Voegt toe aan datum/tijd-waarden of vindt het verschil tussen datum/tijd-waarden.

Beschrijving

De functie DateAdd voegt dagen, maanden, kwartalen of jaar toe aan een datum/tijd-waarde. Het resultaat is een nieuwe datum/tijd-waarde.

De functie DateDiff retourneert het verschil tussen twee datum/tijd-waarden in dagen, maanden, kwartalen of jaar. Het resultaat is een getal.

Beide functies gebruiken standaard dagen als eenheid.

Zie ook Werken met datums en tijden voor meer informatie.

Syntaxis

DateAdd( DateTime, Addition [, Units ] )

 • DateTime - vereist. De datum/tijd-waarde waarop de bewerking wordt toegepast.
 • Addition - vereist. Aantal om toe te voegen aan de DateTime in eenheden.
 • Units - optioneel. Days, Months, Quarters of Years. Indien u niks opgeeft, wordt Days gebruikt.

DateDiff( StartDateTime, EndDateTime [, Units ] )

 • StartDateTime - vereist. Datum/tijd-waarde voor start.
 • EndDateTime - vereist. Datum/tijd-waarde voor einde.
 • Units - optioneel. Days, Months, Quarters of Years. Indien u niks opgeeft, wordt Days gebruikt.

Voorbeelden

Als het vandaag 15 juli 2013 zou zijn, zou het volgende gebeuren:

 • DateAdd(Now(), 3) retourneert 18-7-2013.
 • DateAdd(Today(), 1, Days) en DateAdd(Today(), 1) retourneren beide 16-7-2013.
 • DateAdd(Today(), 1, Months) retourneert 15-8-2013.
 • DateDiff(Now(), DateValue("1/1/2014")) en DateDiff(Now(), DateValue("1/1/2014"), Days) retourneren beide 170 dagen.
 • DateDiff(Now(), DateValue("1/1/2014"), Months) retourneert 6 maanden.