 5. Pas de wijzigingen op de gegevensbron toe door op Bijwerken te klikken en vervolgens op Gereed. Als u een veld (kolom) hebt toegevoegd, klikt u op Vernieuwen om een bijgewerkte set gegevens op te halen.

Problemen oplossen

Bepaalde problemen kunnen worden opgelost via een paar eenvoudige stappen.

 • Als u tijdens het laden van de metagegevens een bericht krijgt met de tekst 'Forbidden', dan betekent dat dat het account waarmee bij de Excel-invoegtoepassing is aangemeld, geen rechten heeft om de betreffende Common Data Service-database te gebruiken. U kunt dit probleem oplossen door te controleren of de juiste gebruikersnaam rechtsboven in de Excel-toepassing wordt weergegeven. Klik zo nodig op de gebruikersnaam rechtsboven in de Excel-invoegtoepassing, meld u af en meld u opnieuw aan.
 • Als tijdens het aanmeldingsproces een lege webpagina wordt geopend, dan is ADFS voor het account vereist, maar de versie van Excel waarin de invoegtoepassing wordt uitgevoerd, is niet recent genoeg om een aanmeldingsdialoogvenster te kunnen laden. Werk zo nodig de versie van Excel bij die u gebruikt. Als u de Excel-versie wilt bijwerken, gebruikt u het Office-implementatieprogramma om van het uitgestelde kanaal naar het huidige kanaal te gaan.

Als u een probleem ondervindt dat hier niet wordt beschreven, neemt u dan contact met ons op via de ondersteuningspagina.

Volgende stappen