Pak het linker, middelste of rechter deel van een tekenreeks met tekst uit.

Beschrijving

De functies Links, Midden en Rechts retourneren een gedeelte van een tekenreeks.

 • Links retourneert de begintekens van een tekenreeks.
 • Midden retourneert de middelste tekens van een tekenreeks.
 • Rechts retourneert de eindtekens van een tekenreeks.

Als u één tekenreeks als een argument opgeeft, retourneert de functie het gedeelte van de tekenreeks dat u hebt opgevraagd. Als u een tabel met één kolom opgeeft die tekenreeksen bevat, retourneert de functie een tabel met één kolom met de gedeelten die u van deze tekenreeksen hebt opgevraagd. Als u een tabel met meerdere kolommen opgeeft, kunt u deze omvormen tot een tabel met één kolom, zoals in working with tables (werken met tabellen) is beschreven.

Als de beginpositie negatief is of voorbij het einde van de tekenreeks valt, retourneert Midden leeg. U kunt de lengte van een tekenreeks controleren door de functie Len te gebruiken. Als u meer tekens opvraagt dan de tekenreeks bevat, retourneert de functie zo veel mogelijk tekens.

Syntaxis

Left( String, NumberOfCharacters )
Mid( String, StartingPosition, NumberOfCharacters )
Right( String, NumberOfCharacters )

 • String - vereist. De tekenreeks waarvan het resultaat moet worden uitgepakt.
 • StartingPosition - vereist (alleen Mid). De beginpositie. Het eerste teken van de tekenreeks is positie 1.
 • NumberOfCharacters - vereist. Het aantal tekens dat moet worden geretourneerd.

Left( SingleColumnTable, NumberOfCharacters )
Mid( SingleColumnTable, StartingPosition, NumberOfCharacters )
Right( SingleColumnTable, NumberOfCharacters )

 • TabelMetEénKolom - vereist. Een tabel met één kolom met tekenreeksen waarvan de resultaten moeten worden uitgepakt.
 • StartingPosition - vereist (alleen Mid). De beginpositie. Het eerste teken van de tekenreeks is positie 1.
 • NumberOfCharacters - vereist. Het aantal tekens dat moet worden geretourneerd.

Voorbeelden

Eén tekenreeks

De voorbeelden in deze sectie gebruiken een besturingselement voor tekstinvoer als hun gegevensbron. Het besturingselement wordt Auteur genoemd en bevat de tekenreeks "E. E. Cummings".

Formule Beschrijving Resultaat
Left( Auteur.Text, 5 ) Extraheert maximaal vijf tekens vanaf het begin van de tekenreeks. "E. E."
Mid( Auteur.Text, 7, 4 ) Extraheert maximaal vier tekens vanaf het zevende teken uit de tekenreeks. "Cumm"
Right( Auteur.Text, 5 ) Extraheert maximaal vijf tekens vanaf het einde van de tekenreeks. "mings"

Tabel met één kolom

Elk voorbeeld in deze sectie pakt tekenreeksen met de naam Personen uit de kolom Adres van deze gegevensbron uit en retourneert een tabel met één kolom die de resultaten bevat:

Formule Beschrijving Resultaat
Left( ShowColumns( Personen, "Adres" ), 8 ) Extraheert de eerste acht tekens van elke tekenreeks.
Mid( ShowColumns( Personen, "Adres" ), 5, 7 ) Extraheert de middelste zeven tekens van elke tekenreeks, beginnend bij het vijfde teken.
Right( ShowColumns( Personen, "Adres" ), 7 ) Extraheert de laatste zeven tekens van elke tekenreeks.

Stapsgewijs voorbeeld

 1. Importeer of maak een verzameling met de naam Inventaris en geef deze weer in een galerie, zoals wordt beschreven in de eerste procedure in Tekst en afbeeldingen weergeven in een galerie.

 2. Stel de eigenschap Text van het onderste label in de galerie in op deze functie:

  Right(ThisItem.Productnaam, 3)

  Het label toont de laatste drie tekens van elke productnaam.