Groepeert records van een tabel en heft deze groep op.

Beschrijving

De functie GroupBy retourneert een tabel met records die zijn gegroepeerd op basis van de waarden in een of meer kolommen. Records in dezelfde groep worden in één records geplaatst. Er wordt een kolom toegevoegd die een geneste tabel van de overige kolommen bevat.

De functie Groep opheffen keert het GroupBy-proces om. Deze functie retourneert een tabel en breekt alle records die waren gegroepeerd op in afzonderlijke records.

U kunt records groeperen door GroupBy te gebruiken, de tabel die hij retourneert wijzigen en de records in de gewijzigde tabel vervolgens met behulp van Groep opheffen opsplitsen. U kunt bijvoorbeeld een groep records verwijderen door deze benadering te volgen:

 • Gebruik de functie GroupBy.
 • Gebruik de functie Filter om de hele groep met records te verwijderen.
 • Gebruik de functie Groep opheffen.

U kunt ook resultaten samenvoegen op basis van een groepering:

 • Gebruik de functie GroupBy.
 • Gebruik de functie AddColumns met Som, Gemiddelde, en andere samenvoegingsfuncties om een nieuwe kolom toe te voegen die een samenvoeging van de groepstabellen vormt.
 • Gebruik de functie DropColumns om de groepstabel te verwijderen.

Groep opheffen probeert de oorspronkelijke volgorde van de records die in GroupBy werden ingevoerd te behouden. Dit is niet altijd mogelijk (bijvoorbeeld als de oorspronkelijke tabel lege records bevat).

Een tabel is een waarde in PowerApps, net zoals een tekenreeks of getal. U kunt een tabel opgeven als een argument voor een functie en een functie kan een tabel retourneren. GroupBy en Groep opheffen wijzigen een tabel niet. In plaats daarvan gebruiken ze een tabel als argument en retourneren ze een andere tabel. Zie working with tables (werken met tabellen) voor meer informatie.

Syntaxis

GroupBy( Table, ColumnName1 [, ColumnName2, ... ], GroupColumnName )

 • Tabel - vereist. Tabel die moet worden gegroepeerd.
 • NaamKolom(men) - vereist. De kolomnamen in Table waarop records moeten worden gegroepeerd. Deze kolommen worden kolommen in de resulterende tabel.
 • GroupColumnName - vereist. De kolomnaam voor de opslag van recordgegevens die niet in de ColumnName(s) zijn.

  Opmerking: Vervang elke spatie in SharePoint- en Excel-gegevensbronnen met kolomnamen met spaties door '_x0020_'. Geef 'Naam kolom' bijvoorbeeld op als 'Naam_x0020_kolom'.

Ungroup( Table, GroupColumnName )

 • Tabel - vereist. Tabel waarvan de groep moet worden opgeheven.
 • GroupColumnName - vereist. De kolom die de recordgegevensconfiguratie met de functie GroupBy bevat.

  Opmerking: Vervang elke spatie in SharePoint- en Excel-gegevensbronnen met kolomnamen met spaties door '_x0020_'. Geef 'Naam kolom' bijvoorbeeld op als 'Naam_x0020_kolom'.

Voorbeelden

Een verzameling maken

 1. Voeg een knop toe en stel de eigenschap Text zo in dat de knop Oorspronkelijk weergeeft.

 2. Stel de eigenschap OnSelect van de knop Origineel in op deze formule:

  ClearCollect(Inwonersaantallen, {Stad:"Londen", Land:"Engeland", Inwonersaantal:8615000}, {Stad:"Berlijn", Land:"Duitsland", Inwonersaantal:3562000}, {Stad:"Madrid", Land:"Spanje", Inwonersaantal:3165000}, {Stad:"Rome", Land:"Italië", Inwonersaantal:2874000}, {Stad:"Parijs", Land:"Frankrijk", Inwonersaantal:2273000}, {Stad:"Hamburg", Land:"Duitsland", Inwonersaantal:1760000}, {Stad:"Barcelona", Land:"Spanje", Inwonersaantal:1602000}, {Stad:"München", Land:"Duitsland", Inwonersaantal:1494000}, {Stad:"Milaan", Land:"Italië", Inwonersaantal:1344000})

 3. Druk op F5, selecteer de knop Origineel en druk vervolgens op Esc.

  U hebt zojuist een verzameling met de naam Inwonersaantallen gemaakt die deze gegevens bevat:

 4. Selecteer Verzamelingen in het menu Bestand en selecteer vervolgens de verzameling Inwonersaantallen om deze verzameling weer te geven. De eerste vijf records in de verzameling worden weergegeven:

Records groeperen

 1. Voeg een andere knop toe en stel de eigenschap Text ervan in op "Group".

 2. Stel de eigenschap OnSelect van deze knop in op deze formule:

  ClearCollect( StedenPerLand, GroupBy( Inwonersaantallen, "Land", "Steden" ) )

 3. Druk op F5, selecteer de knop Group en druk vervolgens op Esc.

  U hebt zojuist een verzameling met de naam CitiesByCountry gemaakt, waarin de records van de vorige verzameling zijn gegroepeerd op de kolom Country.

 4. Selecteer Verzamelingen in het menu Bestand om de eerste vijf records van deze verzameling weer te geven.

 5. Selecteer het pictogram met de tabel in de kolom Cities voor een bepaald land (bijvoorbeeld Duitsland) om de bevolking van steden in dat land weer te geven:

Records filteren en groepen opheffen

 1. Voeg nog een knop toe en stel de eigenschap Text zo in dat de knop "Filter" weergeeft.

 2. Stel de eigenschap OnSelect van deze knop in op deze formule:

  ClearCollect( CitiesByCountryFiltered, Filter( CitiesByCountry, "e" in Country ) )

 3. Druk op F5, selecteer de knop die u hebt toegevoegd en druk vervolgens op Esc.

  U hebt zojuist een derde verzameling met de naam CitiesByCountryFiltered gemaakt die alleen de landen bevat die een "e" in hun namen hebben (dus niet Duitsland of Frankrijk).

 4. Voeg nog een knop toe en stel de eigenschap Text zo in dat de knop "Ungroup" weergeeft.

 5. Stel de eigenschap OnSelect van deze knop in op deze formule:

  ClearCollect( InwonersaantallenUngrouped, Ungroup( StedenPerLandFiltered, "Steden" ) )

  Dit resulteert in:

Resultaten samenvoegen

Een van de andere dingen die we met een gegroepeerde tabel kunnen doen, is het samenvoegen van de resultaten. In dit voorbeeld zullen we de bevolking van de grote steden in elk land optellen.

 1. Voeg nog een knop toe en stel de eigenschap Text zo in dat de knop "Sum" weergeeft.

 2. Stel de eigenschap OnSelect van de knop "Sum" in op deze formule:

  ClearCollect( InwonersaantallenSum, AddColumns( StedenPerLand, "Totale inwonersaantallen steden", Sum( Steden, Inwonersaantal ) ) )

  Dit resulteert in:

  AddColumns start met de basisverzameling StedenPerLand en voegt een nieuwe kolom Totale inwonersaantallen steden toe. De waarden van deze kolom worden per rij berekend op basis van de formule Sum( Cities, Population). AddColumns biedt de waarde van de kolom Steden (een tabel) voor elke rij en Sum telt de Inwonersaantal voor elke rij van deze subtabel op.

 3. Nu we de som hebben die we willen, kunnen we DropColumns gebruiken om de subtabellen te verwijderen. Wijzig de eigenschap OnSelect om deze formule te gebruiken:

  ClearCollect( InwonersaantallenSumOnly, DropColumns( InwonersaantallenSum, "Steden" ) )

  Dit resulteert in:

  Merk op dat we de groep in deze tabel niet hoefden op te heffen.