Als u meerdere omgevingen hebt gemaakt om de ontwikkeling van uw database en apps te ondersteunen, moet u wijzigingen uitwisselen tussen omgevingen. U kunt Resources exporteren en Resources importeren gebruiken om resources te verplaatsen tussen omgevingen.

Waarom meerdere omgevingen gebruiken?

Elke omgeving bevat resources, zoals entiteiten, stromen en apps, die u maakt of wijzigt tijdens het ontwikkelingsproces.

Meestal vindt de ontwikkeling plaats in de omgeving die ook wordt gebruikt door de eindgebruikers van de organisatie. Deze omgeving wordt ook wel de standaardomgeving omgeving genoemd. Het is relatief gemakkelijk om wijzigingen van resources in dezelfde omgeving te beheren. U valideert de wijzigingen om er zeker van te zijn dat alle essentiële bedrijfsprocessen en toepassingen werken en vervolgens publiceert u de app.

Soms worden er verschillende omgevingen gebruikt voor ontwikkelen en testen. Wijzigingen worden dan overgebracht naar de standaardomgeving wanneer ze klaar zijn voor gebruik door eindgebruikers. Er zijn verschillende redenen waarom u afzonderlijke omgevingen kunt gebruiken. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat u een afzonderlijke omgeving hebt gebruikt bij de eerste evaluatie van het systeem. Een andere mogelijkheid is dat u het risico wilt beperken van het doorvoeren van wijzigingen in de standaardomgeving. Afzonderlijke omgevingen bieden isolatie, omdat u de wijzigingen aanbrengt in een omgeving die niet de standaardomgeving is. Afhankelijk van de omvang van de risico's, kunt u nog een extra faseringsomgeving inrichten. In dit geval hebt u een ontwikkelingsomgeving, een faseringsomgeving en een standaardomgeving.

Wijzigingen van resources uitwisselen

U verplaatst resources via afzonderlijke processen voor exporteren en importeren met behulp van een pakketbestand (.zip). Het pakketbestand wordt geëxporteerd, lokaal opgeslagen, verzonden naar de beheerder van de doelomgeving en vervolgens geïmporteerd in de doelomgeving. Het importproces wordt vaak gevolgd door een validatieproces om er zeker van te zijn dat alle essentiële bedrijfsprocessen nog werken.

De functionaliteit voor zowel het importeren als exporteren van resources is beschikbaar in sectie Omgevingen van het beheercentrum. U importeert en exporteert resources voor de geselecteerde omgeving.

Resources exporteren

Het exportpakket bevat alle wijzigingen van entiteiten en selectielijsten. We zijn bezig om ook ondersteuning te bieden voor het exporteren van andere resourcetypen, zoals apps, stromen, rollen en connectors. Met deze optie kunt u inhoud van de ene naar de andere omgeving verplaatsen.

 1. Klik in het linkernavigatiedeelvenster van het beheercentrum op Omgevingen.
 2. Selecteer de bronomgeving.
 3. Klik in de rechterbovenhoek op Resources exporteren.
 4. Kies de resources waarmee u wilt beginnen:
  1. Selecteer het tabblad dat overeenkomt met een resourcetype dat u wilt selecteren, zoals Entiteiten.
  2. Selecteer alle resources onder het type door op het selectievakje in de koptekst te klikken of selecteer afzonderlijke resources.
  3. Klik op Volgende.
 5. Neem zo nodig gerelateerde resources op:
  1. Als we gerelateerde resources ontdekken, zullen we u een vooraf geselecteerde lijst presenteren.
  2. Sluit alle gerelateerde resources uit door op het selectievakje in de koptekst te klikken of vink afzonderlijke resources uit.
  3. Klik op Volgende.
 6. Voeg een Naam toe voor het geëxporteerde pakket.
 7. U kunt eventueel configuratieacties aanpassen die tijdens het importeren van resources moeten worden uitgevoerd:
  1. Klik voor elke resource op Importinstellingen om een dialoogvenster weer te geven.
  2. Selecteer de configuratieactie die u standaard wilt laten uitvoeren als dit pakket wordt geïmporteerd
  3. Klik op Opslaan.
 8. Klik op Exporteren.
 9. Sla het pakketbestand in lokale opslag op als het exporteren is voltooid.

U kunt ook op Alle resources selecteren op de pagina voor het selecteren van resources klikken om alle resources van alle ondersteunde typen in het definitieve pakket op te nemen en direct naar de pagina voor het exporteren van het eindresultaat te gaan.

Resources importeren

De eerste stap bestaat uit het selecteren van een pakketbestand dat is geëxporteerd uit de bronomgeving. Tijdens het importproces wordt het pakket gevalideerd, geanalyseerd en geïmporteerd.

 1. Klik in het navigatiedeelvenster van het beheercentrum op Omgevingen.
 2. Selecteer de doelomgeving.
 3. Klik in de rechterbovenhoek op Resources importeren.
 4. Klik op Uploaden en blader naar een pakketbestand in de lokale opslag.
 5. Klik op Volgende naar de laatste pagina voor het importeren te gaan.
 6. Fouten en waarschuwingen voor het valideren van het importproces oplossen:
  1. Kijk of er waarschuwingen of fouten zijn. Deze worden aangeduid door het pictogram links naast de Naam van een resource.
  2. Klik op het veld Importinstellingen of op het pictogram onder Actie voor meer informatie.
  3. Selecteer een geschikte actie voor de importinstellingen.
  4. Het geïmporteerde pakket wordt automatisch opnieuw gevalideerd.
 7. Ga naar Importeren als er geen fouten zijn.

Als het pakket slechts gedeeltelijk wordt toegepast, ziet u een foutbericht waarin wordt beschreven wat er wel en wat er niet is geïmporteerd.

Resourcetypen

Tijdens het ontwikkelingsproces kunnen er allerlei typen resources worden gewijzigd. Als u bijvoorbeeld een app bijwerkt, worden er misschien verschillende entiteiten of verbindingen toegevoegd, verwijderd of bijgewerkt. Wijzigingen van sommige resourcetypen (niet allemaal) kunnen worden uitgewisseld tussen omgevingen. In de volgende secties wordt beschreven welke typen resources u kunt verplaatsen.

Entiteiten, selectielijsten

U kunt entiteiten en selectielijsten als volgt exporteren en importeren:

 • Standaardentiteiten - Alleen aanpassingen worden verplaatst tussen omgevingen. (U kunt de standaardvelden van standaardentiteiten niet wijzigen.)
 • Aangepaste entiteiten: aangepaste entiteiten worden verplaatst tussen omgevingen.
 • Aangepaste selectielijsten: aangepaste selectielijsten worden verplaatst tussen omgevingen.

Gegevens

Het is niet mogelijk om databasegegevens tijdens het exporteren en importeren van resources te verplaatsen. Als gegevens wilt verplaatsen, kunt u Microsoft Excel gebruiken. Zie Gegevens importeren of exporteren voor meer informatie.