Haalt informatie op over de kalender en klok voor de huidige landinstelling.

Beschrijving

De functies Calendar en Clock halen informatie op over de huidige landinstelling.

U kunt deze functies gebruiken om datums en tijden weer te geven in de taal van de huidige gebruiker. De tabellen met één kolom die worden geretourneerd door de functies Calendar en Clock kunnen rechtstreeks worden gebruikt met de eigenschap Items van de besturingselementen voor vervolgkeuzelijst en lijstvak.

Functie Beschrijving
Calendar.MonthsLong() Tabel met één kolom met de volledige naam van elke maand, beginnend met "Januari".
Calendar.MonthsShort() Tabel met één kolom met de afgekorte naam van elke maand, beginnend met "Jan" voor januari.
Calendar.WeekdaysLong() Tabel met één kolom met de volledige naam van elke weekdag, beginnend met "Zondag".
Calendar.WeekdaysShort() Tabel met één kolom met de volledige naam van elke weekdag, beginnend met "Zo" voor zondag.
Clock.AmPm() Tabel met één kolom met de lange aanwijzingen met "AM" en "PM" in hoofdletters. Als de taal gebruikmaakt van een 24-uurs klok, is de tabel leeg.
Clock.AmPmShort() Tabel met één kolom met de korte aanduidingen "A" en "P" in hoofdletters. Als de taal gebruikmaakt van een 24-uurs klok, is de tabel leeg.
Clock.IsClock24() Booleaanse waarde die aangeeft of een 24-uurs klok wordt gebruikt op deze locatie.

Gebruik de functie Text om datum- en tijdwaarden in te delen met behulp van dezelfde informatie. De functie Language retourneert de huidige taal- en regiocode.

Syntaxis

Calendar.MonthsLong()

Calendar.MonthsShort()

Calendar.WeekdaysLong()

Calendar.WeekdaysShort()

Clock.AmPm()

Clock.AmPmShort()

Clock.IsClock24()

Voorbeelden

  1. Voeg een besturingselement voor de vervolgkeuzelijst in.

  2. Stel de formule voor de eigenschap Items in op:

    • Calendar.MonthsLong()
  3. Gebruikers van uw app kunnen nu in hun eigen taal een maand selecteren. MonthsLong kan worden vervangen door een van de tabellen met één kolom die worden geretourneerd door Calendar om kiezers voor weekdag en tijd te maken.

In de Verenigde Staten, waar Language "en-US" retourneert, wordt het volgende geretourneerd door de functie Calendar:

Formule Beschrijving Resultaat
Calendar.MonthsLong() De geretourneerde waarde bevat de volledige naam van elke maand, beginnend met "Januari". [ "Januari","Februari", "Maart", "April", "Mei", "Juni", "Juli", "Augustus", "September", "Oktober", "November", "December" ]
Calendar.MonthsShort() De geretourneerde waarde bevat de afgekorte naam van elke maand, beginnend met januari. [ "Jan", "Feb", "Mrt", "Apr", "Mei", "Jun", "Jul", "Aug", "Sep", "Okt", "Nov", "Dec" ]
Calendar.WeekdaysLong() De geretourneerde waarde bevat de volledige naam van elke weekdag, beginnend met "Zondag". [ "Zondag", "Maandag", "Dinsdag", "Woensdag", "Donderdag", "Vrijdag", "Zaterdag" ]
Calendar.WeekdaysShort() De geretourneerde waarde bevat de afgekorte naam van elke weekdag, beginnend met zondag. ["Zo", "Ma", "Di", "Wo", "Do", "Vrij", "Za"]
Clock.AmPm() Deze taal gebruikt een 12-uurs klok. De geretourneerde waarde bevat de volledige aanwijzingen met AM en PM in hoofdletters. [ "AM", "PM" ]
Clock.AmPmShort() Deze taal gebruikt een 12-uurs klok. De geretourneerde waarde bevat de afgekorte aanwijzingen met am en pm in kleine letters. [ "A", "P" ]
Clock.IsClock24() Deze taal gebruikt een 12-uurs klok. false