Zoals uitvoerig wordt beschreven in het artikel Delegering, vindt delegering plaats als PowerApps de verwerking van gegevens overdraagt aan de gegevensbron in plaats van gegevens over te brengen naar de app om ze daar lokaal te verwerken.

Delegering wordt alleen ondersteund voor tabelgegevensbronnen. Deze lijst vermeldt de verschillende tabelgegevensbronnen en geeft aan of ze ondersteuning bieden voor delegering. Meer details vindt u in de volgende sectie.

 • Common Data Service - Ja
 • SharePoint - Ja
 • SQL Server - Ja
 • Dynamics 365 - Ja
 • Salesforce - Ja
 • Excel - Binnenkort
 • Dynamics 365 for Operations - Nog niet
 • Dynamics 365 for Financials - Nog niet
 • Dynamics NAV - Nog niet
 • Google Sheets - Nog niet

Er worden regelmatig nieuwe tabelgegevensbronnen met ondersteuning voor delegering toegevoegd.

In dit document vindt u de huidige status van ondersteunde delegering per gegevensbron.

Vereisten

 • Bekend zijn met de inhoud van het artikel Delegering.

Lijst met gegevensbronnen en ondersteunde delegering

Deze lijst met gegevensbronnen en delegeerbare functies en predicaten wordt regelmatig bijgewerkt met de actuele status van ondersteuning voor delegering in PowerApps.

Delegeerbare functies op hoogste niveau

  Common Data Service SharePoint SQL Server Dynamics 365 Salesforce
Average Nee Nee Ja Nee Nee
Filter Ja Ja Ja Ja Ja
LookUp Ja Ja Ja Ja Ja
Max. Nee Nee Ja Nee Nee
Min Nee Nee Ja Nee Nee
Search Ja1 Nee Ja Ja Ja
Sorteren Ja Ja Ja Ja Ja
SorterenOpKolommen Ja Ja Ja Ja Ja
Sum Nee Nee Ja Nee Nee

1Alleen voor tekenreeksvelden

Delegeerbare predicaten van Filter en LookUp

  Common Data Service SharePoint SQL Server Dynamics 365 Salesforce
Not Ja Nee Ja Ja Ja
IsBlank Nee Nee Ja Ja Nee
TrimEnds Nee Nee Ja Nee Nee
Len Nee Nee Ja Nee Nee
+, - Nee Nee Ja Nee Nee
<, <=, =, <>, >, >= Ja Ja (alleen =) Ja Ja Ja
And (&&), Or (||), Not (!) Ja2 Ja (behalve Not(!)) Ja Ja Ja
in Nee Nee Ja Nee Ja
StartsWith Nee Ja Nee Nee Nee

2Alleen voor operatoren. Functie And/Or/Not niet gedelegeerd.