Hiermee kunt u een datum, tijd of beide in een tekenreeks converteren naar een datum/tijd-waarde.

Beschrijving

De functie DateValue converteert een tekenreeks met een datum (bijvoorbeeld "10/01/2014") naar een datum/tijd-waarde.

De functie TimeValue converteert een tekenreeks met een tijd (bijvoorbeeld "12:15 PM") naar een datum/tijd-waarde.

De functie DateTimeValue converteert een tekenreeks met een datum en tijd (bijvoorbeeld "January 10, 2013 12:13 AM") naar een datum/tijd-waarde.

De functie DateValue negeert alle tijdinformatie in de datumreeks, en de functie TimeValue negeert alle datuminformatie in de tijdreeks.

De gebruikte taal is standaard die van de huidige gebruiker, maar u kunt dit overschrijven om ervoor te zorgen dat tekenreeksen correct worden geïnterpreteerd. "10/1/1920" wordt bijvoorbeeld geïnterpreteerd als 1 oktober in "en" en als 10 januari in "fr".

Datums moeten in een van de volgende indelingen staan:

 • MM/DD/JJJJ
 • DD/MM/JJJJ
 • DD mnd JJJJ
 • Maand DD, JJJJ

Zie de functiesDate en Time om datum, maand en jaar en uur, minuut en seconde van numerieke componenten te converteren.

Zie ook Werken met datums en tijden voor meer informatie.

Als u getallen wilt converteren, gebruikt u de functie Value.

Syntaxis

DateValue( String [, Language ])
DateTimeValue( String [, Language ])
TimeValue( String [, Language ])

 • String - vereist. Een tekenreeks die een datum, tijd of combinatie van datum en tijd bevat.
 • Language - optioneel. Een taaltekenreeks, zoals wordt geretourneerd door de eerste twee tekens uit de functie Language. Indien niet opgegeven, wordt de taal van de huidige gebruiker gebruikt.

Voorbeelden

DateValue

U typt 11/10/2014 in een besturingselement voor tekstinvoer met de naam Startdatum en stelt vervolgens de eigenschap Text van een label in op deze functie:

 • Text(DateValue(Startdatum.Text), DateTimeFormat.LongDate)

  Het label toont Saturday, October 11, 2014 als uw computer is ingesteld op de landinstelling en.

  Opmerking: u kunt met de DateTimeFormat-parameter verschillende andere opties dan LongDateTime gebruiken. Als u een lijst van deze opties wilt weergeven, typt u de parameter onmiddellijk gevolgd door een uitroepteken in het functievak.

 • Text(DateValue(Startdatum.Text), "fr"), DateTimeFormat.LongDate)

  Het label toont maandag 10 november 2014.

Als u hetzelfde deed op 20 oktober 2014:

 • DateDiff(DateValue(Startdatum.Text), Vandaag())

  Als uw computer is ingesteld op de taal en, toont het label 9, wat het aantal dagen tussen 11 oktober en 20 oktober aangeeft. De functie DateDiff kan ook het verschil in maanden, kwartalen of jaar tonen.

DateTimeValue

U typt 10/11/2014 1:50:24.765 PM in een besturingselement voor tekstinvoer met de naam Start en stelt vervolgens de eigenschap Text van een label in op deze functie:

 • Text(DateTimeValue(Start.Text), DateTimeFormat.LongDateTime)

  Het label toont Saturday, October 11, 2014 1:50:24 PM als uw computer is ingesteld op de landinstelling "en".

  Opmerking: u kunt met de DateTimeFormat-parameter verschillende andere opties dan LongDateTime gebruiken. Als u een lijst van deze opties wilt weergeven, typt u de parameter onmiddellijk gevolgd door een uitroepteken in het functievak.

 • Text(DateTimeValue(Start.Text, "fr"), DateTimeFormat.LongDateTime)

  Het label toont Monday, November 10, 2014 1:50:24 PM.

 • Text(DateTimeValue(Start.Text), "dddd, mmmm dd, yyyy hh:mm:ss.fff AM/PM")

  Het label toont Saturday, October 11, 2014 01:50:24:765 PM als uw computer is ingesteld op de landinstelling en.

  Als u de tijd wilt afronden naar de dichtstbijzijnde tiende of honderdste van een seconde, voert u in de formule hh:mm:ss.f of hh:mm:ss.ff in.

TimeValue

Noem een besturingselement voor tekstinvoer FinishedAt en stel de eigenschap Text van een label in op deze functie:

Als(TimeValue(FinishedAt.Text)<TimeValue("5:00:00.000 PM"), "Gehaald!", "Te laat!")

 • Als u 4:59:59.999 PM typt in het besturingselement FinishedAt toont het label "Gehaald!"

 • Als u 5:00:00.000 PM typt in het besturingselement FinishedAt toont het label "Te laat!"