Retourneert de eerste of laatste set records van een tabel.

Beschrijving

De functie First retourneert de eerste record van een tabel.

De functie FirstN retourneert de eerste set records van een tabel. Het tweede argument specificeert het aantal records dat moet worden geretourneerd.

De functie Last retourneert de laatste record van een tabel.

De functie LastN retourneert de laatste set records van een tabel. Het tweede argument specificeert het aantal records dat moet worden geretourneerd.

First en Last retourneren één record. FirstN en LastN retourneren een tabel, zelfs als u slechts één record opgeeft.

Deze functies kunnen niet worden gedelegeerd bij gebruik met een gegevensbron. Alleen het eerste gedeelte van de gegevensbron wordt opgehaald, waarna de functie op dat gedeelte wordt toegepast. Het resultaat geeft daardoor mogelijk geen volledig beeld. U ziet tijdens het maken van de app een blauwe stip om u te herinneren aan deze beperking, zodat u waar mogelijk nog kunt overschakelen naar delegeerbare alternatieven. Zie Overzicht van delegeren voor meer informatie.

Syntaxis

First( Table )
Last( Table )

  • Table - vereist. De tabel waarop de bewerking wordt toegepast.

FirstN( Table [, NumberOfRecords ] )
LastN( Table [, NumberOfRecords ] )

  • Tabel - vereist. De tabel waarop de bewerking wordt toegepast.
  • NumberOfRecords - optioneel. Het aantal te retourneren records. Als u dit argument niet opgeeft, retourneert de functie één record.

Voorbeelden

Deze formule retourneert de eerste record van een tabel met de naam Werknemers:
First(Werknemers)

Deze formule retourneert de laatste 15 records van een tabel met de naam Werknemers:
LastN(Werknemers, 15)