Voegt afzonderlijke tekenreeksen of tekst en tekenreeksen samen in tabellen.

Beschrijving

De functie Concat voegt de resultaten samen van een formule die is toegepast op alle records van een tabel, wat resulteert in een enkele tekenreeks. Gebruik deze functie om een overzicht van de tekenreeksen van een tabel te maken, zoals de functie Sum doet voor getallen.

Velden van de record die op dat moment wordt verwerkt, zijn beschikbaar in de formule. U kunt deze velden gewoon bij naam noemen, net als met andere waarden. U kunt in de hele app ook naar eigenschappen van besturingselementen en andere waarden verwijzen. Voor meer informatie bekijkt u de volgende voorbeelden en Werken met een recordbereik.

Gebruik de functie Split om een tekenreeks te splitsen in een tabel met subtekenreeksen.

De functie Concatenate voegt afzonderlijke tekenreeksen en een tabel met één kolom met tekenreeksen samen. Als u deze functie op afzonderlijke tekenreeksen toepast, heeft deze functie een vergelijkbare uitwerking als de & operator. U kunt een formule gebruiken die de functie ShowColumns bevat om een tabel met één kolom te maken vanuit een tabel met meerdere kolommen.

Syntaxis

Concat( Table, Formula )

 • Tabel - vereist. De tabel waarop de bewerking wordt toegepast.
 • Formule - vereist. De formule om toe te passen op alle records van de tabel.

Concatenate( String1 [, String2, ...] )

 • String(s) - vereist. Een combinatie van afzonderlijke tekenreeksen of een tabel met één kolom met tekenreeksen.

Voorbeelden

Concat

 1. Voeg een besturingselement van het type Button toe en stel de bijbehorende eigenschap OnSelect in op deze formule:

  Collect(Producten, {Snaar:"Viool", Blaas:"Trombone", Slag:"Bongo"}, {Snaar:"Cello", Blaas:"Trompet", Slag:"Tamboerijn"})

 2. Druk op F5, klik op de knop en druk op Esc om terug te keren naar de ontwerpwerkruimte.

 3. Voeg een besturingselement van het type Label toe en stel de eigenschap Text in op deze formule:

  Concat(Producten, Snaar & " ")

  Het label toont Viool Cello.

Samenvoegen

 1. Voeg een besturingselement van het type Tekstinvoer toe en geef het de naam Auteurnaam.

 2. Voeg een besturingselement van het type Label toe en stel de eigenschap Text in op deze formule:
  Concatenate("Door ", Auteurnaam.Tekst)

 3. Typ uw naam in Auteurnaam.

  Het label toont Door gevolgd door uw naam.

Als u een tabel Werknemers hebt met een kolom Voornaam en een kolom Achternaam, voegt deze formule de gegevens in elke rij van deze kolommen samen.
Concatenate(Werknemers.Voornaam, " ", Werknemers.Achternaam)