Statistische functies die een groep getallen samenvatten.

Beschrijving

De functie Average berekent het gemiddelde, of rekenkundig gemiddelde, van de argumenten.

De functie Max zoekt de maximumwaarde.

De functie Min zoekt de minimumwaarde.

De functie Sum berekent de som van de argumenten.

De functie StdevP berekent de standaarddeviatie van de argumenten.

De functie VarP berekent de afwijking van de argumenten.

U kunt de waarden voor deze functies als volgt opgeven:

  • Afzonderlijke argumenten. Sum( 1, 2, 3 ) retourneert bijvoorbeeld 6.
  • Een tabel en een formule om toe te passen op die tabel. De statistische waarde wordt berekend op basis van de waarden van de formule voor elke record.

Velden van de record die op dat moment wordt verwerkt, zijn beschikbaar in de formule. U kunt deze velden gewoon bij naam noemen, net als met andere waarden. U kunt in de hele app ook naar eigenschappen van besturingselementen en andere waarden verwijzen. Voor meer informatie bekijkt u de volgende voorbeelden en Werken met een recordbereik.

Deze functies worden alleen op numerieke waarden toegepast. Andere typen waarden, zoals tekenreeksen of records, worden genegeerd. Gebruik de functie Value om een tekenreeks naar een getal te converteren.

De functies Average, Max, Min en Sum kunnen worden gedelegeerd wanneer ze worden gebruikt in combinatie met een gegevensbron die het delegeren van deze functies ondersteunt. StdevP en VarP kunnen voor geen enkele gegevensbron worden overgedragen. Als de delegering niet wordt ondersteund, wordt alleen het eerste gedeelte van de gegevens opgehaald, waarna de functie lokaal wordt toegepast. Het resultaat geeft daardoor mogelijk geen volledig beeld. U ziet tijdens het maken van de app een blauwe stip om u te herinneren aan deze beperking, zodat u waar mogelijk nog kunt overschakelen naar delegeerbare alternatieven. Zie Overzicht van delegeren voor meer informatie.

Syntaxis

Average( NumericalFormula1, [ NumericalFormula2, ... ] )
Max( NumericalFormula1, [ NumericalFormula2, ... ] )
Min( NumericalFormula1, [ NumericalFormula2, ... ] )
Sum( NumericalFormula1, [ NumericalFormula2, ... ] )
StdevP( NumericalFormula1, [ NumericalFormula2, ... ] )
VarP( NumericalFormula1, [ NumericalFormula2, ... ] )

  • NumericalFormula(s) - vereist. Numerieke waarden waarop de bewerking wordt toegepast.

Average( Table, NumericalFormula )
Max( Table, NumericalFormula )
Min( Table, NumericalFormula )
Sum( Table, NumericalFormula )
StdevP( Table, NumericalFormula )
VarP( Table, NumericalFormula )

  • Tabel - vereist. De tabel waarop de bewerking wordt toegepast.
  • NumericalFormula - vereist. De formule die moet worden geëvalueerd voor elke record. Het resultaat van deze formule wordt gebruikt voor de aggregatie. U kunt kolommen van de tabel in de formule gebruiken.

Voorbeelden

Stap voor stap

Stel dat u een gegevensbron met de naam Verkoop hebt met een kolom KostenPerEenheid en een kolom VerkochteEenheden en u de eigenschap Text van een label instelt op deze functie:
Sum(Verkoop, KostenPerEenheid * VerkochteEenheden)

Het label toont de totale verkoop door de waarden in die kolommen voor elke record te vermenigvuldigen en vervolgens de resultaten van alle records op te tellen:
Totale verkoop berekenen met aantal verkochte eenheden en kosten per eenheid

Een ander voorbeeld: stel dat u schuifregelaars hebt met de naam Schuifregelaar1, Schuifregelaar2 en Schuifregelaar3 en een label waarvan de eigenschap Text is ingesteld op deze formule:
Sum(Schuifregelaar1.Value, Schuifregelaar2.Value, Schuifregelaar3.Value)

Het label toont de som van alle waarden waarop de schuifregelaars zijn ingesteld.