Hiermee wordt getest of een waarde leeg is of een tabel geen records bevat. Dit biedt een manier om lege waarden te maken.

Overzicht

Blank (leeg) is een tijdelijke aanduiding voor "geen waarde" of "onbekende waarde". Een besturingselement van het type Tekstinvoer is leeg als de gebruiker er geen tekens in heeft getypt. Hetzelfde besturingselement is niet langer leeg zodra de gebruiker er een teken in typt. Sommige gegevensbronnen kunnen NULL-waarden opslaan en retourneren. Deze worden in PowerApps weergegeven als leeg.

Opmerking: het opslaan van lege waarden wordt op dit moment alleen ondersteund voor lokale verzamelingen. We weten dat veel gegevensbronnen lege waarden (NULL) ondersteunen. Deze beperking wordt zo snel mogelijk opgelost.

Elke eigenschap of berekende waarde kan leeg zijn. Een booleaanse waarde heeft bijvoorbeeld normaal een van de twee waarden: true of false. Naast deze twee waarden kan hij echter ook leeg zijn. Dit is vergelijkbaar met Microsoft Excel, waar een werkbladcel in eerste instantie leeg is, maar onder andere de waarden true of false kan bevatten. De inhoud van de cel kan op elk gewenst moment worden verwijderd, waarna hij terugkeert naar een lege staat.

Empty (leeg) geldt specifiek voor tabellen die geen records bevatten. De tabelstructuur is mogelijk intact, inclusief kolomnamen, maar er zijn geen gegevens in de tabel. Een tabel kan mogelijk in eerste instantie leeg zijn, records bevatten en niet langer leeg zijn, waarna de records worden verwijderd en hij opnieuw leeg is.

Beschrijving

De functie Blank retourneert een lege waarde. Hiermee wordt een NULL-waarde opgeslagen in een gegevensbron die ondersteuning biedt voor deze waarden, waardoor een waarde uit het veld wordt verwijderd.

De functie IsBlank test op een blank-waarde. Deze lege waarden worden gevonden in situaties zoals de onderstaande:

 • De geretourneerde waarde van de functie Blank.
 • Er is geen formule voor de eigenschap van een besturingselement ingesteld.
 • Er is geen waarde in een besturingselement voor tekstinvoer getypt of er is geen selectie gemaakt in een keuzelijst. U kunt IsBlank gebruiken om feedback te geven dat een veld verplicht is.
 • Een tekenreeks die geen tekens bevat, heeft een Len van 0.
 • Er is een fout opgetreden in een functie. Vaak was een van de argumenten voor de functie niet geldig. Veel functies retourneren leeg als de waarde van een argument leeg is.
 • Verbonden gegevensbronnen, zoals SQL Server, kunnen mogelijk "null"-waarden gebruiken. Deze waarden worden in PowerApps als leeg weergegeven.
 • Het anders-gedeelte van een Als-functie was niet gespecificeerd en alle voorwaarden waren false.
 • U gebruikte de functie Update, maar gaf geen waarde op voor alle kolommen. Daardoor werden geen waarden geplaatst in de kolommen die u niet hebt gespecificeerd.

De functie Samenvoegen evalueert de argumenten op volgorde en retourneert de eerste waarde die niet leeg is. Gebruik deze functie om een lege waarde te vervangen door een andere waarde, waarbij niet-lege waarden niet worden gewijzigd. De functie retourneert leeg als alle argumenten leeg zijn. Alle argumenten voor Samenvoegen moeten van hetzelfde type zijn. U kunt bijvoorbeeld geen cijfers combineren met tekenreeksen. Samenvoegen( waarde1, waarde2 ) is de meer beknopte equivalent van If( IsBlank( waarde1 ) waarde1, waarde2 ) en vereist geen dubbele evaluatie van waarde1.

De functie IsEmpty test of een tabel records bevat. Hij is gelijk aan het gebruik van de functie CountRows en controleren op nul. U kunt controleren op fouten in een gegevensbron door IsEmpty te combineren met de functie Errors.

De resulterende waarde voor zowel IsBlank als IsEmpty is de booleaanse waarde true of false.

Syntaxis

Blank()

Samenvoegen( Waarde1 [, Waarde2, ... ] )

 • Waarde(n) – Vereist. Te testen waarden. Elke waarde wordt op volgorde geëvalueerd totdat een niet-lege waarde wordt gevonden. Waarden achter de eerste niet-lege waarde worden niet geëvalueerd.

IsBlank( Value )

 • Value - vereist. Te testen waarde.

IsEmpty( Table )

 • Tabel - vereist. Tabel die u wilt testen voor records.

Voorbeelden

Blank

OPMERKING: op dit moment is het volgende voorbeeld alleen van toepassing op lokale verzamelingen. We weten dat veel gegevensbronnen lege waarden (NULL) ondersteunen. Deze beperking wordt zo snel mogelijk opgelost.

 1. Maak een volledig nieuwe app en voeg een besturingselement van het type Knop toe.

 2. Stel de eigenschap OnSelect van de knop in op deze formule:

  ClearCollect( Steden, { Naam: "Seattle", Weer: "Regenachtig" } )

 3. Klik of tik op de knop die u hebt toegevoegd om een voorbeeld te bekijken van uw app en sluit vervolgens het voorbeeld.

 4. Klik of tik in het menu File op Verzamelingen.

  De verzameling Steden wordt weergegeven, met daarin één record met "Seattle" en "Regenachtig":

  Verzameling met Seattle en weer Regenachtig

 5. Klik of tik op de pijl naar links om terug te gaan naar de standaardwerkruimte.

 6. Voeg een besturingselement van het type Label toe en stel de eigenschap Text in op deze formule:

  IsBlank( First( Steden ).Weer )

  Het label heeft de status false, omdat het veld Weer een waarde bevat ("Regenachtig").

 7. Voeg een tweede knop toe en stel de eigenschap OnSelect ervan in op deze formule:

  Patch( Steden, First( Steden ), { Weer: Blank() } )

 8. Klik of tik op de knop die u hebt toegevoegd om een voorbeeld te bekijken van uw app en sluit vervolgens het voorbeeld.

  Het veld Weer van de eerste record in Steden is vervangen door een leeg veld, waardoor "Regenachtig" is verwijderd.

  Verzameling met Seattle en veld Weer leeg

  Het label heeft de status true, omdat het veld Weer geen waarde bevat.

Samenvoegen

Formule Beschrijving Resultaat
Samenvoegen( Blank(), 1 ) De geretourneerde waarde van de functie Blank wordt getest. Deze retourneert altijd een lege waarde. Omdat het eerste argument leeg is, wordt de evaluatie van het volgende argument voortgezet totdat een niet-lege waarde is gevonden. 1
Samenvoegen( Blank(), Blank(), Blank(), Blank(), 2, 3 ) Samenvoegen begint aan het begin van de lijst met argumenten en evalueert elk argument totdat er een niet-lege waarde is gevonden. In dit geval retourneren de eerste vier argumenten allemaal leeg. De evaluatie wordt dus voortgezet met het vijfde element. Het vijfde argument is niet leeg. Daarom stopt de evaluatie hier. De waarde van het vijfde argument wordt geretourneerd en het zesde argument wordt niet geëvalueerd. 2

IsBlank

 1. Maak een hele nieuwe app en voeg een besturingselement voor tekstinvoer toe met de naam Voornaam.

 2. Voeg een label toe en stel de eigenschap Text in op deze formule:

  If( IsBlank( Voornaam.Text ), "Voornaam is een verplicht veld." )

  De eigenschap Text van een besturingselement voor tekstinvoer is standaard ingesteld op "Tekstinvoer". Omdat de eigenschap een waarde bevat, is deze niet leeg en toont het label geen bericht.

 3. Verwijder alle tekens, inclusief eventuele spaties, uit het besturingselement voor tekstinvoer.

  Omdat de eigenschap Text geen tekens meer bevat, is deze leeg en heeft IsBlank( Voornaam.Text ) de status true. Het bericht voor een verplicht veld wordt weergegeven.

Zie de functie Validate en werken met gegevensbronnen voor meer informatie over het uitvoeren van validatie met behulp van andere hulpprogramma's.

Andere voorbeelden:

Formule Beschrijving Resultaat
IsBlank( Blank() ) De geretourneerde waarde van de functie Blank wordt getest. Deze retourneert altijd een lege waarde. true
IsBlank( "" ) Een tekenreeks die geen tekens bevat. true
IsBlank( "Hallo" ) Een tekenreeks die een of meer tekens bevat. false
IsBlank( AnyCollection ) Omdat de verzameling bestaat, is hij niet leeg, zelfs al zou hij geen records bevatten. Gebruik in plaats daarvan IsEmpty om te controleren op een lege verzameling. false
IsBlank( Mid( "Hallo", 17, 2 ) ) Het eerste teken voor Mid ligt voorbij het einde van de tekenreeks. Het resultaat is een lege tekenreeks. true
IsBlank( If( false, false ) ) Een If-functie zonder ElseResult. Omdat de voorwaarde altijd false is, retourneert deze If altijd leeg. true

IsEmpty

 1. Maak een volledig nieuwe app en voeg een besturingselement van het type Knop toe.

 2. Stel de eigenschap OnSelect van de knop in op deze formule:

  Collect( IJs, { Smaak: "Aardbei", Hoeveelheid: 300 }, { Smaak: "Chocola", Hoeveelheid: 100 } )

 3. Klik of tik op de knop die u hebt toegevoegd om een voorbeeld te bekijken van uw app en sluit vervolgens het voorbeeld.

  Er wordt een verzameling met de naam IJs gemaakt die de volgende gegevens bevat:

  Deze verzameling heeft twee records en is niet leeg. IsEmpty( IJs ) retourneert false en CountRows( IJs ) retourneert 2.

 4. Voeg een tweede knop toe en stel de eigenschap OnSelect ervan in op deze formule:

  Clear( IJs )

 5. Klik of tik op de tweede knop om een voorbeeld te bekijken van uw app en sluit vervolgens het voorbeeld.

  De verzameling is nu leeg:

  De functie Wissen verwijdert alle records uit een verzameling, wat een lege verzameling oplevert. IsEmpty( IJs ) retourneert true en CountRows( IJs ) retourneert 0.

U kunt, zoals deze voorbeelden aantonen, IsEmpty ook gebruiken om te testen of een berekende tabel leeg is:

Formule Beschrijving Resultaat
IsEmpty( [ 1, 2, 3 ] ) De tabel met één kolom bevat drie records en is daarom niet leeg. false
IsEmpty( [ ] ) De tabel met één kolom bevat geen records en is leeg. true
IsEmpty( Filter( [ 1, 2, 3 ], Waarde > 5 ) ) De tabel met één kolom bevat geen waarden die groter zijn dan 5. Het resultaat van het filter bevat geen records en is leeg. true