Geeft een overzicht van de records in een tabel en verwijdert dubbele gegevens.

Beschrijving

De functie Distinct evalueert een formule voor elke record van een tabel. Distinct retourneert een tabel met één kolom die de resultaten bevat, waaruit dubbele waarden zijn verwijderd.

Velden van de record die op dat moment wordt verwerkt, zijn beschikbaar in de formule. U kunt deze velden gewoon bij naam noemen, net als met andere waarden. U kunt in de hele app ook naar eigenschappen van besturingselementen en andere waarden verwijzen. Voor meer informatie bekijkt u de volgende voorbeelden en Werken met een recordbereik.

Syntaxis

Distinct( Table, Formula )

  • Tabel - vereist. De tabel om te evalueren.
  • Formule - vereist. De formule die moet worden geëvalueerd voor elke record.

Voorbeeld

Als u een tabel Werknemers hebt met een kolom Afdeling, toont deze functie elke unieke afdelingsnaam in die kolom, ongeacht hoe vaak elke naam in de kolom voorkomt:

Distinct(Werknemers, Afdeling)