Hiermee codeert en decodeert u tekenreeksen.

Beschrijving

De functie EncodeUrl codeert een URL-reeks, waarbij niet-alfanumerieke tekens worden vervangen door % en een hexadecimaal nummer.

De functie PlainText verwijdert HTML- en XML-tags en zet ze om in toepasselijk symbolen:

  •  
  • "

De geretourneerde waarde van deze functies is de gecodeerde of gecodeerde tekenreeks.

Syntaxis

EncodeUrl( String )

  • String - vereist. URL die moet worden gecodeerd.

PlainText( String )

  • String - vereist. Tekenreeks waarin HTML- en XML-tags worden verwijderd.

Voorbeelden

Als u een RSS-feed weergeeft in een tekstgalerie en vervolgens de eigenschap Text van een label in die galerie instelt op ThisItem.description, kan het label onbewerkte HTML- of XML-code tonen, zoals in dit voorbeeld:

<p>We have done an unusually&nbsp;&quot;deep&quot; globalization and localization.<p>

Als u de eigenschap Text van dat label instelt op PlainText(ThisItem.description), wordt de tekst zoals in dit voorbeeld weergegeven:

We have done an unusually "deep" globalization and localization.