Booleaanse logische functies, meestal gebruikt om de resultaten van vergelijkingen en tests te manipuleren.

Beschrijving

De functie And retourneert true als alle argumenten true zijn. De &&-operator is gelijk aan En.

De functie Or retourneert true als een van zijn argumenten true is. De ||-operator is gelijk aan Of.

De functie Not retourneert true als zijn argument false is; hij retourneert false als zijn argument true is. De operator ! is gelijk aan Not.

Deze functies weken met logische waarden. Er kan niet rechtstreeks een nummer of een tekenreeks worden doorgegeven. In plaats daarvan moet een vergelijking of test worden gedaan. Een vergelijking zoals x > 1 is bijvoorbeeld een logische formule die de booleaanse waarde true oplevert als x groter is dan 1. Als x kleiner is dan 1, levert de formule false op.

Syntaxis

And( LogicalFormula1, LogicalFormula2 [, LogicalFormula3, ... ] )
Or( LogicalFormula1, LogicalFormula2 [, LogicalFormula3, ... ] )
Not( LogicalFormula )

  • LogicalFormula(s) - vereist. Logische formules die moeten worden geëvalueerd en waarnaar moet worden gehandeld.

Voorbeelden

Stap voor stap

Gebruik deze functie om te bepalen of de waarde van een schuifregelaar buiten het bereik van 50 tot 100 valt:

Or(Slider1.Value < 50, Slider1.Value> 100)

Als een tabel een kolom Schuld en een kolom Salaris bevat, kunt u deze functie in een kolom Result gebruiken om true weer te geven in alle rijen waarin de waarde in de kolom Schuld HR is of waarin de waarde in de kolom Salaris groter is dan 200000:

Of(Schuld = HR, Salaris >= 200000)

Gebruik als alternatief de operator II om dezelfde resultaten te krijgen als die de vorige formule retourneert:

Slider1.Value < 50 || Slider1.Value> 100

Schuld = "HR" || Salaris > 200000