Hiermee wordt een tekencode naar een tekenreeks vertaald.

Beschrijving

De functie Char retourneert een tekenreeks met het juiste ASCII-teken voor uw platform.

Syntaxis

Char( CharacterCode )

  • CharacterCode - vereist. ASCII-tekencode om te vertalen.

Voorbeelden

Formule Beschrijving Resultaat
Char( 65 ) Retourneert het teken dat overeenkomt met de ASCII-code 65. A
Char( 105 ) Retourneert het teken dat overeenkomt met de ASCII-code 105. i
Char( 35 ) Retourneert het teken dat overeenkomt met de ASCII-code 35. #