In dit artikel wordt beschreven hoe u een app verwijdert uit uw PowerApps-account en uit de accounts van iedereen met wie de app is gedeeld.

Een app uit uw account verwijderen

 1. Open powerapps.com en klik of tik in de linkernavigatiebalk op Apps.

 2. (optioneel) In de linkerbovenhoek kunt u de lijst met apps filteren, zodat alleen uw eigen apps worden weergegeven, of alleen de apps waaraan u hebt bijgedragen.

  Opmerking: Als de app die u wilt verwijderen niet wordt weergegeven, controleer dan of u zich in de juiste omgeving bevindt.

 3. Klik of tik aan de rechterkant op het pictogram Details voor de app die u wilt verwijderen.

 4. Klik of tik in de rechterbovenhoek op het prullenbakpictogram om de app te verwijderen.

  Opmerking: U kunt een app alleen verwijderen als u de machtiging Inzender hebt voor de app.

 5. Klik of tik in het dialoogvenster dat verschijnt op Uit de cloud verwijderen.

  Belangrijk: Met deze actie wordt deze app niet alleen permanent verwijderd uit uw account, maar ook uit de accounts van alle gebruikers met wie deze app is gedeeld.

Meer bronnen

Een app delen
Naam en tegel van app wijzigen
Een vorige versie van een app herstellen