Biedt informatie over een gegevensbron.

Overzicht

Gegevensbronnen kunnen een schat aan informatie bieden om de gebruikerservaring te optimaliseren.

U kunt informatie op het niveau van de kolom gebruiken om gebruikersinvoer te valideren en direct feedback te geven aan de gebruiker voordat u de functie Patch gebruikt. De functie Validate maakt gebruik van dezelfde informatie.

U kunt informatie op het niveau van de gegevensbron gebruiken om bijvoorbeeld knoppen Bewerken en Nieuw uit te schakelen of te verbergen voor gebruikers die geen machtigingen hebben om records te bewerken en te maken.

Gegevensbronnen variëren in de hoeveelheid informatie die ze leveren en soms leveren ze deze informatie helemaal niet. Verzamelingen leveren geen informatie. Als een stukje informatie niet is opgegeven, wordt er een standaardwaarde gebruikt of wordt leeg geretourneerd.

Beschrijving

Kolominformatie

U kunt DataSourceInfo gebruiken om informatie op te halen over een bepaalde kolom van een gegevensbron:

Informatieargument Resultaattype Beschrijving
DataSourceInfo.DisplayName Tekenreeks Weergavenaam voor de kolom. Als er geen weergavenaam is gedefinieerd, wordt de naam van de kolom geretourneerd.
DataSourceInfo.MaxLength Getal Maximumaantal tekens dat de kolom kan bevatten. Alleen van toepassing op kolommen met tekenreeksen. Als er geen maximum is ingesteld, wordt leeg geretourneerd.
DataSourceInfo.MaxValue Getal Maximale numerieke waarde die een kolom kan bevatten. Alleen van toepassing op kolommen die getallen bevatten. Als er geen maximum is ingesteld, wordt leeg geretourneerd.
DataSourceInfo.MinValue Getal Minimale numerieke waarde die een kolom kan bevatten. Alleen van toepassing op kolommen die getallen bevatten. Als er geen minimum is ingesteld, wordt leeg geretourneerd.
DataSourceInfo.Required Booleaans Is er een waarde vereist voor deze kolom? Als het niet is ingesteld door de gegevensbron, wordt false geretourneerd.

Het derde argument is de naam van een kolom als een tekenreeks. Bijvoorbeeld: de kolom Telefoonnummer in de verzameling Mensen wordt doorgegeven als "Telefoonnummer", inclusief de dubbele aanhalingstekens.

Informatie over de gegevensbron

U kunt ook DataSourceInfo gebruiken om informatie over een gegevensbron als geheel op te halen:

Informatieargument Resultaattype Beschrijving
DataSourceInfo.AllowedValues Booleaans Welke typen machtigingen kunnen aan gebruikers worden verleend voor deze gegevensbron? Als de typen niet zijn ingesteld door de gegevensbron, wordt blank geretourneerd.
DataSourceInfo.CreatePermission Booleaans Heeft de huidige gebruiker rechten om records te maken in deze gegevensbron? Als het niet is ingesteld door de gegevensbron, wordt true geretourneerd.
DataSourceInfo.DeletePermission Booleaans Heeft de huidige gebruiker rechten om records te verwijderen in deze gegevensbron? Als het niet is ingesteld door de gegevensbron, wordt true geretourneerd.
DataSourceInfo.EditPermission Booleaans Heeft de huidige gebruiker rechten om records te bewerken in deze gegevensbron? Als het niet is ingesteld door de gegevensbron, wordt true geretourneerd.
DataSourceInfo.ReadPermission Booleaans Heeft de huidige gebruiker rechten om records te lezen in deze gegevensbron? Als het niet is ingesteld door de gegevensbron, wordt true geretourneerd.

Syntaxis

DataSourceInfo( DataSource, Information, ColumnName )

 • DataSource - vereist. De gegevensbron die moet worden gebruikt.
 • Information - vereist. Het type informatie dat u wilt ophalen.
 • ColumnName - optioneel. Voor informatie op kolomniveau, de naam van de kolom als een tekenreeks. De kolom Telefoonnummer wordt doorgegeven als "Telefoonnummer", inclusief de dubbele aanhalingstekens. Het argument ColumnName kan niet worden gebruikt voor informatie op het niveau van de gegevensbron.

  Opmerking: Vervang elke spatie in SharePoint- en Excel-gegevensbronnen met kolomnamen met spaties door '_x0020_'. Geef 'Naam kolom' bijvoorbeeld op als 'Naam_x0020_kolom'.

Voorbeelden

Voor de voorbeelden in dit gedeelte wordt de gegevensbron IJs gebruikt:

De gegevensbron levert ook deze informatie:

 • De weergavenaam voor Hoeveelheid is "Hoeveelheid in voorraad".
 • De maximale lengte van Smaak is 30 tekens.
 • De kolom Smaak moet een waarde bevatten. De kolom Hoeveelheid is niet vereist.
 • De minimale Hoeveelheid is 0.
 • De maximale Hoeveelheid is 100.
 • De huidige gebruiker kan de records van de gegevensbron IJs lezen en bewerken maar kan geen records maken of verwijderen.
Formule Beschrijving Resultaat
DataSourceInfo( IJs, DataSourceInfo.DisplayName, "Hoeveelheid" ) Retourneert de weergavenaam voor de kolom Hoeveelheid van de gegevensbron IJs. "Hoeveelheid in voorraad"
DataSourceInfo( IJs, DataSourceInfo.MaxLength, "Smaak" ) Retourneert de maximale lengte van de tekenreeks voor de kolom Smaak van de gegevensbron IJs. 30
DataSourceInfo( IJs, DataSourceInfo.Required, "Smaak" ) Is de kolom Smaak van de gegevensbron IJs vereist? true
DataSourceInfo( IJs, DataSourceInfo.Required, "Hoeveelheid" ) Is de kolom Hoeveelheid van de gegevensbron IJs vereist? false
DataSourceInfo( IJs, DataSourceInfo.MaxValue, "Hoeveelheid" ) Retourneert de maximale numerieke waarde voor de kolom Hoeveelheid van de gegevensbron IJs. 100
DataSourceInfo( IJs, DataSourceInfo.MinValue, "Hoeveelheid" ) Retourneert de minimale numerieke waarde voor de kolom Hoeveelheid van de gegevensbron IJs. 0
DataSourceInfo( IJs, DataSourceInfo.ReadPermission) Kan de huidige gebruiker records lezen in de gegevensbron IJs? true
DataSourceInfo( IJs, DataSourceInfo.EditPermission) Kan de huidige gebruiker records bewerken in de gegevensbron IJs? true
DataSourceInfo( IJs, DataSourceInfo.CreatePermission) Kan de huidige gebruiker records maken in de gegevensbron IJs? false
DataSourceInfo( IJs, DataSourceInfo.DeletePermission) Kan de huidige gebruiker records verwijderen van de gegevensbron IJs? false